Geoinquiets 14 d'Abril de 2011

From OSGeo
Revision as of 12:37, 14 April 2011 by Raf (talk | contribs) (Created page with 'Resum de les propostes presentades, tant per als ajust puntcat com per a opendatachallenge.org, i si no s'arriba a cap dels dos són idees per ser desenvolupades més endavant: -…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Resum de les propostes presentades, tant per als ajust puntcat com per a opendatachallenge.org, i si no s'arriba a cap dels dos són idees per ser desenvolupades més endavant: - Mosaic de l'Ortofotmapa versió 1 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya que hi ha a la Cartoteca de l'ICC. - Georeferenciació de 25 mapes antics de la Cartoteca de l'ICC que s'acompanyarien d'una nota explicativa. - Creació d'imatges GIF en fals 3D de la col·lecció de Vistes Estereoscòpiques la Cartoteca de l'ICC seguint l'exemple d'aquesta guia