Difference between revisions of "Nederland/bijeenkomsten/bestuur-35"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
 
Line 66: Line 66:
  
 
Programmaraad in oprichting: doen we mee of niet?
 
Programmaraad in oprichting: doen we mee of niet?
Eigen OSGeo.nl rode draad
+
Ruwe opzet is dat er ipv organisatiegerichte (Kadaster, minIenM, GIN) nu een meer thematische insteek wordt gehanteerd.
Programmaraad komt op maandag 21 mei bijeen
+
Onze opgave: Een eigen OSGeo.nl rode draad daar doorheen vlechten.
 +
 
 +
Programmaraad komt op maandag 21 mei bijeen in Amersforot
 +
JvdB en GJvdW zorgen dat (minimaal) een van hen daar bij aanwezig is.
 +
 
 +
=== Foss4G Int'l - Boston ===
 +
Beetje propaganda voor de internationale Foss4G doen.
 +
Ook op web en/of wiki wat aandacht aan besteden (GJvdW), en zo inrichten dat Bostongangers ook kunnen aangeven dat ze daar naar toe gaan (en wellicht onderling een "Oranje Boven" event organiseren?
 +
 
 +
=== GeoPyton - Basel ===
 +
Zowel BK als JvdB gaan hier naar toe én houden er een verhaal.
 +
Hier ook aandacht aan besteden op genoemde web/wikipagina "event" (GJvdW)
  
 
== Overig/rondvraag etc. - 5 min ==
 
== Overig/rondvraag etc. - 5 min ==
 +
Niets
  
Volgende meeting ***** 2017 20:15 (Hangout): ... voorzitter, ... verslag
+
Volgende meeting 11 mei 2017 19:45 ('''let op: vervroegde start ivm Lyon-Ajax''') (Hangout): Paulo voorzitter, ??? verslag

Latest revision as of 05:37, 28 April 2017

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #35

Datum: woensdag 12 april 2017

Tijd: 19:30 - 20:45

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Gert-Jan van der Weijden (GJ, Voorzitter), Just van den Broecke (JvdB, Verslag), Paulo van Breugel (PvB), Barend Köbben (BK))

Afwezig: Marc Vloemans (MV)

Agenda vaststellen

Actiepunten vorige meetings

Nederland/bijeenkomsten/bestuur-34

Nederlands/TODO: Iedereen gaat nog even door de lijst, volgt de open punten op en schoont de rest op.

Bestuurszaken (GJ)

Nieuwe bestuursleden / overdracht

Voor het komende jaar, ingaande op 1 juli, is de volgende taakverdeling afgesproken:

 • Voorzitter: JvdB
 • Secretaris: PvB
 • Penningmeester: BK

Er zal verder een oproep geplaatst worden op de website dat mensen die belangstelling hebben, met name voor een rol in de marketing & communicatie, contact met ons kunnen opnemen.

 • Er staat nu al een meer algemene oproep op Osgeo.nl op de 'over ons' pagina. Die zal nog aangepast worden. [JvdB].
 • Er wordt eventueel ook nog een oproep geplaatst op de Dutch mailing list. [GJvdW]

Logistiek

PvB heeft nu toegang tot alle accounts. Nog te doen:

 • osgeo wiki profiel doorsturen naar Just [PvB]
 • Uitzoeken hoe email verstuurd kan worden met osgeo email (mailbox / smtp aanmaken) [JvdB]

Admin

 • BK zal KvK papieren regelen.
 • BK zal bank gegevens delen met Just zodat tenminste twee personen uit het bestuur toegang hebben tot de rekening.

Financiën en sponsoring (BK)

 • Financiën en sponsoring lopen op schema. De begroting voor dit jaar was 2150 euro, en voor dat bedrag zijn er ook rekeningen verstuurd. Deel daarvan betaald, voor overigen zijn reminders gestuurd.
 • De lijst van sponsoren op de website moet aangepast worden (Terglobo verwijderen) [JvdB]

Onderzoek naar de vraag of er binnen de overheid behoefte bestaat aan een Kenniscentrum Open Source Software

Het voorstel is om een kort artikel voor bijv. het GIS magazine te schrijven n.a.v. het rapport kenniscentrum-open-source-software (20 pagina's) over ontbrekende kennis bij overheden tav open source, en wat dat betekent voor oa aanbestedingen. GJ en JvdB zullen met een voorzet komen, PvB en BK met verdere input.

PR

Banners: waar zijn ze?

 • 2 bij Geodan. Nog eentje te vinden
 • Spandoek ook nog zoek. GJ zal een mailtje sturen

Events en optredens

Foss4GNL xx min.

De communicatie over FOSS4GNL naar buiten toe lijkt vooralsnog beperkt. Dit is ook aangegeven door Edward Mac Gillavry, die graag zou zien dat er zo spoedig mogelijk online materiaal komt (bijv. een link naar een info pagina) waar hij vervolgens naar kan verwijzen. Het bestuur sluit zich daar bij aan; online materiaal is essentieel voor een actieve promotie van het evenement.

Er is verder vanuit het bestuur geen kijk wat de stand van zaken is. Voorstel is dat GJ een email stuurt om te vragen naar de stand van zaken, of er verder input van ons nodig is, en voor een hernieuwd aanbod voor ICT ondersteuning (hosting website, etc.). JvdB zal verder kijken of hij binnenkort kan aanschuiven bij een van de meetings van het FOSS4GNL lokaal organisatie comité (LOC).

Er is een verzoek voor garant stelling door osgeo gedaan door LOC. BK zal een email sturen met het verzoek voor meer informatie en een begroting, zoals ook al was overeengekomen met Erik bestuursvergadering 34.

GeoBuzz (GJ) - 5 min

Programmaraad in oprichting: doen we mee of niet? Ruwe opzet is dat er ipv organisatiegerichte (Kadaster, minIenM, GIN) nu een meer thematische insteek wordt gehanteerd. Onze opgave: Een eigen OSGeo.nl rode draad daar doorheen vlechten.

Programmaraad komt op maandag 21 mei bijeen in Amersforot JvdB en GJvdW zorgen dat (minimaal) een van hen daar bij aanwezig is.

Foss4G Int'l - Boston

Beetje propaganda voor de internationale Foss4G doen. Ook op web en/of wiki wat aandacht aan besteden (GJvdW), en zo inrichten dat Bostongangers ook kunnen aangeven dat ze daar naar toe gaan (en wellicht onderling een "Oranje Boven" event organiseren?

GeoPyton - Basel

Zowel BK als JvdB gaan hier naar toe én houden er een verhaal. Hier ook aandacht aan besteden op genoemde web/wikipagina "event" (GJvdW)

Overig/rondvraag etc. - 5 min

Niets

Volgende meeting 11 mei 2017 19:45 (let op: vervroegde start ivm Lyon-Ajax) (Hangout): Paulo voorzitter, ??? verslag