Difference between revisions of "Nederland/bijeenkomsten/bestuur-22"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 25: Line 25:
 
== Sponsors ==
 
== Sponsors ==
 
* Bestaande sponsors
 
* Bestaande sponsors
** Zie mails Barend (vorige week)
+
**zie mails Barend (vorige week) ann alle bevestigde sponsors (OpenGeoGroep - Goud, GeoAcademie en JustObjects - Zilver, TerGlobo - Brons) zijn afcturen en contracten ter ondertekening gestuurd. GeoCat (Goud) heeft een contract gekregen en een herinneringsemail.
 
* Aanstaande sponsors: Geodan?  
 
* Aanstaande sponsors: Geodan?  
** '''Steven vraagt na bij Theo'''
+
** '''Steven vraagt nog eens na bij Theo''' - er is een halve toezegging maar nog niks concreet.
* Nieuwe mogelijkheden?
+
* Nieuwe mogelijkheden? GJ hooit balletjes op bij Marcs bedrijf, bij Boundless (via Bart vd Eijnden) en bij IDgis (Herman Assink). Na/tijdens de Oddina dag (zie verderop) vragen we ook hen.
  
 
== GeoBuzz 2015 ==
 
== GeoBuzz 2015 ==

Revision as of 03:10, 21 May 2015

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #22

Datum: 20 mei 2015

Tijd: 16:00 - 17:30

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Steven Ottens (SO), Just van den Broecke (JvdB), Gert-Jan van der Weijden (GJ-voorzitter), Barend Köbben (BK-notulen)

Lopende afspraken uit vorige meetings

Bestuurszaken

Bestuur 2015-2017: Marc Vloemans is de enige nieuwe kandidaat , dus met het aftreden van Steven Ottens (vertrek naar USA) zijn er 4 kandidaten:

 • Marc Vloemans
 • Gert-Jan van der Weijden
 • Just van den Broecke
 • Barend Köbben

Conform de statuten kiest het het huidige bestuur (2013-2015) het nieuwe voor een periode van 2 jaar. We besluiten unaniem om de bovengenoemde vier bestuursleden per 21 Juni 2015 aan te stellen voor de bestuursperiode 2015-2017. Op de volgende vergadering verdeelt het nieuwe bestuur de verantwoordelijkheden. GJ licht Marc in, SO maakt eea wereldkundig, JvdB doet de "IT-inbedding" (toevoegen aan email-lijsten etc).

Sponsors

 • Bestaande sponsors
  • zie mails Barend (vorige week) ann alle bevestigde sponsors (OpenGeoGroep - Goud, GeoAcademie en JustObjects - Zilver, TerGlobo - Brons) zijn afcturen en contracten ter ondertekening gestuurd. GeoCat (Goud) heeft een contract gekregen en een herinneringsemail.
 • Aanstaande sponsors: Geodan?
  • Steven vraagt nog eens na bij Theo - er is een halve toezegging maar nog niks concreet.
 • Nieuwe mogelijkheden? GJ hooit balletjes op bij Marcs bedrijf, bij Boundless (via Bart vd Eijnden) en bij IDgis (Herman Assink). Na/tijdens de Oddina dag (zie verderop) vragen we ook hen.

GeoBuzz 2015

 • Invulling kan nog nader worden bepaald: hoefijzer theater, eigen zaal of gekoppelde Dexter. Afhankelijk van prijs ( + aantal inbegrepen toegangskaarten)
  • Organisatie (Sense) komt -als het goed is- nog met offerte

Middag/avond bij Ordina - 9 juni - Nieuwegein

Middag of avond bij Ruimteschepper - 28 mei - Wageningen

Cultuurhistorie etc.

 • Just & GJ als Haarlemmerolie tussen UvA, TU Delft, REC etc.
 • RCE wil organiseren
 • Pushen vanuit OSgeo.nl, of maar zien hoe dit loopt
 • Trekker?

Eigen event zomer 2015

 • idee: Unconference (a la WhereCampEu), aangevuld met CodeSprints (NLExtract, BAG, OSM)
  • Contact met HU heeft niets dan radiostilte opgeleverd
  • Barend heeft geïnformeerd voor mogelijkheden ITC
  • doordeweeks of weekend
  • trekker vanuit bestuur?

Kleine events/workshops

 • Any?

Overige events van derden

 • Het is geoweek ;-)
 • Symposium Geotrends (HAS & HU): http://www.hashogeschool.nl/symposium-geotrends
  • Kans om studenten kennis te laten maken met Open Source geo?
  • Gastspreker / stand / speeddate met studenten
  • Kijken of we iemand uit de regio kunnen mobiliseren?

FOSS4G 2016

 • Nog geen nieuws

ICT doorbraak open geodata - vrijdag 5 juni

Beste relatie,

Het kernteam van het ICT Doorbraakproject Open geodata voor groei en innovatie is komende zomer twee jaar aan de slag om het hergebruik van open (geo)data te stimuleren. We hebben nog twee jaar te gaan en die tijd willen we zo goed mogelijk besteden. Het doorbraakproject heeft de afgelopen twee jaar veel ondernomen en bereikt. Er zijn estafettebijeenkomsten georganiseerd, waarbij het gebruik van open data in verschillende sectoren is gestimuleerd. Data is beter bereikbaar geworden en vrijgegeven, waarvan het beschikbaar komen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) als open data een mijlpaal is voor het project. Echter, wij zien ook dat het gebruik van open data en de daarmee samenhangende economische meerwaarde, achter blijft bij de verwachtingen. Het project zit nu in een fase waarin wij kunnen bepalen hoe wij kunnen bijsturen. Hierover wil het kernteam graag met een kleine groep deskundigen, opiniemakers, fris- en dwarskijkers in discussie om onze doelen, aanpak en gewenste resultaten opnieuw scherp te stellen. Ik hoop dat u hiervoor een ochtend kunt vrijmaken.

De bijeenkomt vindt plaats op: Datum: vrijdag 5 juni 2015

Tijd: 09:30 tot 13:00 uur (inclusief lunch)

Plaats: ECP, Overgoo 13 te Leidschendam

We starten met een korte terugblik op twee jaar activiteiten van het doorbraakproject. Hierna nodigen we u graag uit voor opinies en visies over the next steps die kunnen worden gezet om van open data een blijvend maatschappelijk en economisch succes te maken. Henk van ’t Land zal als onafhankelijke voorzitter de workshop leiden. Ik hoop van harte dat u met ons de discussie wilt aangaan. U kunt zich aanmelden via info@ecp.nl

Met vriendelijke groet,

Mark Herbold

Boegbeeld ICT Doorbraakproject Open Geodata

OSM zaken

 • Rijkswaterstaat: Eric vd Ster (nav Missing Maps op Geofort)
 • Brandweer Utrecht
 • Cyclomedia
 • Missing Maps #2 - 4 juni - Geofort

Ontwikkelingen België

 • OSGeo.be in de maak (via Dirk Frigne)
  • Verslag eerste meeting in Brussel: OSGeo-BE-meeting-20150415
  • Legal form (oa wel/niet samen met OSM) wordt nog bekeken
  • Launching event eind okt/begin november: rekening mee houden met onze kalender