Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to: navigation, search
(dopisałam się jako nowy członek)
Line 49: Line 49:
 
:: Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
 
:: Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
 
:: Borys Jurgiel
 
:: Borys Jurgiel
:: Henryka Netzel
+
:: Henryka Netzel (CAMK)
 
:: Alicja Włodarz
 
:: Alicja Włodarz
 
:: Michał Drożdż
 
:: Michał Drożdż
Line 58: Line 58:
 
:: Katarzyna Dworniczak
 
:: Katarzyna Dworniczak
 
:: Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski)
 
:: Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski)
 +
:: Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
  
 
}}  
 
}}  
 
</div> <div style="float:left; width:47%; margin:10px;">
 
</div> <div style="float:left; width:47%; margin:10px;">
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#90f6aa|title=Aktualności|content=
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#90f6aa|title=Aktualności|content=
* '''6-9 czerwca 2011'''  
+
<!--* '''6-9 czerwca 2011'''  
[http://www.wgug.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45:2011&catid=4:warsztaty&Itemid=5 XIII edycja naukowych warsztatów "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS"]  organizowanych we Wrocławiu
+
[http://www.wgug.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45:2011&catid=4:warsztaty&Itemid=5 XIII edycja naukowych warsztatów "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS"]  organizowanych we Wrocławiu-->
 
}}  
 
}}  
  
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#77e0f6|title=Archiwum wydarzeń|content=
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#77e0f6|title=Archiwum wydarzeń|content=
* [http://wogis.org/konferencja/ I spotkanie OSGeo Polska]
+
* I spotkanie OSGeo Polska
 
* [http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2010/  II spotkanie OSGeo Polska]
 
* [http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2010/  II spotkanie OSGeo Polska]
 
* [http://www.quantum-gis.pl/czytelnia/hackfest_2010_wroclaw#spotkanie_osgeo_polska III spotkanie OSGeo Polska]
 
* [http://www.quantum-gis.pl/czytelnia/hackfest_2010_wroclaw#spotkanie_osgeo_polska III spotkanie OSGeo Polska]
 +
* XIII edycja naukowych warsztatów "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS"  organizowanych we Wrocławiu
 
* [[Poland/archiwum|konferencje i warsztaty z udziałem OSGeo Polska]]
 
* [[Poland/archiwum|konferencje i warsztaty z udziałem OSGeo Polska]]
 
}}  
 
}}  
Line 83: Line 85:
 
* [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 
* [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 
* [http://grass-gis.pl// wiki oraz blog]
 
* [http://grass-gis.pl// wiki oraz blog]
* [http://www.wgug.org/ Wrocławska Grupa Użytkowników GRASS]
 
  
  

Revision as of 03:25, 22 May 2018

OSGeo Polska

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie grupa to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Do grupy należą przedstawiciele środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Działalność grupy polega, m.in., na: (i) prowadzeniu strony internetowej w celu rozpowszechniania informacji na temat otwartego oprogramowania GIS i podejmowanych inicjatyw, (ii) prowadzeniu listy dyskusyjnej (iii) inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu projektów związanych z otwartym oprogramowaniem GIS, oraz (iv) organizowaniu systematycznych spotkań roboczych poświęconych omawianiu bieżących problemów, projektów i prac.

Misja i cele grupy są następujące:

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI (w tym metadanych).
 • Urzeczywistnienie idei zostania SDIC INSPIRE.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie

Inicjatorzy:

Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
Paweł Netzel (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)
Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Konrad Rymczak
Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Borys Jurgiel
Henryka Netzel (CAMK)
Alicja Włodarz
Michał Drożdż
Jakub Stachowiak
Jakub Derda
Artur Bobrowski
Marek Matkowski
Katarzyna Dworniczak
Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski)
Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)

Aktualności

Archiwum wydarzeń


Polskie zasoby