Difference between revisions of "Nederland/bijeenkomsten/bestuur-45"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
m
 
(4 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
OSGeo.nl - Bestuursvergadering #45
 
OSGeo.nl - Bestuursvergadering #45
 
'''VOORLOPIGE AGENDA'''
 
  
 
Datum: wo 11 april 2018
 
Datum: wo 11 april 2018
Line 13: Line 11:
 
Afmelding:  
 
Afmelding:  
  
Uitgenodigd: FOSS4GNL:  Erik Meerburg (EM), Japer Roest (JR) on call (GisHub)
+
Uitgenodigd: FOSS4GNL:  Erik Meerburg (EM), Jasper Roest (JR) on call (GisHub)
  
 
== Verslag vorige keer ==
 
== Verslag vorige keer ==
  
Zie: [[Nederland/bijeenkomsten/bestuur-44]].  
+
Verslag bestuursvergadering 44 (Zie: [[Nederland/bijeenkomsten/bestuur-44]]) goedgekeurd.  
  
 
== TODO lijst ==
 
== TODO lijst ==
  
TODO lijst : [[Nederlands/TODO]]
+
Zie [[Nederlands/TODO]]
 
 
  
 
== FOSS4G NL (Allen)==
 
== FOSS4G NL (Allen)==
  
Achtergrond:
+
'''Achtergrond''':
  
* '''wo 11 juli 2018''' Aeres Geo Media en Design HBO Almere;  
+
* '''wo 11 juli 2018''' Aeres Geo Media en Design HBO Almere;  
 
* di 10 juli 2018 evt workshops/codesprints
 
* di 10 juli 2018 evt workshops/codesprints
  
Punten:  
+
'''updates (EM)'''
 +
* Programmacie is goed bezig. Nu 10 tracks (7 bevestigd 3 aangemeld via de site) aanwezig. Keynotes nog niet rond.
 +
* Commissie uitgebreid met Hans Allard Roest (ja, familie) en Johan Bergsma, en vermoedelijk ook Marijke Molema (allen RUG/Geodienst).
 +
* Nog geen actie gevoerd door Erik op het gebied van sponsoring en workshops. Volgt z.s.m.
 +
 
 +
'''Vragen / actiepunten'''
 +
* Wat is de inbreng van Aeres? Kees Jansen zit in de commissie, en verder is Tamara betrokken als facilitair manager.
 +
* Betrokkenheid HAS: er hebben zich geen studenten van de HAS aangemeld. Wel heeft Koen Verschuren van het Geolab van de HAS belangstelling.
 +
* GIMA: Gima studenten, Barend checked of daar nog belangstelling is: ACTIE Barend
 +
* Is er iemand voor de communicatiepersoon. Wel nodig om lawaai te gaan maken. --> Nodig om volgende stap te maken, inschrijving officieel, groots openen voor 11 mei. Nu alvast wat buz creëren.
 +
* Just maakt een meetup pagina aan en zet het op de OSGEO.nl website.
 +
* Erik levert tekst voor email voor email lijst over status, wat mensen kunnen doen, etc.
 +
* Contact persoon voor programmacommissie (Leon van de Meulen of Luc van commissie, telefoon of emails? - vragen aan commissie: Actie Just
  
* updates (EM)
+
'''Workshops'''
Programmacie is goed bezig. Nu 10 tracks (7 bevestigd 3 aangemeld via de site) aanwezig. Keynotes nog niet rond.<br />
+
* Nog geen melding maken over 10 juli workshops. Erik zal hierover met Barend overleggen.
Commissie uitgebreid met Hans Allard Roest (ja, familie) en Johan Bergsma, en vermoedelijk ook Marijke Molema (allen RUG/Geodienst).<br />
+
* Mogelijkheid om GRASS cursus te doen: Eerst checken of er voldoende betalende workshops zijn. GRASS GIS opbrengsten zou dan naar organisatie gaan (wel met betaling voor cursusgevers). Mocht dit mogelijk blijken, dan zal Barend Veronica vragen of ze eventueel zo'n cursus wil/kan geven.  
Nog geen actie gevoerd door Erik op het gebied van sponsoring en workshops. Volgt z.s.m.<br />
 
