Nederland/bijeenkomsten/bestuur-10

From OSGeo
< Nederland‎ | bijeenkomsten
Revision as of 03:43, 23 April 2014 by Just (talk | contribs) (notulen toegevoegd)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #10

Datum: wo 9 april 2014

Tijd: 20:15-22:00

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Just van den Broecke (secr), Gert-Jan vd Weijden (voorzitter), Barend Köbben (penningmeester), Steven Ottens (communicatie)


Agenda

 1. Sponsorvoorstel en verrekening met 5 sponsors (Steven, Barend)
 2. Inrichting website (Steven, Just)
 3. Voortgang OSGeo.nl dag 2014 (GJ)
 4. Terugblik FOSSGIS Berlin (Steven, Barend)
  1. Stukkie voor site/nieuwsbrief
 5. Terugblik OpenTopo (GJ, Just)
  1. Stukkie voor site/nieuwsbrief
  2. Video
  3. Vervolg
 6. Spulletjes
  1. Zijn alle rolbanners, spandoek en flyers weer op hun plek bij Geodan?
  2. Moeten er nog extra (bijgewerkte) flyers komen?
 7. Hosting door KPN (GJ)
  1. KPN wil OSGeo.nl mogelijke ondersteunen door hostingruimte aan te bieden. Niet persé interessant voor website, wel voor grote hoeveelheden data (NLextract, OSM?) of gevirtualiseerde werkplekken.
  2. Hoe ver willen we gaan me dingen gehost hebben, vanaf welk punten vormen we concurrentie met OGG (basiskaart) en PDOK.
 8. 9 en 10 april: overheid&ICT (Just? wegens OGG)
  1. GJ gaat woensdag 9 april
  2. Zijn hier nog spannende presentaties?
 9. 10 april: Presentatie GeoSamen (=Gideon 2) op het Geofort (toelichting door GJ)
  1. De aankondiging: http://www.geonovum.nl/onderwerpen/geo-beleid/nieuws/ministerie-van-ienm-geobusiness-nederland-en-ncg-presenteren
  2. De visie: http://www.geonovum.nl/sites/default/files/GeoSamen.pdf
  3. het programma: https://www.dropbox.com/s/sjqaneriugj4e2y/GeoSamen%20-%20programma%20en%20inspiratiesessies.pdf
  4. GJ gaat in ieder geval. Wat is ons aanbod/boodschap vanuit OSGeo.nl?
  5. Optie: met de community een open source invulling aan GeoSamen geven
 10. 17 april BAG bijeenkomst (Apeldoorn - De Grift) (toelichting door GJ)
  1. Zie mail van Marja Ligtenberg (d.d. do 3 /4) met agenda en stukken
  2. Agenda: https://www.dropbox.com/s/9478uhhxzafx76l/Stukken%20in%20PDF.pdf
  3. Met name aandacht voor punt 6: services + viewer
  4. Zelf aanschuiven, of bijv. Jan-Willen van Aalst op- en aanmerkingen meegeven?
 11. Rol in Open Data Estafette - Duurzame Energie (ODE-DE) (toelichting door GJ)
  1. Georganiseerd vanuit MinEZ (Frans Lips) en Geobusiness (Camille vd Harten/Mark Herbold)
  2. bijeenkomst in juni met diverse themasessies
  3. Zie dropbox: 20140328_concept_programma_ODE...
  4. Zie dropbox: fwd concept programma format sessies ...
  5. Zie dropbox: format voor uitwerking sessies
  6. Er wordt oa gedacht aan workshops: hands-on met open data
  7. In de opzet wordt al voorzichting over (ook) open source gesproken (Mapserver) én "Organisatie: nog vragen: bedrijven aangesloten bij GeoBusiness Nederland (ESRI, Geodan)". Maar daar kunnen wij ook een rol in spelen!
  8. Iets met NLextract of met OpenTopo of intro QGis door Geo-academie?
  9. Nu in planning wel korte slots (45 minuten), miaschien oprekken tot sessie van anderhalf uur?
 12. Samenwerking met GIN, GeoBusiness, Platform31, Provero etc. (GJ)
  1. op bijeenkomst van Provero (vereniging voor R.O. en ICT) eerder dit jaar contact gehad met bestuurslid Antoine Buiting. Provero had vorig jaar 1 dag na onze OSGeo.nl dag hun jaardag gepland, maar afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Op borrel na afloop met Antoine én Marien de Bakker onze posities verkend. we zouden events gezamenlijk kunnen organiseren, met behoud van identiteit.
  2. mail van Antoine Buiting: "Het is eventjes stil geweest maar we hebben niet stil gezeten vanuit Provero. Tijd voor een update. Zoals jullie weten wordt er vanuit Provero gewerkt aan een nieuw profiel richting de Omgevingswet. Hierbij wil Provero haar eigen rol en identiteit opnieuw bewijzen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijke samenwerkingen met andere verenigingen die eveneens actief zijn in het omgevingsdomein. Daarbij wordt gesproken met diverse verenigingen op gebied van de leefomgeving (RO en milieu), maar ook in het geo en ICT-domein. De eerste initiatieven zijn voorzichtige stapjes maar hebben al wel tot concrete acties geleid. Zo wordt met VVM (vereniging voor Milieu) gewerkt aan het uitbouwen van de Dag van de Omgevingswet (2 oktober, zie http://www.vvm.info/?pid=main&id=798). Verder zullen we aanhaken op het BW-congres van de vereniging BWT. Andere initiatieven zijn nog te pril om te noemen. Binnen het Geo en ICT-domein proberen we voorzichtig met GeobusinessNL onze denklijnen te combineren. Op 10 april is er een GeoSamen-congres (in het Geofort), Zie http://geobusiness.nl/actueel/nieuws/vooraankondiging-startconferentie-geosamen-de-nieuwe-visie-op-geo-informatie Hier zal een sessie worden verzorgd rond de Omgevingswet en GBN. GBN is ook zoekende en probeert via deze workshop ook richting te vinden. Provero zal bij deze sessie ook vertegenwoordigd zijn. Het lijkt mij een goed idee dat GIN en OSGeo hierbij ook aanschuiven, opdat we daar in gezamenlijkheid de opties en (on)wenselijkheden kunnen delen met elkaar. Ik ben zelf die dag helaas niet aanwezig, maar ik hoop iemand van het bestuur van Provero te laten aanschuiven. De voorbereiding van 10 april vindt momenteel plaats door een aantal actieve leden van GBN. Ik zal het idee ook daar een plek geven. Ik zal het ook bespreken met Camille van der Harten."
  3. Voor de vuist weg 2 opties: of altijd 1 partij in de lead, en andere partijen "onderaannemer", of altijd op basis vna gelijkwaardigheid.
  4. Idee: Nieuwe Kaart van NL 2.0
 13. Uit vorige verslag: Overige punten gaan naar volgende vergadering: 9 april om 20:15 op Hangout.
  1. Maar welke waren dat...


Verslag - Notulen 9 april 2014

Aanwezig: Gert Jan, Barend, Steven, Just (na 20:38)

Sponsorvoorstel

Barend: rekeningen klaar om te sturen
B: Contract ok?
A: ja

Sponsors: -GeoCat (A. Bakker) kaartje betaald door OSGeo.nl
-OpenGeoGroup kaartje betaald door OSGeo.nl
-Just: kaart zelf betaald, krijgt 100 euro korting sponsoring

B: Voor welk jaar sponsor:
A: voor 2014: 2013 is bonus

Voortgang OSGeo.nl dag

Docs in de dropbox:

GJ: begroting is op basis van zelfwerkzaamheid: dus of mensen mobiliseren of NHTV studenten of inhuren
B: studenten paaien met flesje wijn oid?

GJ inhoudelijk:
Willy, Paul en Stefan hebben paar keer samen gezeten.
NHTV heeft offerte gestuurd
Ideeen voor sprekers nog niet

B: hoeveel sprekers nodig?
spreker of 15

Call of papers na goedkeuring bestuur: WPS+1 bestuur (just) als commissie met thema's: (zie dropbox)
1 mei abstract deadline 10 mei auteurs op de hoogte

GJ begroting:
beetje onduidelijk hoe de begroting in elkaar zit

GJ: Zijn we belastingplichtig?
B: hangt er vanaf of we dat willen: moeten we BTW boekhouding gaan voeren

Sponsors:

niet de stichting sponsors aanschrijven
andere sponsors aanschrijven met bv. 'sponsor de tas' oid

begroting verder uitwerken:

40 euro entree
na-calculatie afspraken?
organisatie kosten?
technische ondersteuning?
badges?

begroting moet sluitend zijn met entreegeld voor huisvesting en andere 'vaste kosten', sponsors voor extra

Sprekers kunnen zich niet inkopen en sponsors krijgen geen spreektijd

Sponsors: bij voorkeur structureel als stichting, maar dag sponsors kan, kan je daarna aanschrijven voor structureel barend contact persoon over sponsoring

Website

Ron Wardenier wil helpen

J: vraag hosted wp of eigen eigen wp?
A: Ron mag het uitzoeken, 150 euro per jaar om de website te hosten.

 1. Steven gaat met Ron kortsluiten
 2. Just maakt test.osgeo.nl aan
 3. GertJan gaat commentaar leveren op google drive.

Terugblik FOSSGIS

FOSSGIS wil een bid doen voor foss4g 2016 osgeo.nl wil helpen

FOSSGIS is osgeo en osm samen, dat is nastrevenswaardig in .nl

 1. Steven: stukkie voor de site

Terugblik OpenTopo workshops

 1. GertJan impressie schrijven
 2. GertJan JW vragen voor nog meer workshops

op 23 April CartoDag GeoFort gaat JW weer wat vertellen

Test video op youtube

 1. GertJan JW vragen voor akkoord

Markt voor OpenData gebruik workshops
verder:

verdieping QGIS
verdieping postgis

Spulletjes

Moet meer komen

 1. Steven gaat voor 250,- promotiemateriaal: banner, stropdas,
 2. Just geeft website door
 3. GertJan update de flyer naar de huidige situatie incl sponsors etc

Hosting KPN

grote data in handig open source formaat aanbieden is wenselijk

 1. GertJan: gaat dit de community inschieten

Just wil wel bij het gesprek met KPN zitten, Steven evt ook

Geo&ICT

geen mededelingen

GeoSamen

Wellicht interessant om op de thema's mee te liften

 1. GertJan gaat polsen op de conf bij open source minded people

BAG

We melden ons af voor deze keer, hopelijk volgende keer wel bij

ODE-DE

ODE is een goed platform voor workshops van OSGeo.nl
weinig open data van duurzame energie dus geen interessante workshops vanuit OSGeo.nl

Provero

Goed plan om samen iets te doen, met dan 1 trekker en de rest onderaannemers.

mededeling

GertJan werkt per 1 mei bij PWN