Nederland/bijeenkomsten/bof1

From OSGeo
Revision as of 04:45, 3 December 2011 by Milovanderlinden (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Datum: 1 december 2011

Aanwezig

Verslag

De BoF vond plaats na afloop van de keynote van Arnulf Christl tijdens het GIN-congres. Het doel is om het Nederlandstalige local chapter van OSGeo (nieuw) leven in te blazen.

Arnulf gaf op basis van zijn ervaringen met andere chapters een aantal tips:

  • Zorg voor een goede mix van universiteiten en hogescholen, bedrijfsleven en overheid binnen het chapter.
  • Organiseer één vast evenement per jaar.
  • Maak zo snel mogelijk visitekaartjes met alleen het logo en de URL van de website en deel deze kaartjes uit.
  • Spreek een vast moment af waarop je via IRC of Twitter als OSGeo-leden contact met elkaar hebt, bijvoorbeeld eens in de twee weken. Hou dit vol, ook al melden zich maar een handjevol leden.
  • Voor het binnenhalen en beheren van sponsorgelden is het handig om een stichting of vereniging op te richten; laat dit liever niet via een bedrijf lopen vanwege de transparantie.

OSGeo verzorgt een track tijdens het Geospatial World Forum op 23 tot en met 27 april in Amsterdam (www.geospatialworldforum.org). Arnulf stelt voor om de invulling hiervan over te laten aan OSGeo NL en ook een stand in te richten met promotiemateriaal. OSGeo internationaal kan eventueel een financiële bijdrage leveren.

Alle aanwezigen steunen het initiatief om een local chapter op te richten en het voorstel van Arnulf om ons in eerste instantie te richten op het Geospatial World Forum. Ellen en Barend weten nog niet zeker of ze zich actief kunnen inzetten; alle overige aanwezigen wel.

Afspraken

  • OSGeo NL presenteert zichzelf dit voorjaar op het Geospatial World Forum in Amsterdam.
  • Elke dinsdag om 20.30 uur is er een IRC-meeting op kanaal #OSGEONL.
  • Twitter-tag: #OSGEONL
  • Just is kwartiermaker.