  
* JvdB: heeft in Bonn (OSGeo Code sprint+FOSSGIS) Maria v keynote gepolst.  
+
'''Keynote spreker'''
*
+
* JvdB: heeft in Bonn (OSGeo Code sprint+FOSSGIS) Maria v keynote gepolst, als president van OSGEO maar ook voor haar inzet op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Ze heeft belangstelling maar houdt het in beraad vanwege druk schema. Vanuit de FOSS4G.nl kunnen eventuele reis- en verblijfskosten betaald worden.  
 +
* Suggestie om te combineren met GeoCAT / geonetwork workshop (Just gaat vragen om te polsen of ze de 10de een workshop over geonetwork wil geven, of anders iemand anders kan polsen. Sponsors, dus geen bijdrage vragen).
 +
* Als alternatief zouden we Jeroen Ticheller benaderen (de grote ondernemer open source, GeoCAT bedrijf). Barend gaat bekijken wat de mogelijke kosten zijn, en koppeld dat terug naar Just, zodat hij kan komen met een voorstel naar Maria. Deadline = op 11 mei word het programma bekend gemaakt, dus daarvoor bekend.
 +
 
 +
'''Andere mededelingen'''
 +
* Just heeft twee voorstellen voor onderdelen FOSS4G: GISHub en Forum. Hij zal hierover overleggen met FOSS4G comité.
 +
* Website FOSS4G: Jasper Roest gaat de website van FOSS4G doen!!
  
 
== QGIS Gebruikersgroep NL(Allen)==
 
== QGIS Gebruikersgroep NL(Allen)==
  
Achtergrond:
+
'''Achtergrond'''
 
 
 
* Er is de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten.  
 
* Er is de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten.  
 
* OSGeo.nl biedt aan om dit te faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.).
 
* OSGeo.nl biedt aan om dit te faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.).
 +
 +
'''Besproken punten'''
 +
* Geen nieuwe ontwikkelingen sinds laatste vergadering.
 +
* Barend: mooi moment om te lanceren zou de FOSS4G zijn.
 +
* QGIS gatekeeper = de volgende QGIS dag wordt nu overleg over gepleegd. Erik houdt PvB in de loop over plannen (gatekeeper)
 +
* Raymond QGIS plugin dag - Just geeft feedback over dat plan, Just gaat proberen een dag te prikken met RAYMOND voor QGIS plugin.
  
 
== GISHub (JR) ==
 
== GISHub (JR) ==
  
Achtergrond:
+
'''Achtergrond'''
 
 
 
* aanvankelijk geo-kennis binnen organisatie (Kadaster (PDOK)) vergroten
 
* aanvankelijk geo-kennis binnen organisatie (Kadaster (PDOK)) vergroten
 
* platform om deze kennis te bundelen  
 
* platform om deze kennis te bundelen  
 
* eerst inventarisatie: wat is nodig, welke kennis
 
* eerst inventarisatie: wat is nodig, welke kennis
* doelgroep: allereerst IT-ers die Geo-ICT kennis voor hun werk nodig hebben, maar open voor iedereen
+
* doelgroep: allereerst IT-ers die Geo-ICT kennis voor hun werk nodig hebben, maar open voor iedereen. Vraag daarbij is of de focus (in eerste instantie) moet liggen op Nederland of internationaal.
 
* moderne educatie: bijv ook video-tutorials
 
* moderne educatie: bijv ook video-tutorials
  
EM: suggereert aansluiten bij OSGeo.org GeoForAll?  http://www.geoforall.org/.
+
'''Hoe verder gaan'''
Hoe verder brengen:
+
* Binnen Kadaster wordt mijlpaal 1, misschien deze maand al. Dan is de vraag wat mijlpaal 2 gaat worden.
 
+
* EM: suggereert aansluiten bij OSGeo.org GeoForAll?  http://www.geoforall.org/.
 
* FOSS4G NL wereld (zie boven)
 
* FOSS4G NL wereld (zie boven)
 
* JR: document/logo "whitepaper" 1xA4, OSGeo.nl kan dit verspreiden via haar kanalen
 
* JR: document/logo "whitepaper" 1xA4, OSGeo.nl kan dit verspreiden via haar kanalen
 
* PvB: gaat bij HAS polsen
 
* PvB: gaat bij HAS polsen
  
Nu voorverkenning, en kijken hoe verder.  
+
'''Discussiepunten'''
 
+
* Barend: hoe krijg je mensen mee, waarom zouden mensen bijdragen? JR: Kadaster zou in principe tijdelijk het dragen, maar dan zou het uiteindelijk open moeten gaan, eventueel gedragen door OSGEO.nl.
Update van JR (email)
+
* Edward: Er is veel commercieel materiaal is. Hoe daar mee om te gaan / ook die meenemen (verwijzen)
 +
* discussie over visie hoe zo iets vorm gegeven kan worden, beheer, up-to-date houden, verantwoordelijkheden, etc. OSGEO zou een rol kunnen spelen.
 +
* Keuze, voor Nederlandse community, of internationaal. JR: uiteindelijk internationaal, maar focus eerst binnen kadaster, tussen afdelingen. Dan langzaam naar buiten. Wel zal platform vanaf begin open staan / bereikbaar zijn van buiten uit.
  
