User:Lluís

From OSGeo
Revision as of 08:35, 9 March 2007 by Lluís (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Lluís Vicens

Área de Proyectos SIG del SIGTE, el Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de Girona

I Jornadas de SIG Libre, Marzo 2007


Contact

lluis@sigte.udg.es