Nederlands/TODO

From OSGeo
Revision as of 04:04, 15 September 2014 by Stvn (talk | contribs) (TODO lijst gewijzigd tot een actielijst van het bestuur)
Jump to navigation Jump to search