 
== NLExtract Dag (Allen)==
 
== NLExtract Dag (Allen)==
  
Achtergrond:
+
'''Achtergrond'''
 
 
 
* Idee kwam op bij Nieuwjaarsborrel
 
* Idee kwam op bij Nieuwjaarsborrel
 
* Bedoeling is hands-on dag, devs en gebruikers (bijv InstallFest)
 
* Bedoeling is hands-on dag, devs en gebruikers (bijv InstallFest)
* WebMapper (Edward Macgillavry) will sponsoren
+
* Webmapper (Edward Mac Gillavry) will sponsoren
  
Datum:  26 april, bij WebMapper, bevestigd
+
'''Stand van zaken'''
Kosten: WebMapper: ruimte, OGT Award gelden: food+drinks, geen kosten OSGeo.nl
+
* Datum:  26 april, bij Webmapper, bevestigd
 
+
* Kosten: Webmapper: ruimte, OGT Award gelden: food+drinks, geen kosten OSGeo.nl
Meetup: https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/249468003/ 8 aanmeldingen.
+
* Meetup: https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/249468003/ 8 aanmeldingen.
 +
* Details in Wiki: https://wiki.osgeo.org/wiki/NLExtractDag2018
  
 
==  Communicatie Kanalen OSGeo.nl  (Allen) ==
 
==  Communicatie Kanalen OSGeo.nl  (Allen) ==
  
Achtergrond:
+
'''Achtergrond'''
 
 
 
* onze missie: gebruik FOSS en Open Data voor Geo in NL stimuleren en verbreden
 
* onze missie: gebruik FOSS en Open Data voor Geo in NL stimuleren en verbreden
 
* we willen bestaande communities (OSM, Missing Maps, QGIS, GeoNetwork, MapTimers, ..) verbinden, "hub/netwerk" functie
 
* we willen bestaande communities (OSM, Missing Maps, QGIS, GeoNetwork, MapTimers, ..) verbinden, "hub/netwerk" functie
Line 92: Line 111:
 
* hoe vergroten we de community? hoe stimuleren we betrokkenheid/vrijwilligers/nieuwe bestuursleden?
 
* hoe vergroten we de community? hoe stimuleren we betrokkenheid/vrijwilligers/nieuwe bestuursleden?
  
Just heeft contact gehad met Simeon Nedkov, voor evt praktische invulling middels Discourse Forum (zie bijv PDOK Forum).
+
'''Stand van zaken'''
Hoe dit punt verder te brengen?
+
* Just heeft contact gehad met Simeon Nedkov, voor evt praktische invulling middels Discourse Forum (zie bijv PDOK Forum).  
 
+
* Vraag is nu hoe dit verder te brengen. Just gaat Jeroen vragen naar plannen (zie emails van Just en Jeroen). Vanaf daar verder.
Forum: plannen PDOK/Kadaster GeoNL forum (zie email)
+
* Forum: plannen PDOK/Kadaster GeoNL forum (zie email)
  
 
== Verslag FOSSGIS Bonn en OSGeo CodeSprint (JvdB)==
 
== Verslag FOSSGIS Bonn en OSGeo CodeSprint (JvdB)==
  
 
+
* Verslag OSSGIS BONN EN OSGEO CODE SPRINT door Just per email gestuurd.
  
 
==  Bestuurszaken (Allen)  ==
 
==  Bestuurszaken (Allen)  ==
  
 +
* Niets op de lijst
 +
* Barend neemt nog weer contact op met Roosmarijn voor communicatiepersoon.
  
 
== Rondvraag (Allen) ==
 
== Rondvraag (Allen) ==
  
 +
* Edward NLmaps, vraag hoe OSGEOnl kan / wil bijdragen aan dit als communicatieproject. Edward zal hier informatie over sturen en dan hebben we het er de volgende keer over. Just is er voor om hier iets mee te doen, maar voor andere niet duidelijk wat dit nu precies is of inhoudt, ook wat dit als community (gaat) voorstellen.
  
