Nederland/bijeenkomsten/bestuur-61

From OSGeo
Revision as of 11:43, 8 July 2020 by BarendKobben (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #61

Datum: 8 jul 2020

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Erik Meerburg (EM)

Afwezig: Paulo van Breugel (PvB)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 60 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-60). Goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO.

Events

Foss4gNL / GeoBuzz

Bestuur

  • Sabatical BK is vastgelegd op Augustus t/m Oktober 2020. Dus die die tijd niet beschikbaar,

maar voor hem ook een goed moment om het stokje eens over te geven...

  • Blijft TODO-item (Just) om bestuurslid Marketing/Communicatie.

Kanalen: GeoForum, maar ook ook de LinkedIn OSGeo.nl Pagina: https://www.linkedin.com/company/3338753 mag tot leven gebracht. Er moet wel iets gebeuren.

EM heeft met Caroline Robinson gesproken (ClearMapping/Women in Geospatial) -> hoe kom je aan mensen buiten je eigen netwerk (dus geen witte 50+-ers).

sponsors 22020

Voorstel Barend om dit jaar geen sponsorbijdrage te vragen. Redenen: geen of weinig uitgaven dit jaar en de kas is goed gevuld.

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

TBD