Nederland/bijeenkomsten/bestuur-16

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #16

Datum: wo 15 okt 2014

Tijd: 20:15-22:00

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Steven, Just, Barend, Gert-Jan (vz.)

Afzegging:

Agenda/Verslag

Succes. We filosoferen nog wat over gebruik cloud-services voor workshops (bv Amazon). Iets voor de OSGEo.nl dag workshops.

    • op herhaling?
    • nieuwe workshop thema's?


  • Hangouttechniek
    • Hoe kun je alle docs, mails links alvast in de Hangout klaarzetten
  • Geld (Barend)
  • OSGeo.nl 2014 (Gert-Jan / Steven
    • Programma - zie http://geobuzz.nl/programma/speciale-bijeenkomsten/os-geo-conferentie/
    • Kosten: wel/niet incl. Audio/Video, wel/niet incl. BTW
    • Opbrengsten (toegangskaarten): 4 voor organisatie, voor standhouders?, voor alle sprekers etc.
    • Inzicht in deelnemers (stats) en overlopers (app 2CoolMonkeys)
    • Promotie (door GeoBuzz en door onszelf: oa op website
    • Inhoudelijke sessie: over osgeo.org & osgeo.nl? over "hoe werkt open source geo"? Over FOSS4G?
  • FOSSGIS 2015 (Münster), FOSS4G 2016 (Munstergeleen?, Monster?)
    • Morgen op agenda osgeo.org board
    • Willen we dit? Alleen / samen met FOSSGIS: https://www.fossgis.de/wiki/FOSS4G_2016
    • Support aangeboden voor NedBureauCongresse & Toerisme (Paul Gruijthuijsen)
    • Support aangeboden door CIMGlobal (zie mail Bart vd Eijnden - 1 okt 2014)
  • Evt. andere events
  • Wat verder ter Hangout komt