Nederland/bijeenkomsten/bestuur-18

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #18

Datum: 11 dec 2014

Tijd: 20:15-21:xx

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Steven (verslag), Just , Gert-Jan, Barend (vz.)


Agenda

OSGeo.nl Dag 2014

 • verslag (ook voor site)

De tekeningen van Erwin zijn een mooie basis voor de verslaglegging. Met Paul moet worden kort gesloten hoe het zit met copyright e.d.

  • OSGeo.nl kanalen

Luuk Schaminee's verslag op de site zetten

Presentaties en foto's online zetten. TODO: steven

  • andere media

GIS Magazine deadline 1e week januari TODO: GJ coordineert

Geo-INFO loopt nog

 • afronden (kadootjes sprekers/voorzitter?)

Zijn gegeven, maar wie heeft ze betaald? TODO: Barend vraagt willy

 • Inzicht in deelnemers (voor emaillijst ed)

Er zijn twee lijsten: de geobuzz lijst TODO: GJ gaat er achterheen De papieren lijst bij Paul TODO: Steven gaat er achterheen en mailtje naar de mensen sturen'


 • overige opmerkingen

Financieel mooi overzichtelijk, maar is minder een developersconferentie. GJ gaat samen met Willy nog met de GeoBuzz organisatie het event-in-event concept evalueren. Verder is het interessant om naast de geobuzz een developer unconfernce te gaan organiseren.

Nieuwjaarsborrel

 • waar & wanneer

Samen met OSM mensen doen. TODO: Just mag dit oppakken niet op 31 januari.1 februari want dan is fossdem, zelfde opzet als vorig jaar

Sponsors

 • Barend schrijft bestaande aan voor verlenging

Er komt een evaluatie met de sponsors over hoe ze het sponsorschap hebben ervaren de afgelopen anderhalf jaar en of ze willen verlengen. TODO: Barend

 • campagne voor meer/nieuwe?

Steven checkt het sponsorplan en gaat op [dutch] een algemene oproep doen voor sponsoring TODO: Steven Verder gaan we individuele leads af

Workshops

 • 3D Topo - Frank en Just
 • MissingMaps (OSM / HOT) - Willy en GJ 14 februari GeoFort
 • Usability QGis. Wellicht ism HAS/Geo, Media & Design (Marien de Bakker)? - TODO: GJ polst bij de QGIS community
 • Open data / NLExtract / (PdokLight?) TODO: Just vragen of er meer mee moet
 • Workshop PostGis - meer de analyse kant TODO: Barend polst collega
 • Workshop QGis

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO

Wat verder ter Hangout komt

Volgende vergadering

steven zit voor; GJ verslag