Difference between revisions of "FOSS4G 2009 Press Release 7 Translations"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 129: Line 129:
  
 
'''Translated by''': ''Nobusuke Iwasaki, Hiroo Imaki and Toru Mori''.
 
'''Translated by''': ''Nobusuke Iwasaki, Hiroo Imaki and Toru Mori''.
 +
 +
=NL - Nederlands=
 +
== FOSS4G 2009 Oproep voor bijdragen ==
 +
 +
De organisatie nodigt geïnteresseerde deelnemers uit om bijdragen in te dienen voor presentaties voor de “Free and Open Source Software for Geospatial“ conferentie (FOSS4G), die zal worden gehouden in Sydney, Australië van 20 t/m 23 Oktober 2009.  FOSS4G biedt deelnemers de mogelijkheid te leren van de aanwezige expertises en/of kennis en ideeën te delen met een groep van gelijkgestemde individuele vertegenwoordigers van verschillende nationaliteiten uit een breed scala van industrieën, overheden en technologische achtergronden.
 +
 +
Presenteren staat open voor alle geïnteresseerden. Er is ruimte voor sessies van 30 minuten inclusief aankondiging en met 5 minuten gelegenheid voor het stellen van vragen. Presentaties zullen worden geselecteerd op basis van de mate waarin ze het "Open Geospatial" thema vertegenwoordigen. De organiserende commissie is op zoek naar een mix van technische en niet-technische presentaties.
 +
 
 +
 +
In relatie met onderwerpen die specifiek insteken vanuit “gebruikerservaringen,” is de commissie met name op zoek naar onderwerpen zoals:
 +
* Case Studies: Deel uw ervaringen met de implementatie en het gebruik van open source geospatial. Welke problemen probeerde u op te lossen? Hoe succesvol was uw project en tegen welke kosten? Wat kunnen anderen leren van uw ervaringen?
 +
* Uw organisatie migreren naar open source Geospatial: Was het moeilijk om het Open Source concept te verkopen in uw organisatie?  Hoe presenteerde u het concept aan het management?  Op welke wijze bracht u de kosten en voordelen in kaart, hoe bouwde u de business case?  Welke vooroordelen moest u overbruggen en hoe deed u dat?
 +
* Samenwerking: Bent u de uitdagingen aangegaan van samenwerken met andere organisaties, met bedrijven of teamleden die wereldwijd verspreid werken?  Welke stappen nam u om de samenwerking te optimaliseren: Gebruikte u open of defacto standaards, gedecentraliseerde data collectie of heeft u zelf specifieke oplossingen ontdekt?
 +
* Security: Het beveiligen van gegevens zonder het gemak van toegang voor uw doelgroep te verliezen kan een uitdaging zijn. Deel uw succes en falen met anderen die ook te maken hebben met de behoefte aan goede, gedegen en bruikbare beveiliging.
 +
* Ontwikkeling: Bent u de maker van een perfecte widget die de wereld zal veranderen?  Is uw project er in geslaagd essentiële functies te implementeren? Breng ons op de hoogte van het laatste nieuws en vertel ons wat de toekomst zal brengen.
 +
 +
Voor meer informatie: Bezoek de FOSS4G website, http://2009.foss4g.org/presentations/
 +
 +
De deadline voor het indienen van presentaties is: 1 Juni 2009.  Tot ziens in Sydney!
 +
 +
=== Belangrijke mijlpalen voor de FOSS4G ===
 +
 +
* 9 Mrt 2009, '''Verzoek om bijdragen geopend'''
 +
* 30 Mrt 2009, Workshops en tutorials worden geselecteerd en de organisatoren op de hoogte gebracht
 +
* 13 Apr 2009, '''Registratie voor de conferentie en de workshops wordt geopend'''
 +
* 1 Jun 2009, Deadline voor het indienen van bijdragen
 +
* 13 Jul 2009, Geaccepteerde sprekers worden geselecteerd en op de hoogte gebracht
 +
* 31 Jul 2009, '''Deelnemers/Vooraanmeldingen deadline'''
 +
* 14 Sep 2009, '''Complete programma beschikbaar op de wiki'''
 +
* 20 Okt 2009, FOSS4G Workshop
 +
* 21-23 Okt 2009, FOSS4G Presentatiens en Tutorials
 +
* 24-25 Okt 2009, FOSS4G Code Sprint
 +
 +
=== Media Sponsors ===
 +
* Position Magazine: http://www.positionmag.com.au
 +
* Geoconnexions Magazine: http://www.geoconnexion.com/
 +
 +
----
 +
 +
Voor informatie over deze aankondiging kunt u contact opnemen met:
 +
 +
FOSS4G Organisatie Commissie: http://wiki.osgeo.org/wiki/FOSS4G_2009#Contact_Us
 +
 +
of,
 +
 +
Cameron Shorter, Voorzitter van de FOSS4G Organisatie Commissie
 +
tel +61-8570-5050
 +
c a m e r o n . s h o r t e r @ l i s a s o f t . c o m
 +
----
 +
 +
 
