Nederland/bijeenkomsten/bestuur-53

From OSGeo
Revision as of 12:51, 4 April 2019 by Ecodiv (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #53

Datum: do 4 apr 2019

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: Discord link: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB, voorzitter), Paulo van Breugel (PvB, verslag)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 52 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-52). Goedgekeurd

TODO lijst

Checked

Zie Nederlands/TODO

Events OSGeo.nl

FOSS4G NL bij TU Delft, 20 Juni 2019

  • Barend / Erik contact opnemen met Lene Fischer en Athina Trakas voor keynote
  • Moeten programmacommissie bij elkaar roepen, Paulo neemt contact op met Erik hierover.
  • Just heeft de webomgeving geregeld for FOSS4GNL. Hugo en Tom Commandeur, beide bij FOSS4GNL organisatie betrokken, hebben nu toegang tot web omgeving van FOSS4G.NL gekregen van Just. Verder nog niet bekend wat er mee gebeurd. - Paulo neemt hierover contact op.

Geo-Docker bij/door Merkator 18 april 2019

Niet helemaal de doelgroep die Just oorspronkelijk voor ogen had, maar wel interessant. Binnen 24 hr al 5 van de 12 plekken verkocht en Merkator is heel actief. Later wellicht nog een nieuwe, meer voor de "eindgebruiker"...

PvB: mogelijk kleine R-workshop, wordt vervolgd

wordt nog steeds vervolgd ... Andere ideeën zijn ook GeoPython.

Bestuurszaken (Allen)

Barend gaat tweede helft 2020 half jaar met sabbatical, dus vervanging nodig. Paulo kan vervangen, maar nieuwe bestuurslid is ook goed idee. Ook omdat Jasper nu afgevallen is.

We zetten sowieso nog een vacature op de site en op geoforum, doet Just.

Rondvraag (Allen)

niks.

Volgende vergadering

do 8 mei 2019 (Just on Roemenie)