Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
 
(45 intermediate revisions by 12 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Introduction ==
 
We are a group of people interested and involved in the development and promotion of open
 
software in GIS. The group includes the members of woGIS – the Open Source Task Force
 
formed formerly by the Surveyor General of Poland for the adaptation, developments, and supporting
 
the application of open software to the creation of GIS, and, specifically, the national spatial
 
data infrastructure, and geoinformation and metadata services conforming to the OGC
 
standards. Among its members are representatives from the academic community and the
 
private sector. The group is also open to accept new members who declare access and agree
 
with its goals and mission.
 
Currently the group is an informal organization of people involved in the creation of software
 
and IT infrastructure for GIS based on open software. The activities are aimed at
 
accomplishing the declared goals and consists, among others, of: (i) maintaining a web page
 
for disseminating information about OSS software for GIS and woGIS activities, (ii)
 
maintaining a discussion forum associated with the web page, (iii) initiating, running, and
 
supporting GIS projects using open source software, and (iv) organizing systematic work
 
meetings devoted to the current projects and ongoing work.
 
It is our intention to make this group the Poland OSGeo Chapter.
 
Our Chapter Mission Statement and Goals are as follows:
 
  
== Chapter Mission Statement ==
+
[[File:OSGeoPL.png|right|400px|OSGeo Chapter Poland]]
* To support the development of open source geospatial software, and promote its widespread use in Poland.
 
* To support the INSPIRE implementation in Poland, based on open source geospatial software.
 
* To promote GIS education based on open source geospatial software in Poland.
 
* To develop and promote Polish open source geospatial software.
 
  
== Chapter Goals ==
+
__TOC__
* To provide the platform for open source geospatial software community integration in Poland (mailing list, forum, documentation, reference spatial data sets, wiki, etc.).
 
* To provide an organized structure for experiences and knowledge sharing in Poland (workshops, conferences, demonstration, etc.).
 
* To organize users, software developers and interested volunteers in Poland.
 
* To lobby for the idea of open source geospatial software within Polish academic community.
 
* To encourage the implementation of open standards and standards-based interoperability in the Polish SDI (including metadata).
 
* To become SDIC in INSPIRE.
 
* To support software internationalization and localization to Polish requirements.
 
* To organize the resources for foundation projects.
 
* To provide direct links to the OSGeo.
 
  
== Links ==
+
{|style="width: 100%;"
For more information on Chapter Poland and woGIS please refer to http://wogis.org .
+
|
 +
{{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Aktualne wydarzenia|content=
  
== Chapter Members ==
+
* '''8 czerwca 2021 Wrocław'''
Initial members list:
+
: [http://cartoschool.uni.wroc.pl/ 25. Szkoła Kartograficzna] 25 edycja Szkoły Kartograficznej organizowana jest pod hasłem: Analizy struktur przestrzennych środowiska leśnego.
:: Adam Iwaniak (University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland)
+
* '''17-20 lutego 2020 Kraków'''
:: Tomasz Kubik (Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland)
+
: [http://spanfoss.org/ SpAnFOSS 2020] Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software).
:: Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Inc., Poland)
+
}}
:: Paweł Netzel (University of Wroclaw, Wroclaw, Poland)
+
|-
:: Witold Paluszyński (Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland)
+
|
Representative:
+
 
:: Tomasz Kubik
+
== O nas ==
Members list:
+
 
::Robert Szczepanek (Cracow University of Technology)
+
Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial).
::Milena Nowotarska (Biuro Geodety Województwa Zachodniopomorskiego)
+
Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.
::Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach)
+
 
 +
Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.
 +
 
 +
== Misja ==
 +
* Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 +
* Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 +
* Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 +
* Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.
 +
 
 +
== Cele ==
 +
* Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 +
* Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 +
* Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 +
* Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 +
* Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.
 +
* Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 +
* Organizowanie zasobów dla projektów.
 +
* Zbudowanie więzów z OSGeo.
 +
 
 +
== Członkowie ==
 +
Inicjatorzy:  
 +
:: - Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
 +
:: - Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)  
 +
:: - Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)  
 +
:: - [http://pawel.netzel.pl Paweł Netzel] (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
 +
:: - Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)  
 +
 
 +
Przedstawiciel:  
 +
:: - Tomasz Kubik  
 +
 
 +
Zadeklarowani członkowie:  
 +
:: - Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)  
 +
:: - Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)  
 +
:: - Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
 +
:: - Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 +
:: - Konrad Rymczak
 +
:: - Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
 +
:: - Borys Jurgiel
 +
:: - Henryka Netzel (CAMK)
 +
:: - Alicja Włodarz
 +
:: - Michał Drożdż
 +
:: - Jakub Stachowiak
 +
:: - Jakub Derda
 +
:: - Artur Bobrowski
 +
:: - Marek Matkowski
 +
:: - Katarzyna Dworniczak
 +
:: - [[user:Alina_Gerlée|Alina Gerlée]] (Uniwersytet Warszawski)
 +
:: - Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
 +
:: - [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]]
 +
 
 +
== Archiwum wydarzeń ==
 +
* [[Poland/archiwum#Konferencje|Konferencje z udziałem OSGeo Polska]]
 +
* [[Poland/archiwum#Warsztaty|Warsztaty z udziałem OSGeo Polska]]
 +
* [[Poland/archiwum#Publikacje|Publikacje]]
 +
 
 +
== Polskie zasoby ==
 +
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska]
 +
 
 +
* QGIS
 +
** [http://forum.quantum-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 +
** [http://quantum-gis.pl/ wiki oraz blog]
 +
** [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pl lista dyskusyjna QGIS-pl]
 +
 
 +
* GRASS
 +
** [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 +
** [http://grass-gis.pl/ wiki oraz blog]
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
[[Category:Local_Chapters]] [[Category:Poland]]

Latest revision as of 11:14, 31 March 2021

OSGeo Chapter Poland

Aktualne wydarzenia

 • 8 czerwca 2021 Wrocław
25. Szkoła Kartograficzna 25 edycja Szkoły Kartograficznej organizowana jest pod hasłem: Analizy struktur przestrzennych środowiska leśnego.
 • 17-20 lutego 2020 Kraków
SpAnFOSS 2020 Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software).

O nas

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie

Inicjatorzy:

- Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
- Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
- Paweł Netzel (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
- Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

- Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

- Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
- Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)
- Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
- Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
- Konrad Rymczak
- Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Borys Jurgiel
- Henryka Netzel (CAMK)
- Alicja Włodarz
- Michał Drożdż
- Jakub Stachowiak
- Jakub Derda
- Artur Bobrowski
- Marek Matkowski
- Katarzyna Dworniczak
- Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski)
- Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
- Justyna Jeziorska

Archiwum wydarzeń

Polskie zasoby