Benchmarking prostornih baza

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Cilj

Napraviti funkcionalnu analizu i performace testove na najčešče korištenim RDBMS sa prostornim ekstenzijama.

 • Rok realizacije: 06.2011


Metodologija

Prostorne baze

 • Oracle XE **
 • PostgrSQL/Postgis ( POSTGIS="1.5.2" GEOS="3.2.2-CAPI-1.6.2" PROJ="Rel. 4.7.1, 23 September 2009" LIBXML="2.6.31" USE_STATS) **
 • Informix C Edition **
 • SQLite/SpatiaLite ** / ( instalacija)-- ** instalirano

Prostorni upiti i test performansi

 • Load (time)
 • Database size (size)
 • Create spatial index (size | time)
 • ST_Intersect (+ overlap filter 3 velicine polygona)(Vertical polyline, Diagonal polyline, Multi-polyline) - sve ovo t select count(*) - sa result object Ovaj dio je glavi -razraditi!
 • St_Within
 • ST_Lenght
 • ST_Area
 • ST_Distance
 • ... pogledati funkcionalnu analizu pa raspisati do kraja


Funkcionalana analiza (tri kategorije funkcija)

 • data type component access (Point, LineString, Polygon, GeomCollection, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon),
 • operatori za topološke odnose (Equals, Disjoint, Intersects, Touches, Crosses, Within, Contains, Overlaps, Relate)
 • geometrijske operacije (Distance, ConvexHull, Intersection, Union, Difference, SymDifference) - funkcije prostorne analize i
 • agregatne funkcije (napraviti spatial joine na tablicama).


Podaci

 • Polygoni
  • 50 000 recorda
  • 100 000 recorda
  • 1 000 000 recorda


 • Rectangular area (za geometrijske i topološke operacije)
  • mali polygon
  • srednji polygon
  • veliki polygon


Izvori podataka:

Scenariji

 • Scenarij 1: Presjecanje dijagonalnom multilinijom na tri seta podatak (+select count(*))
 • Scenarij 2: Presjecanje okomitom multilinijom na tri seta podataka (+ select count(*))
 • Scenarij 3: Presjecanje sa malim, srednjim i velikim poligonom na tri seta podataka (+ select count(*))
 • Scenarij 4: Transformacijaizmeđu referentnih sustava
 • Scenarij 5: Pronađi sve objekte koji se preklapaju sa danim poligonom (na tri poligona različitih veličina).
 • Scenarij 6: Pronađi i izreži sve objekte unutar zadanog polygona
 • Scenarij 7: Union većeg broja polygona


Hardware

 • Mljac server (mama): za sada raspoloziva dvije virtualne masine 193.198.207.15 i 193.198.207.16 na kojima je ubuntu (ima nesto instaliranog sw-a)
 • Dell Poweredge 2950: 2GB RAM, Intel Xeon 3.0 quad core, 2x120GB HDD (RAID0), Ubuntu 8.04 Server Edition, Oracle XE 10.2.0.1.0


Sustav i konfiguracija sustava

 • OS: Trenutno ubuntu 8.04 LTS (Upgrade?)
  • Otvoreno pitanje: Da li za svaku bazu postaviti isti, cist i isto konfiguriran OS ili sve stavljati na isti OS i ubijati deamone/procese i ine nametnike?


Zadaci

Sami možete preuzimati obaveze sa popisa zadataka.

 • 1. Konceptualno dogovoriti koje i kakve prostorne upite koristiti u benchmarkingu.
 • 3. Priprema podataka
  • OSM:
   • Područje: Njemačka (shapefile download)
   • Podaci: POI, ceste/ulice
   • Napraviti triangulaciju na POI-ima kako bi dobili što veći broj polygona.
   • Razdvojiti polygone dobivene triangulacijom na tri dataset-a (cca 50000/100000/1000000 objekata)
   • Na odabranom području napraviti tri polygona "Rectangular area" za preklope.


Korisni linkovi: