Nederlands

From OSGeo
Revision as of 08:05, 7 October 2011 by Wiki-Mprins (talk | contribs) (→‎Nederlandstalige OSGeo leden: mezelf in de lijst gezet)
Jump to navigation Jump to search

Nederlandstalig OSGeo chapter

Tijdens de FOSS4G 2011 conferentie in Denver is het idee ontstaan om het Dutch local chapter nieuw leven in te blazen. Een local chapter kan worden opgezet in de vorm van een vereniging maar het kan ook een meer informeel karakter hebben waarin een groep vrijwilligers activiteiten organiseren. De bedoeling is om op het GIN-congres (30 november en 1 december 2011) te polsen of er onder de GIS-gebruikers en -ontwikkelaars in Nederland behoefte is aan een actieve lokale afdeling van OSGeo.

Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op de Nederlandstalige mailinglijst. Wil je een meer actieve rol spelen, maak dan een wiki-account aan en voeg je naam toe aan het overzicht van Nederlandstalige OSGeo leden.

Doelstelling

Het doel van het Nederlandstalig OSGeo chapter is om het gebruik van open source GIS-software in het algemeen - en de OSGeo projecten in het bijzonder - in het Nederlandse taalgebied te stimuleren en te promoten.
Dit doen we door:

 • het promoten van OSGeo tijdens evenementen, symposia, enzovoorts.
 • het creëren van mogelijkheden voor de leden om te netwerken en informatie uit te wisselen.
 • het stimuleren van het gebruik van open source GIS software aan universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen.
 • het stimuleren van het gebruik van open source GIS software bij overheidsinstellingen.
 • het ondersteunen van open standaarden en de toegang tot open data in Nederland en nederlandstalige landen en gebieden.
 • het vergroten van de toegankelijkheid door het ondersteunen en uitvoeren van de vertaling van belangrijke OSGeo onderdelen.

Aanpak

Het werven van leden en het inventariseren van de behoefte van (aspirant) leden heeft de hoogste prioriteit.
Hoe pakken we dit aan?

 • Maak gebruik van de wiki en de mailinglijst: zorg ervoor dat de wiki up-to-date is en dat er regelmatig nieuwsberichten worden verspreid via de mailinglijst.
 • Probeer via het netwerk van de reeds bestaande leden en sociale media als Twitter en LinkedIn geïnteresseerden te bereiken.
 • Geef een presentatie en verspreid promotiemateriaal tijdens evenementen, zoals het GIN-congres, het Open Innovatie Festival (28 nov. t/m 2 dec. 2011) of Hack de Overheid
 • Zoek de samenwerking met organisaties en platformen als Nederland Open in Verbinding (NOiV)


Bij voldoende belangstellingen organiseren we in 2012 een OSGeo bijeenkomst met presentaties, workshops en een borrel.

Middelen

We hebben promotiemateriaal nodig, bijvoorbeeld:

 • leaflet,
 • kaartjes,
 • t-shirts.

Idee: Willy Bakker kan vragen of de leaflets en/of kaartjes gedrukt kunnen worden door het Reprocentrum van de provincie.

Mailinglijst

Discussies vinden plaats via de Nederlandse mailinglijst van OSGeo. Je kunt je aanmelden voor deze lijst via http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch. Je kunt ook het archief bekijken.

Nederlandstalige OSGeo leden

Naar aanleiding van een tweet van Thijs van Menen met de vraag hoe het Nederlandstalige local chapter zou moeten heten, is de naam OSGEO4NL geopperd. Via de mailinglijst is OSGEO.NL voorgesteld. Andere suggesties zijn welkom.
We zijn ook op zoek naar een leuk en herkenbaar logo. Enkele voorstellen die al via de mailinglijst zijn geopperd:

Osgeonl logo1.jpg
Thijs van Menen
Osgeonl logo2.png
1 van Jeroen Ticheler
Osgeonl logo3.png
2 van Jeroen Ticheler
Osgeonl logo4.png
Steven Ottens

Links

Open source geo-software:


Open standaarden:


Open data:


Onderzoek & Onderwijs:


Commerciële ondersteuning voor open source GIS-software: