Difference between revisions of "Nederland/bijeenkomsten/bestuur-8"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 14: Line 14:
 
# Eerst eens kijken of Google Hangout bij iedereen werkt. Duurt nog best lang voor deze vier nedrs dat allemaal voor elkaar hebben :-)
 
# Eerst eens kijken of Google Hangout bij iedereen werkt. Duurt nog best lang voor deze vier nedrs dat allemaal voor elkaar hebben :-)
 
# Events
 
# Events
## Terugblik open data congres 23 januari Delft: Barend is geweest. het Open Data Kenniscentrum centrum op zich is iets om in de gaten te houden, een soort "Geonovum van de Open Data". De bijeeenmomst was inhoudelijk weinig interessant.
+
## Terugblik open data congres 23 januari Delft: Barend is geweest. het Open Data Kenniscentrum centrum op zich is iets om in de gaten te houden, een soort "Geonovum van de Open Data". De bijeenkomst was inhoudelijk weinig interessant.
## OpenTopo workshop 12 maart 2014 Hilversum (avond) & OpenTopo workshop 27 maart 2014 Zwolle (middag:
+
## OpenTopo workshop 12 maart 2014 Hilversum (avond) & OpenTopo workshop 27 maart 2014 Zwolle (middag): 12 maart was al snel vol, Ben Bruns (Kadaster Zwolle) bood ruimte bij hen aan voor 2e. Zij willen gebruik top10 stimuleren, dus past in tactische samenwerking (zie 3.2). Willy doet admin enzo, Just moet wel inhoud nog verder met Jan-Willem v Aalst afstemmen. Deze dacht in eerste instantie meer aan praatjes, wij willen toch vooral "work"shop.  
12 maart was al snel vol, Ben Bruns (Kadaster Zwolle) bood ruimte bij hen aan voor 2e. Zij willen gebruik top10 stimuleren, dus past in tactiche samwenwerking (zie 3.2). Willy doet admin enzo, Just moet wel inhoud nog verder met Jan-Willem v Aalst aftsemmen. Deze dacht in ieerste instantie meer aan praatjes, wij willen toch vooral "work"shop.  
+
## OSGeo.nl dag 2014: Stefan de Koninck en Paul v Genuchten nemen voortouw. Voorlopig is 12 juni de streefdatum. Ze zijn al bezig met 2 mogelijke locaties (Wageningen en Tilburg), denken aan 100-150 deelnemers in 3 tracks. Er is zelfs al een eerste opzet begroting. Daarin staat nu 2000 aan sponsorinkomsten en maar 25 inschrijving (ter vergelijk: 2013 was 100,-). Op zich mooi, maar we hadden oorspronkelijk de OSGEO.nl dag begroot als "zichzelf dekkend". Met extra sponsoring kan dat goed, maar wel opletten dat we niet de "vaste" sponsors (die voor een heel jaar osgeo.nl ondersteunen) dwarszitten. Zij hebben sowieso recht op gratis toegang en andere 'benefits'. GeeJee is de contactpersoon vanuit het bestuur, maar Steven zal ook met Stefan contact leggen over het sponsorverhaal.
## OSGeo.nl dag 2014: Stefan de Koninck en Paul v Genuchten nemen voortouw. Voorlopig is 12 juni de streefdatum. Ze zijn al bezig met 2 mogelijke locaties (Wageningen en Tilburg), denken aan 100-150 deelnemrers in 3 tracks. Er si zelfs al een eerste opzet begroting. Daarin staat nu 2000 aan sponsorinkomesten en maar 25 inschrijving (Ter vergelijk: 2013 was 100,-). Op zich mooi, maar we hadden oorspronkelijk de OSGEO.nl dag begroot als "zichzelf dekkend", met de sponsoring kan dat goed, maar wel opletten dat we niet de "vaste" sponsors (die voor een heel jaar osgeo.nl ondersteunen) dwarszitten. Zij hebben sowieso recht op gratis toegang en andere 'benefits'. GeeJee is de contactpersoon vanuit het bestuur, maar Steven zal ook met Stefan contact leggen over het sponsorverhaal.
+
## GeoBuzz november 2014: kosten en mogelijkheden. Kost 500 voor "een plaats op het plein". Niet echt duidelijk wat dat is. Als het echt op een grote beurslocatie is met voortdurend inloop is een praatjesprogramma niet zo zinvol (zie bv FOSS plein op InterGeo). We wachten nadere invulling af.
## GeoBuzz november 2014: kosten en mogelijkheden. Kost 500 voor "eenplaats op het plein". Niet echt duidelijk wat dat is. Asl het echt op een grote beurslocatie is met voortdurend inloop is een praatjesprogramma niet zo zinvol (zie bv FOSS plein op InterGeo). We wachten nadere invulling af.
 
 
# Samenwerkingsverbanden
 
# Samenwerkingsverbanden
 
## Verenigingen: Provero (Ruimtelijk ordening en ICT club), GIN -- GeeJee heeft contact met beiden gehad. We zien wel wat in samenwerking, maar hoe en wat precies? Er komt een datumvoorstel voor een verkennende bijeenkomst.
 
## Verenigingen: Provero (Ruimtelijk ordening en ICT club), GIN -- GeeJee heeft contact met beiden gehad. We zien wel wat in samenwerking, maar hoe en wat precies? Er komt een datumvoorstel voor een verkennende bijeenkomst.
## Bestuurlijk: MinEZ, MinIenM, Kadaster -- Met name Kadaster wel interessant, veel gebruik FOSS in bv PDOK en Top10 dingen. Preciese vorm niet duidelijk, we moeten ook oppassen niet in het vaarwater van mogelijke klussen vvoor onze "leden" te gaan zitten! BTW: Geodan heeft raamcontract, bij OS vragen eerst naar hen...
+
## Bestuurlijk: MinEZ, MinIenM, Kadaster -- Met name Kadaster wel interessant, veel gebruik FOSS in bv PDOK en Top10 dingen. Preciese vorm niet duidelijk, we moeten ook oppassen niet in het vaarwater van mogelijke klussen voor onze achterban te gaan zitten! BTW: Geodan heeft raamcontract, bij OS vragen eerst naar hen...
 
# Afronding OSGeo.nl
 
# Afronding OSGeo.nl
 
## Lessons learned (á la Nottingham, ism Raymond) -- Heeft GJ als mail al aan huidige organiseerders gegeven, komt ook op Wiki.
 
## Lessons learned (á la Nottingham, ism Raymond) -- Heeft GJ als mail al aan huidige organiseerders gegeven, komt ook op Wiki.
Line 30: Line 29:
 
## Functioneel ontwerp: zie https://www.dropbox.com/s/aflc4da129wxmo5/Functioneel%20ontwerp%20www_osgeo_nl.doc
 
## Functioneel ontwerp: zie https://www.dropbox.com/s/aflc4da129wxmo5/Functioneel%20ontwerp%20www_osgeo_nl.doc
 
## Bouw site met Wordpress -- Steven gaat aan de slag met design, daarna bouwen met hulp van Michel (?).
 
## Bouw site met Wordpress -- Steven gaat aan de slag met design, daarna bouwen met hulp van Michel (?).
## Domein osgeo.nl + aanhangende mail (Just ism Wim Blanken) -- Is geregeld, we hebben nu eigen domein en hosting. Met mogelijkheden zoals email, Just zal regelene dat bestuur@osgeo.nl en info@osgeo.nl beiden naar ons allen wordt ge-"explode"...
+
## Domein osgeo.nl + aanhangende mail (Just ism Wim Blanken) -- Is geregeld, we hebben nu eigen domein en hosting. Met mogelijkheden zoals email, Just zal regelen dat bestuur@osgeo.nl en info@osgeo.nl beiden naar ons allen wordt ge-"explode"...
 
# Over de grens:
 
# Over de grens:
 
## FosDEM 1/2 feb Brussel (Just)
 
## FosDEM 1/2 feb Brussel (Just)

Revision as of 00:47, 13 February 2014

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #8

Datum: wo 12 februari 2014

Tijd: 20:15-22:00

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Just van den Broecke (secr), Gert-Jan vd Weijden (voorzitter), Barend Köbben (penningmeester), Steven Ottens (communicatie)


