User:Lluís

From OSGeo
Revision as of 08:33, 9 March 2007 by Lluís (Talk | contribs) ('''Lluís Vicens''')

Jump to: navigation, search

Lluís Vicens

Área de Proyectos SIG del SIGTE, el Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de Girona

I Jornadas de SIG Libre, Marzo 2007