Nederland/bijeenkomsten/bestuur-46

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #46

Datum: wo 30 mei 2018

Tijd: 20:15 - 21:45

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB, voorzitter), Barend Köbben (BK, verslag), Paulo van Breugel (PvB)

Afmelding:

Uitgenodigd: FOSS4GNL: Erik Meerburg (EM), Japer Roest (JR) on call (GisHub)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 45 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-45).

Dank aan Paolo. Barend merkt op dat bij punt Foss4gNL / keynotes / derde bullet nog ten onrechte een stukje over kosten tbv Maria staat.

Verder notulen goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO Over rol marketing/kanalen in bestuur contact opnemen met Roosmarijn Haring (AP BK) => niets gebeurd.

FOSS4G NL (Allen)

 • Achtergrond:
  • wo 11 juli 2018 Aeres Geo Media en Design HBO Almere;
  • di 10 juli 2018 workshops/codesprints
 • updates (EM)
  • TBD
 • Vragen / punt van aandacht
  • TBD
 • Workshops
  • TBD
 • Actie punten
  • TBD
 • Keynote spreker
  • Already done? Ton Zijlstra.
 • Andere punten

QGIS Gebruikersgroep NL(Allen)

Achtergrond:

 • Er is de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten.
 • OSGeo.nl biedt aan om dit te faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.).

GISHub (JR)

Achtergrond:

 • aanvankelijk geo-kennis binnen organisatie (Kadaster (PDOK)) vergroten
 • platform om deze kennis te bundelen
 • eerst inventarisatie: wat is nodig, welke kennis
 • doelgroep: allereerst IT-ers die Geo-ICT kennis voor hun werk nodig hebben, maar open voor iedereen
 • moderne educatie: bijv ook video-tutorials

Evt Update van JR (indien aanwezig)

NLExtract Dag - Verslag (Just)

Achtergrond:

 • Idee kwam op bij Nieuwjaarsborrel
 • Bedoeling is hands-on dag, devs en gebruikers (bijv InstallFest)
 • Webmapper (Edward Mac Gillavry) will sponsoren

Datum: 26 april 2018, bij Webmapper Kosten: Webmapper: ruimte, OGT Award gelden: food+drinks, geen kosten OSGeo.nl

Is geweest, groot succes, verslag door Frank Steggink: https://osgeo.nl/2018/04/verslag-nlextract-hacking-day/

Links: Meetup: https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/249468003/ 8 aanmeldingen. Details in Wiki: https://wiki.osgeo.org/wiki/NLExtractDag2018

Communicatie Kanalen OSGeo.nl (Just)

Achtergrond:

 • onze missie: gebruik FOSS en Open Data voor Geo in NL stimuleren en verbreden
 • we willen bestaande communities (OSM, Missing Maps, QGIS, GeoNetwork, MapTimers, ..) verbinden, "hub/netwerk" functie
 • we willen ruimte bieden voor Special Interest Groups (SIGs): nu bijv GeoNetwork Gebruikersgroep NL,
 • we hebben meerdere kanalen: email-lijst(en), maandelijkse chat, meetup, twitter, website, events, GitHub, Blogs (RSS), en..
 • hoe vergroten we de community? hoe stimuleren we betrokkenheid/vrijwilligers/nieuwe bestuursleden?

Just heeft contact gehad met Simeon Nedkov, voor evt praktische invulling middels Discourse Forum (zie bijv PDOK Forum). Vervolgens met Jeroen Hogeboom (Kadaster/PDOK) om gezamelijk iets te doen.

Meeting 30 mei 2018 bij Kadaster: Aanwezig: Jeroen Hogeboom (Kadaster/PDOK), Edward Mac Gillavry (WebMapper), JvdB en Simeon Nedkov (via conf call). Conclusies:

 • gezamelijk "Geo NL Forum" op basis Discourse forum software
 • als uitbreiding bestaande PDOK forum: https://forum.pdok.nl/
 • hosting bij Kadaster
 • nieuwe generieke URL (n.t.b.)
 • generieke Categories: Datasets, Services, Applicaties, Standaarden, Organisaties, Events
 • OSGeo.nl zichtbaar onder Organisaties en waar betrokken bijv Events

OSGeo.nl en de AVG (Ron Wardenier, Allen)

Ron Wardenier heeft akties gedaan om te voldoen aan de AVG voor de website, oa Verwerkersovereenkomst.

Status en zijn we hiermee compleet?

Bestuurszaken (Allen)

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

wo 13 Juni 2018 (20:15)