[[Category:FOSS4G2009]]
 
[[Category:FOSS4G2009]]
 
[[Category:FOSS4G]]
 
[[Category:FOSS4G]]

Revision as of 02:01, 9 March 2009

En - English

FOSS4G 2009 Call for Abstracts

The Organising Committee would like to welcome all interested participants to submit abstracts for presentations for the Free and Open Source Software for Geospatial conference (FOSS4G), being held in Sydney, Australia October 20-23. FOSS4G offers participants an opportunity to learn from and share your knowledge, experience and ideas with a group of like minded individuals representing a wide array of industries, governments, technologies and nationalities.

Presentations are open to all those interested and will comprise a 30 minute slot which includes hand-over, introductions and 5 minutes for questions. Presentations will be selected which have a strong "Open Geospatial" theme to them. The committee is looking for a mixture of technical and non-technical presentations.


In deference to the conference theme of “User Driven,” topics of particular interest are:

 • Case Studies: Share your experiences implementing and using open source geospatial. What problems were you attempting to solve? How successful were you and at what cost? What can others learn from your experience?
 • Internal Advocacy: Have you had to sell the Open Source concept within your organisation? How did you present the concept to management? How did you present the cost/benefit scenarios and build the business case? What hurdles did you encounter and how did you surmount them?
 • Collaboration: Have you faced the trials of collaboration between organisations, remote offices or team members scattered to the far corners of the globe? What steps have you taken to improve the efficiency of your collaboration: open or de facto standards, decentralised data collection, or the myriad of solutions that only you could describe?
 • Security: Securing you data while ensuring ease of access to those select few within your inner circle can be a daunting task. Share you successes, and your failures, with others facing their own security issues.
 • Developments: Have you created a shiny new widget that is about to change the world? Or has your time-honoured project finally completed a much requested feature or two? Bring us up to date with the new developments in your open source geospatial software products with all the latest buzz: what does it do, how are people using it and what is in store for the next year.

For more information, visit the FOSS4G site at http://2009.foss4g.org/presentations/

The deadline for presentation submissions is June 1st 2009. See you in Sydney.

FOSS4G 2009 Highlights

The Climate Challenge Integration Plugfest (CCIP): FOSS4G will launch the OGC's Climate Challenge Integration Plugfest (CCIP), which demonstrates standards based interoperability between Open Source and Proprietary geospatial applications. It consists of a server with multiple virtual machines, each installed with geospatial applications offering standards based web services. All web services will demonstrate a common dataset, and will be accessed by a range of geospatial client applications installed on client computers. http://external.opengis.org/twiki_public/bin/view/ClimateChallenge2009/WebHome

Presenters are encouraged (but not mandated) to make use of scenarios and on-site data from the Climate Challenge Integration Plugfest (CCIP). This is especially important as demand for access to data over the internet is expected to be high, and Australia has notoriously slow connections to the outside world.

FOSS4G Live DVD: LiveDVDs, based on the Xubuntu operating system and including Geospatial Open Source Software, will be given to all delegates. Users can boot a Live DVD on their computer and trial the software without installing or effecting the existing system. http://wiki.osgeo.org/wiki/Live_GIS_Disc

Installfest: The Installfest will give delegates the opportunity to meet in a common area and install a wide variety of FOSS software on their laptops, EEE PC or any other system they care to bring in. Community members will be around to assist with any troubles and provide help and insight into the software. The install fest will take place after workshops on the first day.

Workshops and Tutorials: Workshops and Tutorials allow presenters to lead attendees through applications, integration solutions, or other topics in an interactive environment. Half-day workshops (3 hours) will be held in computer rooms on the first day. Tutorials (90 minutes) will be held in standard presentation rooms, run concurrently with presentations during the third and fourth days.