 
== Volgende vergadering ==
 
== Volgende vergadering ==
  
'''wo 9 Mei 2018 (20:15)'''
+
wo 30-05-2018 (20:15)

Latest revision as of 03:39, 8 June 2018

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #45

Datum: wo 11 april 2018

Tijd: 20:15 - 21:15

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK, voorzitter), Paulo van Breugel (PvB, verslag)

Afmelding:

Uitgenodigd: FOSS4GNL: Erik Meerburg (EM), Jasper Roest (JR) on call (GisHub)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 44 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-44) goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO

FOSS4G NL (Allen)

Achtergrond:

 • wo 11 juli 2018 Aeres Geo Media en Design HBO Almere;
 • di 10 juli 2018 evt workshops/codesprints

updates (EM)

 • Programmacie is goed bezig. Nu 10 tracks (7 bevestigd 3 aangemeld via de site) aanwezig. Keynotes nog niet rond.
 • Commissie uitgebreid met Hans Allard Roest (ja, familie) en Johan Bergsma, en vermoedelijk ook Marijke Molema (allen RUG/Geodienst).
 • Nog geen actie gevoerd door Erik op het gebied van sponsoring en workshops. Volgt z.s.m.

Vragen / actiepunten

 • Wat is de inbreng van Aeres? Kees Jansen zit in de commissie, en verder is Tamara betrokken als facilitair manager.
 • Betrokkenheid HAS: er hebben zich geen studenten van de HAS aangemeld. Wel heeft Koen Verschuren van het Geolab van de HAS belangstelling.
 • GIMA: Gima studenten, Barend checked of daar nog belangstelling is: ACTIE Barend
 • Is er iemand voor de communicatiepersoon. Wel nodig om lawaai te gaan maken. --> Nodig om volgende stap te maken, inschrijving officieel, groots openen voor 11 mei. Nu alvast wat buz creëren.
 • Just maakt een meetup pagina aan en zet het op de OSGEO.nl website.
 • Erik levert tekst voor email voor email lijst over status, wat mensen kunnen doen, etc.
 • Contact persoon voor programmacommissie (Leon van de Meulen of Luc van commissie, telefoon of emails? - vragen aan commissie: Actie Just

Workshops

 • Nog geen melding maken over 10 juli workshops. Erik zal hierover met Barend overleggen.
 • Mogelijkheid om GRASS cursus te doen: Eerst checken of er voldoende betalende workshops zijn. GRASS GIS opbrengsten zou dan naar organisatie gaan (wel met betaling voor cursusgevers). Mocht dit mogelijk blijken, dan zal Barend Veronica vragen of ze eventueel zo'n cursus wil/kan geven.

Keynote spreker

 • JvdB: heeft in Bonn (OSGeo Code sprint+FOSSGIS) Maria v keynote gepolst, als president van OSGEO maar ook voor haar inzet op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Ze heeft belangstelling maar houdt het in beraad vanwege druk schema. Vanuit de FOSS4G.nl kunnen eventuele reis- en verblijfskosten betaald worden.
 • Suggestie om te combineren met GeoCAT / geonetwork workshop (Just gaat vragen om te polsen of ze de 10de een workshop over geonetwork wil geven, of anders iemand anders kan polsen. Sponsors, dus geen bijdrage vragen).
 • Als alternatief zouden we Jeroen Ticheller benaderen (de grote ondernemer open source, GeoCAT bedrijf). Barend gaat bekijken wat de mogelijke kosten zijn, en koppeld dat terug naar Just, zodat hij kan komen met een voorstel naar Maria. Deadline = op 11 mei word het programma bekend gemaakt, dus daarvoor bekend.

Andere mededelingen

 • Just heeft twee voorstellen voor onderdelen FOSS4G: GISHub en Forum. Hij zal hierover overleggen met FOSS4G comité.
 • Website FOSS4G: Jasper Roest gaat de website van FOSS4G doen!!

QGIS Gebruikersgroep NL(Allen)

Achtergrond

 • Er is de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten.
 • OSGeo.nl biedt aan om dit te faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.).

