Czech

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

See also European Network / Czech Chapter.

Otevřená GeoInfrastruktura - zapsaný spolek - Open GeoInfrastructure association

English:

Česky:

 • Původně občanské sdružení se formovalo ustanovující schůzí 15.1.2014
 • Stránky: http://osgeo.cz

Předsednictvo/Board (2.12.2015)

 • Jáchym Čepický (předseda)
 • Jan Ježek
 • Martin Landa
 • Jan Cibulka

Cíle/Scope

English:

 • to promote free and open source software for geospatial
 • to promote open geospatial data
 • to look and support for such effort in Czech republic

Česky:

 • propagovat používání a vývoj nástrojů FOSS (Free and Open Source Software) pro geomatiku, geoinformatiku, geodézii a kartografii,
 • podporovat tvorbu, sdílení a publikování volně dostupných a otevřených dat a informací, zejména geodat, v souladu s obecně uznávanými standardy,
 • vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování těchto cílů.

Diskusní skupina/Discussion group

English:

Česky: