User:Friesewoudloper

From OSGeo
Revision as of 16:07, 11 January 2012 by Milovanderlinden (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Mijn naam is Willy Bakker. Ik ben als informatiearchitect werkzaam bij de Provincie Groningen. Sinds september 2011 houd ik mij vooral bezig met geo-informatie in zowel GIS- als CAD-systemen. Ik ben een warm pleitbezorger van basis- en kernregistraties, open data, open standaarden en open source software.
w.m.bakker.tadema@provinciegroningen.nl