Nederland/bijeenkomsten/bestuur-35

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #35

Datum: woensdag 12 april 2017

Tijd: 19:30 - 20:45

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Gert-Jan van der Weijden (GJ, Voorzitter), Just van den Broecke (JvdB, Verslag), Paulo van Breugel (PvB), Barend Köbben (BK))

Afwezig: Marc Vloemans (MV)

Agenda vaststellen

Actiepunten vorige meetings

Nederland/bijeenkomsten/bestuur-34

Nederlands/TODO

Bestuurszaken (GJ)

  • Nieuwe bestuursleden
  • Nieuwe verdeling: wie wordt voorzitter?

Financiën en sponsoring (BK)

Naar volgende bestuurs-vergadering.

Onderzoek naar de vraag of er binnen de overheid behoefte bestaat aan een Kenniscentrum Open Source Software. - 10 min

Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/15/rapport-kenniscentrum-open-source-software (20 pagina's) Over ontbrekende kennis bij overheden tav open source, en wat dat betekent voor oa aanbestedingen. Met zelfs wat specifieke opmerkingen over proprietary GIS bij waterschappen. Willen we dit onderzoek als Stichting OSGeo.nl "duiden" in een artikel in GIS Magazine

Wordt vervolgd.

PR

Banners: waar zijn ze?

2 bij Geodan. Nog eentje te vinden


Events en optredens

Foss4GNL - 30 min

GeoBuzz (GJ) - 5 min

Programmaraad in oprichting: doen we mee of niet? Eigen OSGeo.nl rode draad Programmaraad komt op maandag 21 mei bijeen

Overig/rondvraag etc. - 5 min

Volgende meeting ***** 2017 20:15 (Hangout): ... voorzitter, ... verslag