Croatia

From OSGeo
Revision as of 04:53, 14 December 2010 by Wiki-Mmiler (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Croatian Local Chapter

This is official wiki page of Croatian Local Chapter members. From this point onwards, the page will be in croatian.

Hrvatska skupina korisnika

Ova wiki stranica predstavlja pokušaj organizacije korisnika slobodnog geoinformatičkog softvera i otvorenih standarda u Hrvatskoj. Bilo kakav rad ili aktivnost vezana uz organizaciju Hrvatske skupine korisnika je volonterski.

Misija

 • okupiti korisnike i napraviti registar znanja kojim raspolažu
 • popularizirati slobodni softver u geoinformatici i upotrebu otvorenih standarda
  • promocijom na konferencijama u obliku štanda, postera, predavanja, radionica
  • objavljivanjem vijesti i kratkih vodiča na portalu http://hr.osgeo.org
  • lokalizacijom softvera i dokumentacije
 • omogućiti lokalnu podršku i umrežavanje (eng. netwokring)
  • na wikiu voditi registar tvrtki i korisnika koji koriste slobodni softver kao i popis softvera koji koriste
 • organizacija predavanja i radionica
 • pripremanje case study dokumenta i proof-of-concept aplikacija koje koriste slobodni softver i otvorene standarde

Organizacija

 • na OSGEO wiki stranicama se zapisuje sve vezano uz aktivnosti Hrvatske skupine korisnika, npr. održani i planirani događaji
 • diskusija oko organizacije Hrvatske skupine korisnika biti će na mailing listi http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/croatia
 • svi koji žele mogu zatražiti korisnički račun na http://hr.osgeo.org portalu kako bi pisali vijesti ili kratke vodiče

Aktivnosti

Održane

 • 25-27.11.2010 - 6. konferencija Kartografija i geoinformacije
  • Ekosustav slobodnog softvera u geoinformatici - prezentacija - Dražen Odobašić

Planirane

 • Prevođenje grafičkog korisničkog sučelja za QGIS ([1]). Prevedeno 90% GUI-ja.
 •  ?

Korisnici

 • Dražen Odobašić
 • Darko Boto
 • Zoran Janković
 • Dejan Gambin
 • Mario Miler
 • Tomislav Obad
 • Dragan Podvezanec
 • Marko Turković
 • Dalibor Kušić
 • Stjepan Grđan
 • Alen Huskić

Kratki vodiči

Kratki vodiči zamišljeni su kao upute koje rješavaju specifičan problem. Popis svih objavljenih kratkih vodiča.

Infrastruktura

Ostale aktivnosti "Open"/"Geo" zajednice

PROJEKTI

HaosBuilder screenshot
 • HaosBuilder
  • Python/wxPython aplikacija koja omogućava brzu izradu Mapnik xml-a za definiranje karte, uz mogućnost brzog rendanja karte.

OSM

RV GIS SIG