Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to: navigation, search
(Chapter Members)
(en: page translated into Polish)
Line 1: Line 1:
== Introduction ==
+
== Wprowadzenie ==
We are a group of people interested and involved in the development and promotion of open
+
Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial).
software in GIS. The group includes the members of woGIS – the Open Source Task Force
+
Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowe infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.
formed formerly by the Surveyor General of Poland for the adaptation, developments, and supporting
+
the application of open software to the creation of GIS, and, specifically, the national spatial
+
data infrastructure, and geoinformation and metadata services conforming to the OGC
+
standards. Among its members are representatives from the academic community and the
+
private sector. The group is also open to accept new members who declare access and agree
+
with its goals and mission.
+
Currently the group is an informal organization of people involved in the creation of software
+
and IT infrastructure for GIS based on open software. The activities are aimed at
+
accomplishing the declared goals and consists, among others, of: (i) maintaining a web page
+
for disseminating information about OSS software for GIS and woGIS activities, (ii)
+
maintaining a discussion forum associated with the web page, (iii) initiating, running, and
+
supporting GIS projects using open source software, and (iv) organizing systematic work
+
meetings devoted to the current projects and ongoing work.
+
It is our intention to make this group the Poland OSGeo Chapter.
+
Our Chapter Mission Statement and Goals are as follows:
+
  
== Chapter Mission Statement ==
+
Obecnie grupa to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Do grupy należą przedstawiciele środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.
* To support the development of open source geospatial software, and promote its widespread use in Poland.
+
* To support the INSPIRE implementation in Poland, based on open source geospatial software.
+
* To promote GIS education based on open source geospatial software in Poland.
+
* To develop and promote Polish open source geospatial software.
+
  
== Chapter Goals ==
+
Działalność grupy polega, m.in., na: (i) prowadzeniu strony internetowej w celu rozpowszechniania informacji na temat otwartego oprogramowania GIS i podejmowanych inicjatyw, (ii) prowadzeniu forum dyskusyjnego związanego ze stroną internetową (iii) inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu projektów związanych z otwartym oprogramowaniem GIS, oraz (iv) organizowaniu systematycznych spotkań roboczych poświęconych omawianiu bieżących problemów, projektów i prac.  
* To provide the platform for open source geospatial software community integration in Poland (mailing list, forum, documentation, reference spatial data sets, wiki, etc.).
+
* To provide an organized structure for experiences and knowledge sharing in Poland (workshops, conferences, demonstration, etc.).
+
* To organize users, software developers and interested volunteers in Poland.
+
* To lobby for the idea of open source geospatial software within Polish academic community.
+
* To encourage the implementation of open standards and standards-based interoperability in the Polish SDI (including metadata).
+
* To become SDIC in INSPIRE.
+
* To support software internationalization and localization to Polish requirements.
+
* To organize the resources for foundation projects.
+
* To provide direct links to the OSGeo.
+
  
== Links ==
+
Misja i cele grupy są następujące:
For more information on Chapter Poland and woGIS please refer to http://wogis.org .
+
  
== Chapter Members ==
+
== Misja ==
Initial members list:
+
* Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
:: Adam Iwaniak (University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland)
+
* Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
:: Tomasz Kubik (Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland)
+
* Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
:: Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Inc., Poland)
+
* Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.
:: Paweł Netzel (University of Wroclaw, Wroclaw, Poland)
+
 
:: Witold Paluszyński (Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland)
+
== Cele ==
Representative:
+
* Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
:: Tomasz Kubik
+
* Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
Members list:
+
* Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
::Robert Szczepanek (Cracow University of Technology)
+
* Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
::Milena Nowotarska (Biuro Geodety Województwa Zachodniopomorskiego)
+
* Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI (w tym metadanych).
::Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach)
+
* Urzeczywistnienie idei zostania SDIC INSPIRE.
::Artur Krawczyk (AGH University of Science and Technology)
+
* Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
::Konrad Rymczak
+
* Organizowanie zasobów dla projektów.
::Iwona Kaczmarek
+
* Zbudowanie więzów z OSGeo.
 +
 
 +
== Członkowie grupy ==
 +
Inicjatorzy:  
 +
:: Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
 +
:: Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)  
 +
:: Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)  
 +
:: Paweł Netzel (Uniwersytet Wrocławski, Polska)  
 +
:: Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)  
 +
 
 +
Przedstawiciel:  
 +
:: Tomasz Kubik  
 +
 
 +
Zadeklarowani członkowie:  
 +
:: Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska, Polska)  
 +
:: Milena Nowotarska (Biuro Geodety Województwa Zachodniopomorskiego, Polska)  
 +
:: Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)  
 +
:: Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)  
 +
:: Konrad Rymczak  
 +
:: Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)

Revision as of 18:02, 16 January 2010

Wprowadzenie

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowe infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie grupa to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Do grupy należą przedstawiciele środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Działalność grupy polega, m.in., na: (i) prowadzeniu strony internetowej w celu rozpowszechniania informacji na temat otwartego oprogramowania GIS i podejmowanych inicjatyw, (ii) prowadzeniu forum dyskusyjnego związanego ze stroną internetową (iii) inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu projektów związanych z otwartym oprogramowaniem GIS, oraz (iv) organizowaniu systematycznych spotkań roboczych poświęconych omawianiu bieżących problemów, projektów i prac.

Misja i cele grupy są następujące:

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI (w tym metadanych).
 • Urzeczywistnienie idei zostania SDIC INSPIRE.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie grupy

Inicjatorzy:

Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
Paweł Netzel (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska, Polska)
Milena Nowotarska (Biuro Geodety Województwa Zachodniopomorskiego, Polska)
Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Konrad Rymczak
Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)