Nederland/bijeenkomsten/bestuur-43

From OSGeo
Revision as of 04:06, 14 February 2018 by Just (talk | contribs) (Created page with "OSGeo.nl - Bestuursvergadering #43 Datum: woensdag 14 feb 2018 Tijd: 20:15 - 21:15 Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #43

Datum: woensdag 14 feb 2018

Tijd: 20:15 - 21:15

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Paulo van Breugel (PvB), Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK)

Uitgenodigd (QGIS punten): Erik Meerburg (EM), Joost Deen (JD), Coen Negermans (CN), Raymond Nijssen (RN), en Richard Duivenvoorde (RD)

Verslag vorige keer

Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-42.

TODO lijst

TODO lijst : Nederlands/TODO

Nieuwjaars Borrel (JvdB)

QGIS Gebruikersgroep NL(Allen)

Er is de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten. OSGeo.nl biedt aan om dit te faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.). De

QGIS Gebruikers Dag (EM)

EM en Hans vd Kwast organiseerden deze dag op wo 31 jan 2018 (12:00 – 17:00) in Delft.

Links: [[2]] https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/246009419

Erik (EM) heeft al email met bevindingen gestuurd aan bestuur.

FOSS4G NL (Allen)

FOSS4G NL zal main event worden (minder nadruk op OSGeo.nl Dag op GeoBuzz).

 • Datum wo 11 juli Aeres Geo Media en Design HBO Almere
 • Betrokkenen: EM, Kees (Aeres en GIN), Baukje (?), Barend benadert Andre (?)

Nodig:

 • programma cie (plm 2 mensen, liefst 3)
 • organisatie: logistiek rond event (3 mensen)
 • iemand voor communicatie (?) website, kanalen

NLExtract Dag (Allen)

 • Kwam uit NJ Borrel
 • Bedoeling is hands-on dag, devs en gebruikers (bijv InstallFest)
 • WebMapper (Edward) will sponsoren

Communicatie Kanalen OSGeo.nl (Allen)

Achtergrond:

 • onze missie: gebruik FOSS en Open Data voor Geo in NL stimuleren en verbreden
 • we willen bestaande communities (OSM, Missing Maps, QGIS, GeoNetwork, MapTimers, ..) verbinden, "hub/netwerk" functie
 • we willen ruimte bieden voor Special Interest Groups (SIGs): nu bijv GeoNetwork Gebruikersgroep NL,
 • we hebben meerdere kanalen: email-lijst(en), maandelijkse chat, meetup, twitter, website, events, GitHub, Blogs (RSS), en..
 • hoe vergroten we de community? hoe stimuleren we betrokkenheid/vrijwilligers/nieuwe bestuursleden?

Punten:

 • Review: zijn bovenstaande kanalen effectief voor onze missie? Kunnen we iedereen bereiken? Kan men elkaar bereiken?
 • Lidmaatschap is vaag gedefinieerd (Wiki)
 • Wat doen andere communities? Bijv GIN, ThingsNetwork, OSM, OSGeo Local Chapters (FOSSGIS E.V. , OSGeo.be|fr|uk..)
 • Moeten we andere kanalen gebruiken? Denk aan Forums, LinkedIn, Slack, Gitter, Telegram https://telegram.org/, Nieuwsbrieven, Diaspora: https://diasporafoundation.org/

Bestuurszaken (Allen)

 • nog te bepalen

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering wo 14 Maart 2018 (20:15)