Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
 
(60 intermediate revisions by 12 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Chapter Mission Statement ==
 
* To support the development of open source geospatial software, and promote its
 
widespread use in Poland.
 
* To support the INSPIRE implementation in Poland, based on open source geospatial
 
software.
 
* To promote GIS education based on open source geospatial software in Poland.
 
* To develop and promote Polish open source geospatial software.
 
  
== Chapter Goals ==
+
[[File:OSGeoPL.png|right|400px|OSGeo Chapter Poland]]
To provide the platform for open source geospatial software community integration in
 
Poland (mailing list, forum, documentation, reference spatial data sets, wiki, etc.).
 
  
To provide an organized structure for experiences and knowledge sharing in Poland
+
__TOC__
(workshops, conferences, demonstration, etc.).
 
  
To organize users, software developers and interested volunteers in Poland.
+
{|style="width: 100%;"
 +
|
 +
{{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Aktualne wydarzenia|content=
  
To lobby for the idea of open source geospatial software within Polish academic
+
* '''8 czerwca 2021 Wrocław'''
community.
+
: [http://cartoschool.uni.wroc.pl/ 25. Szkoła Kartograficzna] 25 edycja Szkoły Kartograficznej organizowana jest pod hasłem: Analizy struktur przestrzennych środowiska leśnego.
 +
* '''17-20 lutego 2020 Kraków'''
 +
: [http://spanfoss.org/ SpAnFOSS 2020] Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software).
 +
}}
 +
|-
 +
|
  
To encourage the implementation of open standards and standards-based
+
== O nas ==
interoperability in the Polish SDI (including metadata).
 
  
To become SDIC in INSPIRE.
+
Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial).
 +
Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.
  
To support software internationalization and localization to Polish requirements.
+
Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.
  
To organize the resources for foundation projects.
+
== Misja ==
 +
* Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 +
* Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 +
* Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 +
* Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.
  
To provide direct links to the OSGeo.
+
== Cele ==
 +
* Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 +
* Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 +
* Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 +
* Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 +
* Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.
 +
* Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 +
* Organizowanie zasobów dla projektów.
 +
* Zbudowanie więzów z OSGeo.
  
== Chapter Members ==
+
== Członkowie ==
*Initial member list:
+
Inicjatorzy:  
**Adam Iwaniak (University of Environmental and Life Sciences)
+
:: - Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
**Tomasz Kubik (Wroclaw University of Technology)
+
:: - Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)  
**Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Inc.)
+
:: - Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)  
**Paweł Netzel (University of Wroclaw)
+
:: - [http://pawel.netzel.pl Paweł Netzel] (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
**Witold Paluszyński (Wroclaw University of Technology)
+
:: - Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)
*Representative:
+
 
**Tomasz Kubik
+
Przedstawiciel:
 +
:: - Tomasz Kubik
 +
 
 +
Zadeklarowani członkowie:
 +
:: - Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
 +
:: - Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)
 +
:: - Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
 +
:: - Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 +
:: - Konrad Rymczak
 +
:: - Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
 +
:: - Borys Jurgiel
 +
:: - Henryka Netzel (CAMK)
 +
:: - Alicja Włodarz
 +
:: - Michał Drożdż
 +
:: - Jakub Stachowiak
 +
:: - Jakub Derda
 +
:: - Artur Bobrowski
 +
:: - Marek Matkowski
 +
:: - Katarzyna Dworniczak
 +
:: - [[user:Alina_Gerlée|Alina Gerlée]] (Uniwersytet Warszawski)
 +
:: - Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
 +
:: - [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]]
 +
 
 +
== Archiwum wydarzeń ==
 +
* [[Poland/archiwum#Konferencje|Konferencje z udziałem OSGeo Polska]]
 +
* [[Poland/archiwum#Warsztaty|Warsztaty z udziałem OSGeo Polska]]
 +
* [[Poland/archiwum#Publikacje|Publikacje]]
 +
 
 +
== Polskie zasoby ==
 +
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska]
 +
 
 +
* QGIS
 +
** [http://forum.quantum-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 +
** [http://quantum-gis.pl/ wiki oraz blog]
 +
** [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pl lista dyskusyjna QGIS-pl]
 +
 
 +
* GRASS
 +
** [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 +
** [http://grass-gis.pl/ wiki oraz blog]
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
[[Category:Local_Chapters]] [[Category:Poland]]

Latest revision as of 11:14, 31 March 2021

OSGeo Chapter Poland

Aktualne wydarzenia

 • 8 czerwca 2021 Wrocław
25. Szkoła Kartograficzna 25 edycja Szkoły Kartograficznej organizowana jest pod hasłem: Analizy struktur przestrzennych środowiska leśnego.
 • 17-20 lutego 2020 Kraków
SpAnFOSS 2020 Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software).

O nas

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie

Inicjatorzy:

- Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
- Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
- Paweł Netzel (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
- Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

- Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

- Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
- Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)
- Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
- Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
- Konrad Rymczak
- Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Borys Jurgiel
- Henryka Netzel (CAMK)
- Alicja Włodarz
- Michał Drożdż
- Jakub Stachowiak
- Jakub Derda
- Artur Bobrowski
- Marek Matkowski
- Katarzyna Dworniczak
- Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski)
- Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
- Justyna Jeziorska

Archiwum wydarzeń

Polskie zasoby