Presentations: The meat of the conference are it's presentations. Drawing on a huge community of local, regional and international experts we will discuss some of the most current and poignant topics in the industry today.

Demo Theatre: During lunch and coffee breaks the demonstration theatre will be showcasing live software. These short demonstrations from sponsors, open source projects and the user community show what is possible with open source today.

Birds of a Feather: Rooms have been set aside for semi-organised meetings between like minded groups. Some prominant community initiatives started in prior FOSS4G Birds of a Feather sessions.

Code Sprint: The weekend after FOSS4G is reserved for the Hackers' Code Sprint. Hackers will be locked in a basement with lots of bandwidth, pizzas and coke. (Well, maybe something better than that, but we don't want to spoil the mystical hacker image by describing it any differently.)

Upcoming milestones

 • 9 Mar 2009, Call for Abstracts opens
 • 30 Mar 2009, Notification of acceptance for workshops/tutorials
 • 13 Apr 2009, Registration for conference and workshops opens
 • 1 Jun 2009, Abstract submission deadline
 • 13 Jul 2009, Presenters notified of acceptance for talks
 • 31 Jul 2009, Author/Early registration deadline
 • 14 Sep 2009, Completed program available on the wiki
 • 20 Oct 2009, FOSS4G Workshop
 • 21-23 Oct 2009, FOSS4G Presentations and Tutorials
 • 24-25 Oct 2009, FOSS4G Code Sprint

Media Sponsors


For information about this announcement, contact:

FOSS4G Organising Committee: http://wiki.osgeo.org/wiki/FOSS4G_2009#Contact_Us

or,

Cameron Shorter, Chair of the FOSS4G Organising Committee and Geospatial Systems Architect at LISAsoft

tel +61-8570-5050

c a m e r o n . s h o r t e r @ l i s a s o f t . c o m


JP - Japanese

FOSS4G 2009での発表の要約を募集しています

組織委員会では、10月20日から23日までオーストラリアのシドニーで開催されるFOSS4G(Free and Open Source Software for Geospatial)カンファレンス参加者による、プレゼンテーション発表の要約提出を歓迎しています。FOSS4Gは参加者が、多様な産業、政府、技術、国籍を代表する志を同じくする人々と、知識、経験、アイデアから学び共有する機会を提供します。

プレゼンテーションは興味があればどなたにでも応募可能で、導入紹介・説明に5分間の質問時間を含めた30分の枠からなっています。プレゼンテーションは参加者に向けて「オープンな地理空間(Geospatial)」のテーマ性を強く持つものが選択されます。委員会では、技術と非技術それぞれのプレゼンテーションの応募をお待ちしております。


「ユーザー指向」というカンファレンスのテーマを重んじて、特に関心が高いトピックは次の通りです。

 • 事例研究:「どんな問題を解決しようとしましたか」「どのくらいそれに成功しましたか」「お金はいくらかかりましたか」「あなたの経験から他の人が何を学びましたか」。オープンソース地理空間ツールの実装と使用の経験を参加者と共有します。
 • 部内への説得:「あなたが所属する組織に”オープンソース”の概念を”売り込む”必要がありましたか」「経営陣にどうやってその概念を説明しました」「費用対効果のシナリオをどう説明し、どうビジネス事例を作り上げましたか」「ぶち当たった障害は何で、どうやってそれを克服しましたか」
 • 協業:「組織、離れたオフィス、地球上に散らばったチームメンバー間の協業という試みに直面しましたか」「オープンかデファクトスタンダードかの選択、散らばったデータの収集、記述可能なだけでもおびただしい数に上るソリューション...協業の効率を改善するためにどんなステップを踏んだのですか」
 • セキュリティ:部内の選択された人々にアクセスを確保しつつデータを安全に保つことは困難な課題です。あなたの成功体験、失敗体験をセキュリティ問題に直面している他の人と共有しましょう。
 • 開発:世界をたちまち変えてしまうようなピカピカの新しいウィジェットを作りましたか。さもなくば由緒あるオープンソースプロジェクトで最終的に要求された機能を1つや2つ達成しましたか。「そのツールは何をするのか、人々はどうやって使っているのか、来年は何ができあがっているのか」最新の流行の全てを備えたあなたのオープンソース地理空間プロジェクトでの、今日までの新しい開発内容を見せてください。

