Nederland/bijeenkomsten/bestuur-36

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #36

Datum: donderdag 11 mei 2017

Tijd: 19:45 - 20:45

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Paulo van Breugel (PvB - voorzitter), Barend Köbben (BK - verslag), Gert-Jan van der Weijden (GJ), Just van den Broecke (JvdB)

Definitieve agenda vaststellen

Actiepunten vorige meetings

Nederland/bijeenkomsten/bestuur-35

Nederlands/TODO: Iedereen gaat nog even door de lijst, volgt de open punten op en schoont de rest op.

BK zal KvK papieren regelen. => Stichtingen met minder dan 6 miljoen (!) omzet hoeven niks te deponeren

BK zal bank gegevens delen met Just zodat tenminste twee personen uit het bestuur toegang hebben tot de rekening. => gedaan

Foss4G-EU voor sponsoring (10% regel)

Dirk Frigne (B) en Till Adams (D) zijn beiden betrokken bij FOSS4G-EU. T.b.v. de sponsoring stellen ze voor dat lokale chapters een 10% heffing op hun sponsorgelden leggen, om hiermee FOSS4G-Eu mede te bekostigen. Gert-Jan is hier evenals andere aanspreekpunten van EU-local chapters door Dirk en Till voor benaderd. Zie doorgestuurde mailthread voor details.

=> Vraag: willen wij hierin meegaan? Zo ja, onder welke voorwaarden (zoals: met wie doen we dan eigenljik zaken) => Afleidde vraag: zou FOSS4G-EU in Nederland leuk zijn?

Bestuurszaken (GJ)

mailarchief Gert-Jan

Gert-Jan heeft nog een uitgebreid mailarchief. Wil het nieuwe bestuur dat nog hebben?

Events en optredens

Foss4GNL xx min.

Nog steeds geen nieuws van het orga-team (Willy, Erik, Léon)

GeoBuzz (GJ) - 5 min

Maandag 21 mei GeoBuzz programmaraad. => Vaststellen wie gaat (Just of GJ) => Nog specifieke aandachtspunten meenemen?

OSGeo.org heeft in het kader van de "digital rebranding" een nieuw logo in de maak. Zie https://drive.google.com/file/d/0B1D61nG9ZgtbdmpmcTh4SnBYMFU/view?usp=sharing => Ons NL logo hier op aanpassen? => Wie coördineert (GJ heeft al een ontwerper-oproep op Meetup gedaan)

Rapport kenniscentrum open source software

GJ heeft zijn OSGeo.nl opmerkingen bij het rapport gemaakt (zie GDrive/docs/rapport kenniscentrum OSS 2017/Rapport+Kenniscentrum+OSS+Def.+annotatie.pdf => Graag commentaar => Is dit voldoende basis voor een artikel in GISMag of geo-Info?

Overig/rondvraag etc. - 5 min