Difference between revisions of "Nederland/bijeenkomsten/bestuur-34"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 12: Line 12:
 
== Agenda vaststellen - 5 min ==  
 
== Agenda vaststellen - 5 min ==  
  
= Actiepunten vorige meetings =  
+
= Actiepunten vorige meetings - 10 min. =  
 
[[Nederland/bijeenkomsten/bestuur-33]]
 
[[Nederland/bijeenkomsten/bestuur-33]]
  

Revision as of 01:44, 19 March 2017

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #34

Datum: donderdag 23 maart 2017

Tijd: 20.15 - 22.00

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Gert-Jan van der Weijden (GJ), Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Paulo van Breugel (PvB), Marc Vloemans (MV),

Opening

Agenda vaststellen - 5 min

Actiepunten vorige meetings - 10 min.

Nederland/bijeenkomsten/bestuur-33

Nederlands/TODO

Bestuurszaken (GJ) - 15 min.

Nieuwe bestuursleden, overdracht voorbereiden

Financiën en sponsoring (BK) - 5 min.

Onderzoek naar de vraag of er binnen de overheid behoefte bestaat aan een Kenniscentrum Open Source Software. - 10 min

Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/15/rapport-kenniscentrum-open-source-software (20 pagina's) Over ontbrekende kennis bij overheden tav open source, en wat dat betekent voor oa aanbestedingen. Met zelfs wat specifieke opmerkingen over proprietary GIS bij waterschappen. Willen we dit onderzoek als Stichting OSGeo.nl "duiden" in een artikel in GIS Magazine

PR

Banners: waar zijn ze? - 5 min

Na de laatste Nieuwjaarsborrel even kwijt waar onze banners nu staan gestald. Geodan?

Nieuwe OSGeo.org styling (MV) - 5 min

Effect op .nl?

Events en optredens

Cartodag (JvdB) - 5 min

Kort mondeling verslag

Foss4GNL - 15 min

Status voorbereiding

GeoBuzz (GJ) - 5 min

Programmaraad in oprichting: doen we mee of niet?

Overig/rondvraag etc. - 5 min

Volgende meeting wo 12 april 2017 20:15 (Hangout): ... voorzitter, ... verslag