もっとお知りになりたい方は、FOSS4Gサイトを訪問してください。http://2009.foss4g.org/presentations/

プレゼンテーションの応募締切は2009年6月1日です。シドニーでお会いしましょう。

FOSS4G 2009のハイライト

気候変動統合プラグフェスト(CCIP:The Climate Challenge Integration Plugfest ): FOSS4Gでは,OGC 気候変動統合プラグフェスト(CCIP)を開始する予定です。これは,標準に準拠することにより,オープンソースとオープンソースでない地理空間アプリケーションの相互運用を実演するものです。 CCIPは,それぞれに標準に準拠したWebサービスを提供する地理空間アプリケーションを含んだ,複数のヴァーチャル・マシーンが走るサーバーにより構成されます。全てのWebサービスは共通のデータセットをデモし、クライアント側のコンピュータにインストールされた一連の地理空間クライアントアプリケーションからアクセスされます。 http://external.opengis.org/twiki_public/bin/view/ClimateChallenge2009/WebHome

発表者はCCIPからのシナリオとデータを活用することが推奨されます(強制ではありません)。これがとりわけ重要なのは、インターネットを介してデータにアクセスする需要が高いことが予想されるためと、オーストラリアの外部への接続が遅いことで悪名高いからです。

FOSS4GライブDVD(FOSS4G Live DVD): Xubuntuを用い,地理空間オープンソースソフトウェアが動作する,Live DVDが全ての参加者に配布されます。ユーザーはLive DVDを使ってPCを起動することにより,インストールや既存システムを変更することなく,ソフトウェアを試用することができます。 http://wiki.osgeo.org/wiki/Live_GIS_Disc

インストールフェスト(Installfest): インストールフェストでは,参加者が集まり,持参したラップトップやネットブック(EEE PC),その他のシステムに各種のFOSSをインストールすることができます。コミュニティーのメンバーが,あらゆるトラブルのサポート役になり,ソフトウェアについての助言と知識を与えてくれます。インストールフェストは初日のワークショップの終了後に開催されます。

ワークショップとチュートリアル(Workshops and Tutorials): ワークショップとチュートリアルでは、発表者が,アプリケーションの利用法,統合的ソリューション,その他のトピックについて,参加者に説明することが可能です。半日(3時間)のワークショップが初日にコンピュータルームで開催されます。チュートリアル(90分)は通常のプレゼンテーションルームで開催され、3日目と4日目にはプレゼンテーションと同時の開催となります。

プレゼンテーション(Presentations): 会議の主題はプレゼンテーションです。多くのローカル,地域,国際的なコミュニティーから専門家が参加するので,この業界で今,最も斬新で面白い話題について論議がされます。

デモシアター(Demo Theatre): ランチとコーヒーブレークの間、デモシアターがライブソフトウェアのショーケースとなります。スポンサーやオープンソースプロジェクト、ユーザーコミュニティからの短時間のデモンストレーションにより、オープンソースで今何が出来るかを見ることが出来ます。

Birds of a Feather: 共通の関心を持った人たちによる誰でも気軽に参加できるミーティングを持つための部屋も準備します。これまでのFOSS4GのBirds of a Featherセッションは,いくつかの活発なコミュニティーの活動のきっかけとなっています。

コードスプリント(Code Sprint): FOSS4G終了後の週末には,ハッカー(マニアックなプログラマー)のためのCode Sprintが予定されています。ハッカーは充実したインターネット環境,ピザ,コークが準備された地下室に引きこもれるぜ!(いや,もうちょっとまともだけど,ミステリアスなハッカーのイメージは壊したくないし)。

今後の日程

 • 2009年3月9日, 発表の要約の募集開始
 • 2009年3月30日, ワークショップ/チュートリアルの合格通知
 • 2009年4月13日, カンファレンスとワークショップの参加登録開始
 • 2009年6月1日, 発表の要約の募集締切
 • 2009年7月13日, 発表の合格を発表者へ通知
 • 2009年7月31日, 執筆者/早期登録締切
 • 2009年9月14日, wikiに完全なカンファレンスプログラム掲載
 • 2009年10月20日, FOSS4G ワークショップ
 • 2009年10月21-23日, FOSS4G プレゼンテーションとチュートリアル
 • 2009年10月24-25日, FOSS4G コードスプリント

主要スポンサー


Translated by: Nobusuke Iwasaki, Hiroo Imaki and Toru Mori.

