User:Lluís

From OSGeo
Revision as of 07:35, 9 March 2007 by Lluís (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Lluís Vicens

Área de Proyectos SIG del SIGTE, el Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de Girona

I Jornadas de SIG Libre, Marzo 2007


Contact

lluis@sigte.udg.es