Nederland/bijeenkomsten/bestuur-42

From OSGeo
Revision as of 09:04, 10 January 2018 by Just (Talk | contribs) (Created page with "OSGeo.nl - Bestuursvergadering #42 Datum: woensdag 10 jan 2018 Tijd: 20:15 - 21:15 Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #42

Datum: woensdag 10 jan 2018

Tijd: 20:15 - 21:15

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Paulo van Breugel (PvB), Just van den Broecke (JvdB - verslag), Barend Köbben (BK)

1. verslag vorige keer

Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-41.

2. TODO lijst

TODO lijst : Nederlands/TODO

3. Nieuwjaars Borrel

[[1]] Alles staat weer gepland, zondag 14 januari in cafe Dudok, Hilversum (bovenzaal).

4. QGIS Gebruikers Nederland: Dag en Gebruikersgroep

[[2]] Erik Meerburg organiseert deze dag op wo 31 januari 2018 (12:00 – 17:00) in Delft. Wij willen hetook een beetje onder onze hoede nemen. Dus bv op meetup en agenda zetten. Just zou daarover overleg met Erik gaan voeren.

Daarnaast is er ook de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten. Wij willen dat ook faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.). Barend zal daar in overleg over gaan, in eerste instantie met Richard Duivenvoorde.

5. Bestuurszaken

Barend heeft fin jaarverslag gemaakt en naar PvB en JvdB gestuurd, die het dan op de Nieuwjaarsborrel kunnen ondertekenen (mits ze het er mee eens zijn, natuurlijk ;-)

8. Rondvraag

Volgende vergadering in principe op wo 14 Februari 2018 (20:15)