NL - Nederlands

FOSS4G 2009 Oproep voor bijdragen

De organisatie nodigt geïnteresseerde deelnemers uit om bijdragen in te dienen voor presentaties voor de “Free and Open Source Software for Geospatial“ conferentie (FOSS4G), die zal worden gehouden in Sydney, Australië van 20 t/m 23 Oktober 2009. FOSS4G biedt deelnemers de mogelijkheid te leren van de aanwezige expertises en/of kennis en ideeën te delen met een groep van gelijkgestemde individuele vertegenwoordigers van verschillende nationaliteiten uit een breed scala van industrieën, overheden en technologische achtergronden.

Presenteren staat open voor alle geïnteresseerden. Er is ruimte voor sessies van 30 minuten inclusief aankondiging en met 5 minuten gelegenheid voor het stellen van vragen. Presentaties zullen worden geselecteerd op basis van de mate waarin ze het "Open Geospatial" thema vertegenwoordigen. De organiserende commissie is op zoek naar een mix van technische en niet-technische presentaties.


In relatie met onderwerpen die specifiek insteken vanuit “gebruikerservaringen,” is de commissie met name op zoek naar onderwerpen zoals:

 • Case Studies: Deel uw ervaringen met de implementatie en het gebruik van open source geospatial. Welke problemen probeerde u op te lossen? Hoe succesvol was uw project en tegen welke kosten? Wat kunnen anderen leren van uw ervaringen?
 • Uw organisatie migreren naar open source Geospatial: Was het moeilijk om het Open Source concept te verkopen in uw organisatie? Hoe presenteerde u het concept aan het management? Op welke wijze bracht u de kosten en voordelen in kaart, hoe bouwde u de business case? Welke vooroordelen moest u overbruggen en hoe deed u dat?
 • Samenwerking: Bent u de uitdagingen aangegaan van samenwerken met andere organisaties, met bedrijven of teamleden die wereldwijd verspreid werken? Welke stappen nam u om de samenwerking te optimaliseren: Gebruikte u open of defacto standaards, gedecentraliseerde data collectie of heeft u zelf specifieke oplossingen ontdekt?
 • Security: Het beveiligen van gegevens zonder het gemak van toegang voor uw doelgroep te verliezen kan een uitdaging zijn. Deel uw succes en falen met anderen die ook te maken hebben met de behoefte aan goede, gedegen en bruikbare beveiliging.
 • Ontwikkeling: Bent u de maker van een perfecte widget die de wereld zal veranderen? Is uw project er in geslaagd essentiële functies te implementeren? Breng ons op de hoogte van het laatste nieuws en vertel ons wat de toekomst zal brengen.

Voor meer informatie: Bezoek de FOSS4G website, http://2009.foss4g.org/presentations/

De deadline voor het indienen van presentaties is: 1 Juni 2009. Tot ziens in Sydney!

Belangrijke mijlpalen voor de FOSS4G

 • 9 Mrt 2009, Verzoek om bijdragen geopend
 • 30 Mrt 2009, Workshops en tutorials worden geselecteerd en de organisatoren op de hoogte gebracht
 • 13 Apr 2009, Registratie voor de conferentie en de workshops wordt geopend
 • 1 Jun 2009, Deadline voor het indienen van bijdragen
 • 13 Jul 2009, Geaccepteerde sprekers worden geselecteerd en op de hoogte gebracht
 • 31 Jul 2009, Deelnemers/Vooraanmeldingen deadline
 • 14 Sep 2009, Complete programma beschikbaar op de wiki
 • 20 Okt 2009, FOSS4G Workshop
 • 21-23 Okt 2009, FOSS4G Presentatiens en Tutorials
 • 24-25 Okt 2009, FOSS4G Code Sprint

Media Sponsors


Voor informatie over deze aankondiging kunt u contact opnemen met:

FOSS4G Organisatie Commissie: http://wiki.osgeo.org/wiki/FOSS4G_2009#Contact_Us

of,

Cameron Shorter, Voorzitter van de FOSS4G Organisatie Commissie tel +61-8570-5050 c a m e r o n . s h o r t e r @ l i s a s o f t . c o m