Nederland/bijeenkomsten/bestuur-58

From OSGeo
Revision as of 05:25, 12 January 2020 by Just (talk | contribs) (Created page with "OSGeo.nl - Bestuursvergadering #58 Datum: zo 12 jan 2020 Tijd: 14:15 Plaats/Medium: IRL Cafe Dudok Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Erik Meerbu...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #58

Datum: zo 12 jan 2020

Tijd: 14:15

Plaats/Medium: IRL Cafe Dudok

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Erik Meerburg(EM, Paulo van Breugel (PvB)

Afwezig:

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 57(Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-57). Goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO. 1e punt wordt: emails harvesten om toch een overzicht te krijgen;

OSGeo.nl QGIS-NL Samenwerking

Events OSGeo.nl

FOSS4G-NL 2020

Verder over praten op nieuwjaarsborrel.

GeoPython workshop

Bestuurszaken (Allen)

Financieel Jaarverslag

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

12 feb 2020 20:15