Nederland/bijeenkomsten/bestuur-63

From OSGeo
Revision as of 11:10, 17 December 2020 by Just (talk | contribs) (Created page with "OSGeo.nl - Bestuursvergadering #63 Datum: 17 dec 2020 Tijd: 20:15 Plaats/Medium: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803 Aanwezig: Just va...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #63

Datum: 17 dec 2020

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Paulo van Breugel (PvB)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 62 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-62).

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO.

Events

Bestuur

sponsors 2021

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

13 jan 2021 - 20:15