Agenda

 1. Eerst eens kijken of Google Hangout bij iedereen werkt. Duurt nog best lang voor deze vier nedrs dat allemaal voor elkaar hebben :-)
 2. Events
  1. Terugblik open data congres 23 januari Delft: Barend is geweest. het Open Data Kenniscentrum centrum op zich is iets om in de gaten te houden, een soort "Geonovum van de Open Data". De bijeenkomst was inhoudelijk weinig interessant.
  2. OpenTopo workshop 12 maart 2014 Hilversum (avond) & OpenTopo workshop 27 maart 2014 Zwolle (middag): 12 maart was al snel vol, Ben Bruns (Kadaster Zwolle) bood ruimte bij hen aan voor 2e. Zij willen gebruik top10 stimuleren, dus past in tactische samenwerking (zie 3.2). Willy doet admin enzo, Just moet wel inhoud nog verder met Jan-Willem v Aalst afstemmen. Deze dacht in eerste instantie meer aan praatjes, wij willen toch vooral "work"shop.
  3. OSGeo.nl dag 2014: Stefan de Koninck en Paul v Genuchten nemen voortouw. Voorlopig is 12 juni de streefdatum. Ze zijn al bezig met 2 mogelijke locaties (Wageningen en Tilburg), denken aan 100-150 deelnemers in 3 tracks. Er is zelfs al een eerste opzet begroting. Daarin staat nu 2000 aan sponsorinkomsten en maar 25 inschrijving (ter vergelijk: 2013 was 100,-). Op zich mooi, maar we hadden oorspronkelijk de OSGEO.nl dag begroot als "zichzelf dekkend". Met extra sponsoring kan dat goed, maar wel opletten dat we niet de "vaste" sponsors (die voor een heel jaar osgeo.nl ondersteunen) dwarszitten. Zij hebben sowieso recht op gratis toegang en andere 'benefits'. GeeJee is de contactpersoon vanuit het bestuur, maar Steven zal ook met Stefan contact leggen over het sponsorverhaal.
  4. GeoBuzz november 2014: kosten en mogelijkheden. Kost 500 voor "een plaats op het plein". Niet echt duidelijk wat dat is. Als het echt op een grote beurslocatie is met voortdurend inloop is een praatjesprogramma niet zo zinvol (zie bv FOSS plein op InterGeo). We wachten nadere invulling af.
 3. Samenwerkingsverbanden
  1. Verenigingen: Provero (Ruimtelijk ordening en ICT club), GIN -- GeeJee heeft contact met beiden gehad. We zien wel wat in samenwerking, maar hoe en wat precies? Er komt een datumvoorstel voor een verkennende bijeenkomst.
  2. Bestuurlijk: MinEZ, MinIenM, Kadaster -- Met name Kadaster wel interessant, veel gebruik FOSS in bv PDOK en Top10 dingen. Preciese vorm niet duidelijk, we moeten ook oppassen niet in het vaarwater van mogelijke klussen voor onze achterban te gaan zitten! BTW: Geodan heeft raamcontract, bij OS vragen eerst naar hen...
 4. Afronding OSGeo.nl
  1. Lessons learned (á la Nottingham, ism Raymond) -- Heeft GJ als mail al aan huidige organiseerders gegeven, komt ook op Wiki.
  2. financiën met TU Delft. Loakle organisate werkt eea as maandag uit -- contacten Barend voor eindafrekening.
  3. Foto's (was er al een osgeo.nl flickr account?)
  4. Presentaties -- deze twee punten gaan naar de website.
 5. Site
  1. Functioneel ontwerp: zie https://www.dropbox.com/s/aflc4da129wxmo5/Functioneel%20ontwerp%20www_osgeo_nl.doc
  2. Bouw site met Wordpress -- Steven gaat aan de slag met design, daarna bouwen met hulp van Michel (?).
  3. Domein osgeo.nl + aanhangende mail (Just ism Wim Blanken) -- Is geregeld, we hebben nu eigen domein en hosting. Met mogelijkheden zoals email, Just zal regelen dat bestuur@osgeo.nl en info@osgeo.nl beiden naar ons allen wordt ge-"explode"...
 6. Over de grens:
  1. FosDEM 1/2 feb Brussel (Just)
  2. FossGIS 2014 19-21 maart Berlin https://www.fossgis.de/konferenz/2014/ (Just en GJ, misschien ook Steven en Barend)
  3. Foss4G-EU 15-17 juli Bremen http://www.osgeo.org/node/1422

Overige punten gaan naar volgende vergadering: 5 maart om 20:15 op Hangout. Mogelijk met vervolg in Berlijn (FossGIS)...