Nederland/bijeenkomsten/bestuur-61

From OSGeo
Revision as of 11:57, 8 July 2020 by BarendKobben (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #61

Datum: 8 jul 2020

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Erik Meerburg (EM)

Afwezig: Paulo van Breugel (PvB)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 60 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-60). Goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO.

  • Blijft TODO-item (Just) om bestuurslid Marketing/Communicatie. Bestuursvacature moeten we nog beter mee de boer op: EM heeft met Caroline Robinson gesproken (ClearMapping/Women in Geospatial) -> hoe kom je aan mensen buiten je eigen netwerk (dus geen witte 50+-ers).

Events

Foss4gNL / GeoBuzz

Aanbod ligt er in principe nog om bij GeoBuzz "in te huizen". EM schat dat GeoBuzz niet in November doorgaat. Dus idee om daar nog foss4g track te houden is waarschijnlijk niet relevant.

Bestuur

  • Sabatical BK is vastgelegd op Augustus t/m Oktober 2020. Dus die die tijd niet beschikbaar,

maar voor hem ook een goed moment om het stokje eens over te geven... Kanalen: GeoForum, maar ook ook de LinkedIn OSGeo.nl Pagina: https://www.linkedin.com/company/3338753 mag tot leven gebracht. Er moet wel iets gebeuren.


sponsors 2020

Voorstel Barend om dit jaar geen sponsorbijdrage te vragen. Redenen: geen of weinig uitgaven dit jaar en de kas is goed gevuld. Ik zal email sturen.

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

TBD