Nederlands/Sponsoring

From OSGeo
Revision as of 07:30, 6 November 2013 by Geejee (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl Sponsorplan

Wat is de Stichting OSGeo.nl?

De Stichting OSGeo.nl is een organisatie die ten doel heeft het gebruik en de ontwikkeling van open source Geo-ICT in het Nederlandse taalgebied te bevorderen. Veel organisaties hebben moeite het open source geo-ict speelveld te overzien en schrikken daarom terug voor daadwerkelijke toepassing. OSGeo.nl wil kennisoverdracht tussen organisaties bevorderen, waarmee open source drempelvrees kan worden weggenomen. Onze slogan luidt niet voor niets “wegwijs in open geo”! De stichting OSGeo.nl doet dit door het organiseren en/of zelf houden van presentaties over open source Geo-ICT tijdens evenementen. Dat kunnen conferenties en symposia zijn die worden georganiseerd door derden, zoals in 2012 en 2013 op het Geospatial World Forum (GWF) en tijdens de GIS@HBO dag. Daarnaast organiseert de stichting zélf (al dan niet in samenwerking met andere partijen) evenementen, waarvan de jaarlijkse OSGeo.nl dag (met in 2012 circa 150 deelnemers) de belangrijkste is.

De activiteiten van OSGeo.nl, zowel het bestuurswerk als de uitvoerende werkzaamheden, worden uitgevoerd door vrijwilligers. Naast de 4 bestuursleden is er op dit moment een kerngroep van circa 10 enthousiaste OSGeo.nl-ers.

De stichting OSGeo.nl is als "local chapter" erkend door de internationale organisatie OSGeo.org.


Waarom wil OSGeo.nl gesponsord worden?

Ondanks dat het werk door vrijwilligers wordt verricht heeft de stichting reguliere uitgaven. Denk daarbij aan kosten voor de website, reiskosten van bestuursleden en andere OSGeo.nl vrijwilligers en kosten die gemaakt worden om grote en kleine evenementen te organiseren. Om de toegang tot evenementen financieel zo laagdrempelig mogelijk te maken streven we er naar een deel van deze vaste lasten via sponsoring te dekken.


Waarom zou mijn organisatie OSGeo.nl sponsosren?

 • Uw organisatie maakt gebruik van (Nederlandstalige) Open Geo-ICT software: Uw organisatie kan, door het gebruik van deze software, doelmatiger en efficiënter zijn werk doen. Door het sponsoren van de stichting OSGeo.nl zorgt u dat er ook op langere termijn een solide community bestaat die u, in het Nederlands, kan ondersteunen in uw activiteiten.
 • Uw organisatie is een aanbieder van Open Geo-ICT software in het Nederlands taalgebied: Als aanbieder van Open Geo-ICT software bent u er bij gebaat dat meer mensen bekend zijn met en gebruik maken van Open Geo-ICT software. Door het sponsoren van de stichting OSGeo.nl draagt u er aan bij dat er een levendige community blijft bestaan die mensen kan vertellen over Open Geo-ICT software en daarmee uw afzetmarkt vergroten. Verder groeit uw naamsbekendheid onder potentiële klanten.


Sponsorniveaus

Sponsoring is per heel kalenderjaar en is mogelijk op 3 niveaus.

 • Goud: 1000,-
 • Zilver: 500,-
 • Brons: 250,-


Wat krijgt u er voor terug

Goud:

 • Uw logo prominent op de OSGeo.nl website, met een link naar uw website
 • Uw logo op belangrijke promotionele uitingen, zoals presentaties, van OSGeo.nl
 • Uw logo op belangrijke uitingen van events georganiseerd door OSGeo.nl
 • Plek in de OSGeo.nl stand, invulling in overleg
 • 2 toegangskaarten voor een OSGeo.nl event
 • Gezamelijk persbericht om de sponsoring aan te kondigen
 • Het recht om het OSGeo.nl sponsor logo te voeren in eigen uitingen

Zilver:

 • Uw logo op de OSGeo.nl sponsor pagina, met een link naar uw website
 • Uw logo in de OSGeo.nl stand
 • 1 toegangskaart voor een OSGeo.nl event
 • Gezamenlijk persbericht om de sponsoring aan te kondigen
 • Het recht om het OSGeo.nl sponsor logo te voeren in eigen uitingen

Brons:

 • Uw logo op de OSGeo.nl sponsor pagina, met een link naar uw website
 • Gezamenlijk persbericht om de sponsoring aan te kondigen
 • Het recht om het OSGeo.nl sponsor logo te voeren in eigen uitingen


Early bird optie Als er voor 10 november 2013 schriftelijk een toezegging tot sponsoring wordt gedaan, krijgt u ook de exposure en bijv. toegangskaarten (Goud, Zilver) die bij het sponsorniveau hoort op de OSGeo.nl dag van 13 november 2013


Hoe te sponsoren Om de mogelijkheden van het sponsoren van de stichting OSGeo.nl te bespreken kunt u contact opnemen met:

-Barend Köbben, penningmeester van stichting OSGeo.nl; info@osgeo.nl