Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to: navigation, search
 
(10 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  
[[File:OSGeoPL.png|right|600px|OSGeo Chapter Poland]]
+
[[File:OSGeoPL.png|right|400px|OSGeo Chapter Poland]]
  
 
__TOC__
 
__TOC__
  
{||
+
{|style="width: 100%;"
{{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Aktualności 2018|content=
+
|
 +
{{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Aktualne wydarzenia|content=
  
* '''20-22 czerwca 2018 Kraków'''  
+
* '''17-20 lutego 2020 Kraków'''  
: [http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/wp-content/uploads/2018/06/program_warsztat%C3%B3w_GIS_w_nauce_2018.pdf Warsztaty GRASS] organizowane przy [http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/ VII Ogólnopolskiej konferencji "GIS w Nauce"]
+
: [http://spanfoss.org/ SpAnFOSS 2020] Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software).
* '''19 czerwca 2018 Kraków'''  
+
* '''13 listopada 2019 Wrocław'''
: [http://www.qgis.pl/spotkania/2018/ I spotkanie użytkowników QGIS]
+
: [https://www.facebook.com/WroclawskiGISDay VI Wrocławski GISDay] Warsztaty komputerowe "GIS i linia komend? Nie taka znów abstrakcja! - wprowadzenie do GDAL".
 +
* '''25-26 czerwca 2019 Poznań'''  
 +
: [http://www.qgis.pl/spotkania/2019/ II spotkanie użytkowników QGIS]
  
 
}}
 
}}
||
+
|-
 +
|
  
 
== O nas ==
 
== O nas ==
Line 40: Line 44:
 
== Członkowie ==
 
== Członkowie ==
 
Inicjatorzy:  
 
Inicjatorzy:  
:: Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
+
:: - Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
:: Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)  
+
:: - Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)  
:: Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)  
+
:: - Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)  
:: [http://pawel.netzel.pl Paweł Netzel]  
+
:: - [http://pawel.netzel.pl Paweł Netzel] (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
:: Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)  
+
:: - Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)  
  
 
Przedstawiciel:  
 
Przedstawiciel:  
:: Tomasz Kubik  
+
:: - Tomasz Kubik  
  
 
Zadeklarowani członkowie:  
 
Zadeklarowani członkowie:  
:: Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)  
+
:: - Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)  
:: Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)  
+
:: - Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)  
:: Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)  
+
:: - Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)  
:: Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)  
+
:: - Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)  
:: Konrad Rymczak  
+
:: - Konrad Rymczak  
:: Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
+
:: - Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
:: Borys Jurgiel
+
:: - Borys Jurgiel
:: Henryka Netzel (CAMK)
+
:: - Henryka Netzel (CAMK)
:: Alicja Włodarz
+
:: - Alicja Włodarz
:: Michał Drożdż
+
:: - Michał Drożdż
:: Jakub Stachowiak
+
:: - Jakub Stachowiak
:: Jakub Derda
+
:: - Jakub Derda
:: Artur Bobrowski
+
:: - Artur Bobrowski
:: Marek Matkowski
+
:: - Marek Matkowski
:: Katarzyna Dworniczak
+
:: - Katarzyna Dworniczak
:: [[user:Alina_Gerlée|Alina Gerlée]] (Uniwersytet Warszawski)
+
:: - [[user:Alina_Gerlée|Alina Gerlée]] (Uniwersytet Warszawski)
:: Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
+
:: - Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
:: [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]]
+
:: - [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]]
  
 
== Archiwum wydarzeń ==
 
== Archiwum wydarzeń ==
Line 77: Line 81:
 
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska]
 
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska]
  
* Quantum GIS
+
* QGIS
 
** [http://forum.quantum-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 
** [http://forum.quantum-gis.pl/ forum dyskusyjne]
** [http://quantum-gis.pl// wiki oraz blog]
+
** [http://quantum-gis.pl/ wiki oraz blog]
 +
** [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pl lista dyskusyjna QGIS-pl]
  
 
* GRASS
 
* GRASS
 
** [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 
** [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne]
** [http://grass-gis.pl// wiki oraz blog]
+
** [http://grass-gis.pl/ wiki oraz blog]
  
 +
|}
  
 
[[Category:Local_Chapters]] [[Category:Poland]]
 
[[Category:Local_Chapters]] [[Category:Poland]]

Latest revision as of 04:34, 19 November 2019

OSGeo Chapter Poland

Aktualne wydarzenia

 • 17-20 lutego 2020 Kraków
SpAnFOSS 2020 Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software).
 • 13 listopada 2019 Wrocław
VI Wrocławski GISDay Warsztaty komputerowe "GIS i linia komend? Nie taka znów abstrakcja! - wprowadzenie do GDAL".
 • 25-26 czerwca 2019 Poznań
II spotkanie użytkowników QGIS

O nas

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie

Inicjatorzy:

- Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
- Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
- Paweł Netzel (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
- Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

- Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

- Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
- Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)
- Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
- Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
- Konrad Rymczak
- Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Borys Jurgiel
- Henryka Netzel (CAMK)
- Alicja Włodarz
- Michał Drożdż
- Jakub Stachowiak
- Jakub Derda
- Artur Bobrowski
- Marek Matkowski
- Katarzyna Dworniczak
- Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski)
- Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
- Justyna Jeziorska

Archiwum wydarzeń

Polskie zasoby