Nederland/bijeenkomsten/bestuur-45

From OSGeo
Revision as of 01:31, 30 May 2018 by Ecodiv (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #45

Datum: wo 11 april 2018

Tijd: 20:15 - 21:15

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK, voorzitter), Paulo van Breugel (PvB, verslag)

Afmelding:

Uitgenodigd: FOSS4GNL: Erik Meerburg (EM), Japer Roest (JR) on call (GisHub)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 44 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-44) goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO

FOSS4G NL (Allen)

 • Achtergrond:
  • wo 11 juli 2018 Aeres Geo Media en Design HBO Almere;
  • di 10 juli 2018 evt workshops/codesprints
 • updates (EM)
  • Programmacie is goed bezig. Nu 10 tracks (7 bevestigd 3 aangemeld via de site) aanwezig. Keynotes nog niet rond.
  • Commissie uitgebreid met Hans Allard Roest (ja, familie) en Johan Bergsma, en vermoedelijk ook Marijke Molema (allen RUG/Geodienst).
  • Nog geen actie gevoerd door Erik op het gebied van sponsoring en workshops. Volgt z.s.m.
 • Vragen / punt van aandacht
  • Wat is de inbreng van Aeres? Kees Jansen zit in de commissie, en verder is Tamara betrokken als facilitair manager.
  • Betrokkenheid HAS: er hebben zich geen studenten van de HAS aangemeld. Wel heeft Koen Verschuren van het Geolab van de HAS belangstelling.
  • GIMA: Gima studenten, Barend checked of daar nog belangstelling is: ACTIE Barend
  • Is er iemand voor de communicatiepersoon. Wel nodig om lawaai te gaan maken. --> Nodig om volgende stap te maken, inschrijving officieel, groots openen voor 11 mei. Nu alvast wat buz creeren.
 • Workshops
  • Nog geen melding maken over 10 juli workshops. Erik zal hierover met Barend overleggen.
  • Mogelijkheid om GRASS cursus te doen: Eerst checken of er voldoende betalende workshops zijn. GRASS GIS opbrengsten zou dan naar organisatie gaan (wel met betaling voor cursusgevers). Mocht dit mogelijk blijken, dan zal Barend Veronica vragen of ze eventueel zo'n cursus wil/kan geven.
 • Actie punten
  • Just maakt een meetup pagina aan en zet het op de OSGEO.nl website.
  • Erik levert tekst voor email voor email lijst over status, wat mensen kunnen doen, etc.
  • Contact persoon voor programmacommissie (Leon van de Meulen of Luc van commissie, telefoon of emails? - vragen aan commissie: Actie Just
 • Keynote spreker
  • JvdB: heeft in Bonn (OSGeo Code sprint+FOSSGIS) Maria v keynote gepolst, als president van OSGEO maar ook voor haar inzet op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Ze heeft belangstelling maar houdt het in beraad vanwege druk schema. Vanuit de FOSS4G.nl kunnen eventuele reis- en verblijfskosten betaald worden.
  • Suggestie om te combineren met GeoCAT / geonetwork workshop (Just gaat vragen om te polsen of ze de 10de een workshop over geonetwork wil geven, of anders iemand anders kan polsen. Sponsors, dus geen bijdrage vragen).
  • Als alternatief zouden we Jeroen Ticheller benaderen (de grote ondernemer open source, GeoCAT bedrijf). Barend gaat bekijken wat de mogelijke kosten zijn, en koppeld dat terug naar Just, zodat hij kan komen met een voorstel naar Maria. Deadline = op 11 mei word het programma bekend gemaakt, dus daarvoor bekend.
 • Andere punten
  • Just heeft twee voorstellen voor onderdelen FOSS4G: GISHub en Forum. Hij zal hierover overleggen met FOSS4G comité.
  • Website FOSS4G: Jasper Roest gaat de website van FOSS4G doen!!

QGIS Gebruikersgroep NL(Allen)

Achtergrond:

 • Er is de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten.
 • OSGeo.nl biedt aan om dit te faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.).

GISHub (JR)

Achtergrond:

 • aanvankelijk geo-kennis binnen organisatie (Kadaster (PDOK)) vergroten
 • platform om deze kennis te bundelen
 • eerst inventarisatie: wat is nodig, welke kennis
 • doelgroep: allereerst IT-ers die Geo-ICT kennis voor hun werk nodig hebben, maar open voor iedereen
 • moderne educatie: bijv ook video-tutorials

EM: suggereert aansluiten bij OSGeo.org GeoForAll? http://www.geoforall.org/. Hoe verder brengen:

 • FOSS4G NL wereld (zie boven)
 • JR: document/logo "whitepaper" 1xA4, OSGeo.nl kan dit verspreiden via haar kanalen
 • PvB: gaat bij HAS polsen

Nu voorverkenning, en kijken hoe verder.

Update van JR (email)

NLExtract Dag (Allen)

Achtergrond:

 • Idee kwam op bij Nieuwjaarsborrel
 • Bedoeling is hands-on dag, devs en gebruikers (bijv InstallFest)
 • Webmapper (Edward Mac Gillavry) will sponsoren

Datum: 26 april, bij Webmapper, bevestigd Kosten: Webmapper: ruimte, OGT Award gelden: food+drinks, geen kosten OSGeo.nl

Meetup: https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/249468003/ 8 aanmeldingen. Details in Wiki: https://wiki.osgeo.org/wiki/NLExtractDag2018

Communicatie Kanalen OSGeo.nl (Allen)

Achtergrond:

 • onze missie: gebruik FOSS en Open Data voor Geo in NL stimuleren en verbreden
 • we willen bestaande communities (OSM, Missing Maps, QGIS, GeoNetwork, MapTimers, ..) verbinden, "hub/netwerk" functie
 • we willen ruimte bieden voor Special Interest Groups (SIGs): nu bijv GeoNetwork Gebruikersgroep NL,
 • we hebben meerdere kanalen: email-lijst(en), maandelijkse chat, meetup, twitter, website, events, GitHub, Blogs (RSS), en..
 • hoe vergroten we de community? hoe stimuleren we betrokkenheid/vrijwilligers/nieuwe bestuursleden?

Just heeft contact gehad met Simeon Nedkov, voor evt praktische invulling middels Discourse Forum (zie bijv PDOK Forum). Hoe dit punt verder te brengen?

Forum: plannen PDOK/Kadaster GeoNL forum (zie email)

Verslag FOSSGIS Bonn en OSGeo CodeSprint (JvdB)

Bestuurszaken (Allen)

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

wo 9 Mei 2018 (20:15)