Nederlands

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo Nederlandstalig

logo osgeo.nl

Welkom bij OSGeo.nl, de Nederlandstalige afdeling van osgeo.org.

Hieronder alles over onze missie, aktiviteiten en meer.

Missie

Wij stimuleren het gebruik en de ontwikkeling van open source software voor geo-informatie in het Nederlandse taalgebied.


Onze missie voeren we uit door:

 • het promoten van OSGeo tijdens evenementen, symposia, enzovoorts.
 • het creëren van mogelijkheden voor de leden om te netwerken en informatie uit te wisselen.
 • het stimuleren van het gebruik van open source GIS software binnen projecten in het algemeen.
 • het stimuleren van het gebruik van open source GIS software aan universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen.
 • het stimuleren van het gebruik van open source GIS software bij overheidsinstellingen.
 • het ondersteunen van open standaarden en de toegang tot open data in Nederland en nederlandstalige landen en gebieden.
 • het vergroten van de toegankelijkheid door het ondersteunen en uitvoeren van de vertaling van belangrijke OSGeo onderdelen.

Lid Worden

Lid worden van OSGeo.nl is heel laagdrempelig (en nog eens gratis ook). Je kunt vervolgens zelf bepalen hoe aktief je wilt worden. De volgende 2 stappen zijn nodig:

Communicatie

Ons primaire contact is de website osgeo.nl. Vanaf daar is deze Wiki de springplank naar alle verdere communicatie kanalen. De Wiki, dat ben je zelf, dus uitbreiden/aanvullen/verbeteren zien we graag. Op dit moment zijn er naast de Wiki de volgende kanalen:

Mailinglijst

Discussies vinden plaats via de Nederlandse mailinglijst van OSGeo.nl. Je kunt je aanmelden voor deze lijst via http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch. Je kunt ook het archief bekijken. Is een mailinglijst nieuw voor jou? Dan hebben we wat handige tips voor je op een rijtje gezet.

Agenda

Onze agenda vind je op: Meetup

Bijeenkomsten

Historie

Het Dutch (Nederlandstalig) OSGeo Chapter begon kleinschalig 2007. Tijdens de FOSS4G 2011 conferentie in Denver is het idee ontstaan om het Dutch local chapter nieuw leven in te blazen. Een OSGeo local chapter kan worden opgezet in de vorm van een vereniging of stichting maar kan ook een meer informeel karakter hebben waarin een groep vrijwilligers activiteiten organiseren. Op het GIN-congres op 1 december 2011 is een 'birds-of-a-feather' (BoF) gehouden om te kijken wat de behoefte was onder de GIS-gebruikers en -ontwikkelaars in Nederland en welke activiteiten we als local chapter kunnen opstarten. O.a. het organiseren van "focal event" zoals een seminar op korte termijn werd door de meerderheid ondersteund. Zie ook het verslag van de BoF.

Organisatie

Naam

Wij hanteren als naam OSGeo.nl, exacte schrijfwijze met hoofd en kleine letters.

Logo-osgeo.nl.png

ontworpen door Steven Ottens

Actielijst

OSGeo.nl Leden

Activiteiten

 • De wiki en de mailinglijst zijn de primaire kanalen voor informatie. De wiki wordt door vrijwilligers actueel gehouden, iedereen is welkom deel te nemen aan de mailinglijst.
 • Via LinkedIn, Facebook en twitter (#osgeonl) proberen wij ook regelmatig berichtgeving te doen.
 • Wij geven presentaties en verspreiden promotiemateriaal tijdens evenementen, zoals het GIN-congres, Hack de Overheid en GeoFreedom Day.
 • We zoeken samenwerking met gelijksoortige organisaties en platformen b.v. OpenStreetMap NL
 • In 2012 organiseren we o.a. een nieuwjaarsborrel en 2 conferenties/seminars. Zie ook onze agenda.

Links

Open source geo-software:


Open standaarden:

Open data:

Onderzoek & Onderwijs:

Commerciële ondersteuning

Mocht je behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van open source GIS, dan kun je contact opnemen met een van onderstaande bedrijven of personen. Ben je zelf een professional? Dan kun je je altijd aanmelden en je naam toevoegen aan deze lijst!