Nederland/bijeenkomsten/bestuur-36

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #36

Datum: donderdag 11 mei 2017

Tijd: 19:45 - 20:45

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Paulo van Breugel (PvB), Barend Köbben (BK - verslag), Gert-Jan van der Weijden (GJ), Just van den Broecke (JvdB -- tot 20:30), Marc Vloemans (MV), Erik vd Meerburg (EvdM - voor punt Foss4G.nl)

Actiepunten vorige meetings

Nederland/bijeenkomsten/bestuur-35

Nederlands/TODO: Iedereen is nog even door de lijst gegaan en heeft opgeschoond.

Aanvullingen :

  • BK zal KvK papieren regelen. => Stichtingen met minder dan 6 miljoen (!) omzet hoeven niks te deponeren
  • BK zal bank gegevens delen met Just zodat tenminste twee personen uit het bestuur toegang hebben tot de rekening. => gedaan
  • Just moet nog regelen dat Paolo emails kan sturen als @osgeo.nl, hij kijkt dat na.

APs van deze vergadering worden er weer aan toegevoegd.

Foss4G-EU voor sponsoring (10% regel)

Dirk Frigne (B) en Till Adams (D) zijn beiden betrokken bij FOSS4G-EU (de conferentie). T.b.v. de sponsoring stellen ze voor dat lokale chapters een 10% heffing op hun sponsorgelden leggen, om FOSS4G-EU mede mee te bekostigen. Gert-Jan is hier evenals andere aanspreekpunten van EU-local chapters door Dirk en Till voor benaderd.

Vraag: willen wij hierin meegaan? Zo ja, onder welke voorwaarden (zoals: met wie doen we dan eigenljik zaken)

BK als penningmeester begrijpt niet hoe dit in praktijk zou moeten werken; anderen hebben ook bedenkingen:

  • landen met chapters betalen, maar andere landen niet...?
  • Hoe regel je dat met je sponsors? PvB denkt dat men er per sponsor anders over kan denken.
  • osgeo.nl bestuur kan natuurlijk best bijdragen (we hebben als bestuur zeggenschap over wat we uitgeven), maar er is geen directe band met sponsorinkomsten. Want: Moet osgeo.nl dan namens zijn sponsoren eisen stellen aan, of afspraken maken met foss4g.eu?
  • MV legt achtergrond uit: foss4g.eu heeft een funding probleem, krijgt geen geld van .org, en waar wel van dan?
  • MV vindt wel dat er eerst een OSGEO.eu moet komen, of anderszins een feitelijke organisatie waar foss4g.eu aan kan hangen. Rest is het daar mee eens,
  • GJ meld nog wel dat de beoogde rol van osgeo.eu (nog) niet duidelijk is, kan varieren van lightwight kapstok tot vol opgetuigde lobby organisatie.

GJ meldt dit alles terug aan Dirk en Till.

Afgeleide vraag: zou FOSS4G-EU in Nederland leuk zijn? => niet meer aan toegekomen

Bestuurszaken

mailarchief Gert-Jan

Gert-Jan heeft nog een uitgebreid mailarchief. Wil het nieuwe bestuur dat nog hebben?

AP voor GJ: Hij maakt een versie die op de gDrive kan worden gezet.

Events en optredens

Foss4GNL xx min.

EvnM: Er ligt een verslag van de laatste skype van die club. Zie document. Programma is al een eidn op weg.

nu nog maar 18 aanmeldingn, streven is 80 Er moet nog in social media en zo aan getrokken worden;

Marketing enzo gaat EvdM nog met MV over babbelen, maken aanvalsplan.

JvdB: er is een foss4g@osgeo.nl mail aangemaakt, zet die ook op de foss4g.nl site.

sponsoring bezig geweest. zie doc. mensen die zzp-er of al sponsor van osgeo zijn krijgen korting. Ordina is al goud sponsor.

Geld: regelt BK met EvdM en Leon van RUG;

het loopt dus onder de vlag van osgeo.nl en financieel lopen we dus het risico en de winst. BK vind het als penningmeester aanvaardbaar, rest is ook voor.

GeoBuzz (GJ) - 5 min

Maandag 22 mei 14-16 GeoBuzz programmaraad. => Vaststellen wie gaat (Just of GJ) => Just => Nog specifieke aandachtspunten meenemen?

OSGeo.org heeft in het kader van de "digital rebranding" een nieuw logo in de maak. Zie https://drive.google.com/file/d/0B1D61nG9ZgtbdmpmcTh4SnBYMFU/view?usp=sharing

MV vertelt: verschillende optie worden doorgesproken op de mailinglijst(en), feedback wordt verzameld. Over een maand ongeveer moet er wat liggen. Dus ook nu even geen nieuwe dingen (banners enzo) maken (2 huidige zijn genoeg voor foss4g.nl).

Er wordt wel op ingezet door .org om de nieuwe branding vrij dwingend op te leggen: local chapters en committees worden verondersteld dit te gebruiken en eigen variaties moeten er wel in passen (bv alleen een pay-off onder het huidige logo).

Ons NL logo hier op aanpassen? => dit kan dus waarschijnlijk slechts beperkt...

Rapport kenniscentrum open source software

GJ heeft zijn OSGeo.nl opmerkingen bij het rapport gemaakt (zie GDrive/docs/rapport kenniscentrum OSS 2017/Rapport+Kenniscentrum+OSS+Def.+annotatie.pdf Graag commentaar => PvB heeft eea op- en aangemerkt.

=> Is dit voldoende basis voor een artikel in GISMag of geo-Info? Ja, Just en GJ kijken daar even naar.

Overig/rondvraag etc. - 5 min

niks meer in te brengen? Nee