Besproken punten

 • Geen nieuwe ontwikkelingen sinds laatste vergadering.
 • Barend: mooi moment om te lanceren zou de FOSS4G zijn.
 • QGIS gatekeeper = de volgende QGIS dag wordt nu overleg over gepleegd. Erik houdt PvB in de loop over plannen (gatekeeper)
 • Raymond QGIS plugin dag - Just geeft feedback over dat plan, Just gaat proberen een dag te prikken met RAYMOND voor QGIS plugin.

GISHub (JR)

Achtergrond

 • aanvankelijk geo-kennis binnen organisatie (Kadaster (PDOK)) vergroten
 • platform om deze kennis te bundelen
 • eerst inventarisatie: wat is nodig, welke kennis
 • doelgroep: allereerst IT-ers die Geo-ICT kennis voor hun werk nodig hebben, maar open voor iedereen. Vraag daarbij is of de focus (in eerste instantie) moet liggen op Nederland of internationaal.
 • moderne educatie: bijv ook video-tutorials

Hoe verder gaan

 • Binnen Kadaster wordt mijlpaal 1, misschien deze maand al. Dan is de vraag wat mijlpaal 2 gaat worden.
 • EM: suggereert aansluiten bij OSGeo.org GeoForAll? http://www.geoforall.org/.
 • FOSS4G NL wereld (zie boven)
 • JR: document/logo "whitepaper" 1xA4, OSGeo.nl kan dit verspreiden via haar kanalen
 • PvB: gaat bij HAS polsen

Discussiepunten

 • Barend: hoe krijg je mensen mee, waarom zouden mensen bijdragen? JR: Kadaster zou in principe tijdelijk het dragen, maar dan zou het uiteindelijk open moeten gaan, eventueel gedragen door OSGEO.nl.
 • Edward: Er is veel commercieel materiaal is. Hoe daar mee om te gaan / ook die meenemen (verwijzen)
 • discussie over visie hoe zo iets vorm gegeven kan worden, beheer, up-to-date houden, verantwoordelijkheden, etc. OSGEO zou een rol kunnen spelen.
 • Keuze, voor Nederlandse community, of internationaal. JR: uiteindelijk internationaal, maar focus eerst binnen kadaster, tussen afdelingen. Dan langzaam naar buiten. Wel zal platform vanaf begin open staan / bereikbaar zijn van buiten uit.

NLExtract Dag (Allen)

Achtergrond

 • Idee kwam op bij Nieuwjaarsborrel
 • Bedoeling is hands-on dag, devs en gebruikers (bijv InstallFest)
 • Webmapper (Edward Mac Gillavry) will sponsoren

Stand van zaken

Communicatie Kanalen OSGeo.nl (Allen)

Achtergrond

 • onze missie: gebruik FOSS en Open Data voor Geo in NL stimuleren en verbreden
 • we willen bestaande communities (OSM, Missing Maps, QGIS, GeoNetwork, MapTimers, ..) verbinden, "hub/netwerk" functie
 • we willen ruimte bieden voor Special Interest Groups (SIGs): nu bijv GeoNetwork Gebruikersgroep NL,
 • we hebben meerdere kanalen: email-lijst(en), maandelijkse chat, meetup, twitter, website, events, GitHub, Blogs (RSS), en..
 • hoe vergroten we de community? hoe stimuleren we betrokkenheid/vrijwilligers/nieuwe bestuursleden?

Stand van zaken

 • Just heeft contact gehad met Simeon Nedkov, voor evt praktische invulling middels Discourse Forum (zie bijv PDOK Forum).
 • Vraag is nu hoe dit verder te brengen. Just gaat Jeroen vragen naar plannen (zie emails van Just en Jeroen). Vanaf daar verder.
 • Forum: plannen PDOK/Kadaster GeoNL forum (zie email)

Verslag FOSSGIS Bonn en OSGeo CodeSprint (JvdB)

 • Verslag OSSGIS BONN EN OSGEO CODE SPRINT door Just per email gestuurd.

Bestuurszaken (Allen)

 • Niets op de lijst
 • Barend neemt nog weer contact op met Roosmarijn voor communicatiepersoon.

Rondvraag (Allen)

 • Edward NLmaps, vraag hoe OSGEOnl kan / wil bijdragen aan dit als communicatieproject. Edward zal hier informatie over sturen en dan hebben we het er de volgende keer over. Just is er voor om hier iets mee te doen, maar voor andere niet duidelijk wat dit nu precies is of inhoudt, ook wat dit als community (gaat) voorstellen.

Volgende vergadering

wo 30-05-2018 (20:15)