Nederland/bijeenkomsten/bijeenkomst-16

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Datum: ma 19 mrt 2012 20:30

Plaats: IRC chat: Freenode kanaal #osgeonl, je kunt vanuit de browser deelnemen via WebChat

Agenda
Informele meeting zonder agenda. Zie IRC log hieronder.

Verslag

Volledige Chat Log