Nederland/bijeenkomsten/bestuur-43

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #43

Datum: woensdag 14 feb 2018

Tijd: 20:15 - 21:15

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB - voorzitter), Barend Köbben (BK - notulen) Afwezig: Paulo van Breugel (PvB)

Aanwezig bij QGIS-gebruikersgroep punt: Erik Meerburg (EM), Joost Deen (JD), Raymond Nijssen (RN), en Richard Duivenvoorde (RD)

Verslag vorige keer

Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-42. Verslag is goedgekeurd.

TODO lijst

TODO lijst : Nederlands/TODO

Nieuwjaars Borrel (JvdB)

QGIS Gebruikersgroep NL(Allen)

Achtergrond: Er is de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten. OSGeo.nl biedt aan om dit te faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.).

QGIS Gebruikers Dag (EM)

EM en Hans vd Kwast organiseerden deze dag op wo 31 jan 2018 (12:00 – 17:00) in Delft.

Links: [[2]] https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/246009419

Erik (EM) heeft al email met bevindingen gestuurd aan bestuur:

 Even een korte terugkoppeling van afgelopen woensdag: we hebben een erg mooie eerste QGIS gebruikersmiddag gehad bij het IHE. 
 Barend en Just zijn hier getuige van geweest, maar ik wil toch even wat puntjes op i's plaatsen:
 
 IHE was een uitstekende locatie. Techniek goed verzorgd. Kan je vaker iets doen. 
 Is kostenvrij zolang er ook belang is van studenten. 
 Daardoor moet er wel een Engelstalig programma worden aangeboden. 
 De opkomst van de IHE studenten was volgens mij wel laag, in ieder geval veel lager dan de 75 die we voorzien hadden. 
 
 Ik weet niet hoeveel er tijdens de Engelstalige sessies waren, maar bij de plenaire sessie denk ik niet meer dan 10.
 
 In de afsluitende sessie is gevraagd of de QGIS gebruikersgroep zelfstandig moet gaan opereren (daar was geen animo voor) of onder OSGeo.NL vlag. 
 Een eerste meningpeiling gaf aan dat OSGeo.NL een prima optie is, alleen was dit wel een voor mensen onverwachte cq onvoorbereide vraag. 
 Joost Deen , Coen Negermans en Raymond Nijssen is toegezegd dat ze binnenkort een keer 
 bij een bestuursvergadering worden uitgenodigd en een en ander verder met jullie doorspreken.
 
  Verder: ongeveer 78 inschrijvers, 3 wel komers/niet inschrijvers, 11 golden tickets en ongeveer 10 no-shows (heb ik niet meer helder, 
  moet thuis de lijst even nakijken). Vooral die 11 golden tickets zijn mooi. 1/7 draagt dus vrijwillig extra bij! Mooi community event.
 
  Onverwacht: maar 10 eters na afloop. Dat had ik op meer ingeschat, zeker ook als je ziet dat de OSGeoNL nieuwjaarsborrel 18/25 eters had. 10/75 is dan erg laag.

FOSS4G NL (Allen)

FOSS4G NL zal main event worden (minder nadruk op OSGeo.nl Dag op GeoBuzz).

 • Datum wo 11 juli Aeres Geo Media en Design HBO Almere
 • Betrokkenen: EM, Kees Jansen (Aeres en GIN), Baukje (?), Barend benadert Andre (?)

Nodig:

 • programma cie (plm 2 mensen, liefst 3)
 • organisatie: logistiek rond event (3 mensen)
 • iemand voor communicatie (?) website, kanalen

NLExtract Dag (Allen)

 • Kwam uit NJ Borrel
 • Bedoeling is hands-on dag, devs en gebruikers (bijv InstallFest)
 • WebMapper (Edward) will sponsoren

Communicatie Kanalen OSGeo.nl (Allen)

Achtergrond:

 • onze missie: gebruik FOSS en Open Data voor Geo in NL stimuleren en verbreden
 • we willen bestaande communities (OSM, Missing Maps, QGIS, GeoNetwork, MapTimers, ..) verbinden, "hub/netwerk" functie
 • we willen ruimte bieden voor Special Interest Groups (SIGs): nu bijv GeoNetwork Gebruikersgroep NL,
 • we hebben meerdere kanalen: email-lijst(en), maandelijkse chat, meetup, twitter, website, events, GitHub, Blogs (RSS), en..
 • hoe vergroten we de community? hoe stimuleren we betrokkenheid/vrijwilligers/nieuwe bestuursleden?

Punten:

 • Review: zijn bovenstaande kanalen effectief voor onze missie? Kunnen we iedereen bereiken? Kan men elkaar bereiken?
 • Lidmaatschap is vaag gedefinieerd (Wiki)
 • Wat doen andere communities? Bijv GIN, ThingsNetwork, OSM, PDOK (https://www.discourse.org/), OSGeo Local Chapters (FOSSGIS E.V. , OSGeo.be|fr|uk..)
 • Moeten we andere kanalen gebruiken? Denk aan Forums, LinkedIn, Slack, Gitter, Telegram https://telegram.org/, Nieuwsbrieven, Diaspora: https://diasporafoundation.org/

Bestuurszaken (Allen)

 • nog te bepalen

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering wo 14 Maart 2018 (20:15) => 14 maart kan BK niet. Hij stuurt PvB en JvdB voorstel alternatieve data.