Nederland/bijeenkomsten/bestuur-16

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #16

Datum: wo 15 okt 2014

Tijd: 20:15-22:00

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Steven, Just, Barend, Gert-Jan (vz.)

Afzegging:

Agenda/Verslag

Succes. Kosten: Barend maakt nog formuliertje om mensen nog betalingen te laten doen (met ons IBAN nummer enzo). We filosoferen nog wat over gebruik cloud-services voor workshops (bv Amazon). Iets voor de OSGEo.nl dag workshops?

  • op herhaling?

Maar 2 mensen op wachtlijst, dus niet in deze vorm waarschijnlijk.

  • nieuwe workshop thema's?

QGIS is goede kandidaat. Bv workflow OSM - QGIS - kaartjes. We kunnen van alles bedenken, maar vragen op OSGEO dag is beter.

 • Hangouttechniek
  • Hoe kun je alle docs, mails links alvast in de Hangout klaarzetten? Niet echt, en bovendien is er ook iets te zeggen voor de Wiki en de site, die zijn echt voor iedereen toegankelijk. Just vertelt ook dat de Site inhoud ook via GitHub te benaderen is, misschien ook iets voor een workshop...
 • Geld (Barend)

Barend zal bestaande sponsors aanschrijven voor (mogeljke) verlenging.


 • OSGeo.nl 2014 (Gert-Jan / Steven
  • Programma - zie http://geobuzz.nl/programma/speciale-bijeenkomsten/os-geo-conferentie/
  • Kosten: wel/niet incl. Audio/Video, wel/niet incl. BTW
  • Opbrengsten (toegangskaarten): 4 voor organisatie, voor standhouders?, voor alle sprekers etc.
  • Inzicht in deelnemers (stats) en overlopers (app 2CoolMonkeys)
  • Promotie (door GeoBuzz en door onszelf: oa op website
  • Inhoudelijke sessie: over osgeo.org & osgeo.nl? over "hoe werkt open source geo"? Over FOSS4G?
 • FOSSGIS 2015 (Münster), FOSS4G 2016 (Munstergeleen?, Monster?)
  • Morgen op agenda osgeo.org board
  • Willen we dit? Alleen / samen met FOSSGIS: https://www.fossgis.de/wiki/FOSS4G_2016
  • Support aangeboden voor NedBureauCongresse & Toerisme (Paul Gruijthuijsen)
  • Support aangeboden door CIMGlobal (zie mail Bart vd Eijnden - 1 okt 2014)
 • Evt. andere events
 • Wat verder ter Hangout komt
 • volgende vergadering (Barend zit voor; Just verslag)