MapWindow Conference 2012

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
The Event Eigenaar is het OSGeo.nl, het OSGeo Dutch Chapter .
Website
http://www.mapwindow.org/conference/2012

MapWindow Conferentie 2012

MapWindow GIS (http://www.mapwindow.org) is een open source GIS dat al sinds 2003 bestaat. Met jaarlijks meer dan 10.000 downloads kan het een volwassen systeem genoemd worden.

Sinds 2010 organiseert de MapWindow community een internationaal meerdaagse conferentie. In 2010 gehouden in Orlando, Florida, in 2011 gehouden in San Diego, California en in 2012 wordt de conferentie gehouden in Velp, Nederland.

Er is een conferentie website: http://www.mapwindow.org/conference/2012/ en een subgroep op LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=4116111

De eerste 3 dagen beginnen met een gezamenlijke key-note, gevolgd door een aantal presentaties. Deze presentaties gaan over uiteenlopende zaken, maar hebben open source GIS als leidraad. Na de lunch worden er 3 workshops parallel gegeven. Deze workshops zijn onderverdeeld in 3 tracks:

 • MapWindow/DotSpatial Gebruikers
 • MapWindow/DotSpatial Ontwikkelaars
 • OSGeo applicaties (OpenLayers, Geoserver, etc.)

Op dag 4 is er een CodeFest en individuele project en community meetings. OSGeo.nl verzorgt daar een meeting.

OSGeo.nl op MW 2012

OSGeo.nl wil met haar bijdrage aan de MW 2012 het volgende bereiken:

 • Naamsbekendheid voor OSGeo.nl
 • Gebruikers van open source software voor geo-informatie in het Nederlandse taalgebied met elkaar in contact brengen.

Contact

Willy Bakker, coördinatie namens OSGeo.nl

Paul Meems, coördinatie namens MapWindow Organizing Commitee

Inhoud

Tijdens de IRC Chat van 9 januari 2012 is besloten dat OSGeo.nl alleen de meeting op dag 4 organiseert.

Paul Meems (namens het MapWindow Organizing Commitee) zal wel individuele leden benaderen om te vragen of ze buiten OSGeo.nl om wel een presentatie of workshop willen geven.

Brainstorm

Hieronder voorstellen tbv de inhoud. Ik heb hier wat neergezet n.a.v. wat op IRC is aangedragen met wat eigen ideeen. Vul aan waar mogelijk. Dit is een eerste inventarisatie en zeker niet definitief !

 • workshop web cartografie met open source ( GeoServer, MapServer, Mapnik ) - Edward/WebMapper
 • worskshop web-client ontwikkeling voor NL (PDOK-diensten, OpenLayers, GeoExt, Heron, GEOZET, etc)
 • iets met Mobile, HTML5, PhoneGap
 • iets over INSPIRE met FOSS
 • iets uit praktijk Open Source Geo in NL: SOVON, PDOK, RWS, Hulpverleningsdiensten
 • OpenGeoStack workshop ?
 • OpenStreetMap: mapping party of bijv. workshop JOSM
 • OpenData : OV, Kadaster bijv. een workshop: opzetten WMS met BAG, Top10NL data
 • Presentatie pvgenuchten/GeoCat

Naast conferentie kunnen we verder het OSGeo.nl exposure versterken. Dat kan met:

 • OSGeo.nl booth: T-shirts, info
 • OSGeo.nl meeting
 • code sprint, denk aan iets recente Open Data in NL (OV, Kadaster) etc

Planning

 • 1 maart 2012, lijst van sprekers bekend
 • 25-27 juni 2012 - conferentie-dagen 1-3
 • 28 juni 2012 - conferentie-dag 4 (code sprints, evt OSGeo.nl meeting)