Nederland/bijeenkomsten/bestuur-57

From OSGeo
Revision as of 12:39, 11 December 2019 by BarendKobben (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #57

Datum: wo 11 dec 2019

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: Discord link: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Hans vd Kwast (HvdK), Paulo van Breugel (PvB), Raymond Nijssen (RN)

Afwezig:

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 56(Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-56). Goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO. 3e en 4e punt afgevoerd. 1e punt: wordt emails harvesten om toch een overzicht te krijgen; 2e punt staat nog open voor Just.

OSGeo.nl QGIS-NL Samenwerking

Verslag eerste vergadering op Geobuzz, verslag staat op qgis.nl: 1e bestuur is voor 1 jaar in principe. 25 regulier lidmaatschap, 100 euro bedrijfsleden, studentleden 10 euro. Wat krijg je er voor? ws gratis deelname dagen enzo. Communiceren is nu via LinkedIn, gaat straks naar GeoForum.

Contributors meeting in Den Bosch -- Internationale codesprint-achtige dag (maar zonder de User Conference) -- donderdag ervoor een on-boarding-day een 'instroomdag' waarin mensen kunnen leren hoe ze mee kunnen doen. Vrij-Za-Zo het echte hackfest. Provincie Brabant wil ook sponsor zijn. In principe in Rode Kruisgebouw.

JvdB brengt ter tafel de relatie -- men is het er over eens dat we het als synergie kunnen zien. Allemaal zien we de voordelen wel, en we zien weinig mogelijke verwarring met osgeo.nl. Kruisbestuiving (bv PG laten zien aan QGIS gebruikers).

BK brengt de relatie met sponsors in: volgens hem moeten we naar hen toe zorgen dat ze het als een geheel zien. voorstel: wij stellen een gezamenlijke brief op naar de sponsors toe. Hij biedt ook aan als sponsor te functioneren.

Events OSGeo.nl

NJ Borrel - 12 jan 2020

Borrel als vorige keren, maar geen grote/lange presentaties meer. Alleen korte pitches/speeddate-- bv twee slides: wat heb ik gedaan wat ben ik van plan. Daarna lekker borrelen...! Barend vat even samen, Just stuurt via bekende kanalen, inschrijven weer via MeetUp. Vanaf nu lawaai maken.

FOSS4G-NL 2020

Verder over praten op nieuwjaarsborrel.

GeoPython workshop

Workshop die JvdB, Tom Kralidis, Tzotsos, Fransesco Bartoli, Luis de Souza, Jachym Cepicki gemaakt hadden voor Bucharest. Link: https://geopython.github.io/geopython-workshop/ Mogelijk in NL te doen, inschrijven met geld voor presentatoren. JvdB gaat het pitchen op nieuwjaarsborrel.

Bestuurszaken (Allen)

Barend: Ik maak financieel jaarverslag en wil dat graag ter goedkeuring voorleggen aan bestuur op volgende vergadering.

Rondvraag (Allen)

Raymond: Ik maak aankondiging wel voor borrel.

Volgende vergadering

Zon 12 jan 2020, kort voor borrel.