Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
 
(38 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Wprowadzenie ==
+
 
 +
[[File:OSGeoPL.png|right|400px|OSGeo Chapter Poland]]
 +
 
 +
__TOC__
 +
 
 +
{|style="width: 100%;"
 +
|
 +
{{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Aktualne wydarzenia|content=
 +
 
 +
* '''8 czerwca 2021 Wrocław'''
 +
: [http://cartoschool.uni.wroc.pl/ 25. Szkoła Kartograficzna] 25 edycja Szkoły Kartograficznej organizowana jest pod hasłem: Analizy struktur przestrzennych środowiska leśnego.
 +
* '''17-20 lutego 2020 Kraków'''
 +
: [http://spanfoss.org/ SpAnFOSS 2020] Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software).
 +
}}
 +
|-
 +
|
 +
 
 +
== O nas ==
 +
 
 
Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial).
 
Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial).
 
Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.
 
Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.
  
Obecnie grupa to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Do grupy należą przedstawiciele środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.
+
Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.
 
 
Działalność grupy polega, m.in., na: (i) prowadzeniu strony internetowej w celu rozpowszechniania informacji na temat otwartego oprogramowania GIS i podejmowanych inicjatyw, (ii) prowadzeniu [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland listy dyskusyjnej] (iii) inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu projektów związanych z otwartym oprogramowaniem GIS, oraz (iv) organizowaniu systematycznych spotkań roboczych poświęconych omawianiu bieżących problemów, projektów i prac.
 
 
 
Misja i cele grupy są następujące:
 
  
 
== Misja ==
 
== Misja ==
Line 20: Line 34:
 
* Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 
* Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 
* Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.  
 
* Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.  
* Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI (w tym metadanych).
+
* Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.  
* Urzeczywistnienie idei zostania SDIC INSPIRE.
 
 
* Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 
* Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 
* Organizowanie zasobów dla projektów.
 
* Organizowanie zasobów dla projektów.
 
* Zbudowanie więzów z OSGeo.
 
* Zbudowanie więzów z OSGeo.
  
== Członkowie grupy ==
+
== Członkowie ==
 
Inicjatorzy:  
 
Inicjatorzy:  
:: Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
+
:: - Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
:: Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)  
+
:: - Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)  
:: Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)  
+
:: - Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)  
:: Paweł Netzel (Uniwersytet Wrocławski, Polska)  
+
:: - [http://pawel.netzel.pl Paweł Netzel] (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
:: Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)  
+
:: - Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)  
  
 
Przedstawiciel:  
 
Przedstawiciel:  
:: Tomasz Kubik  
+
:: - Tomasz Kubik  
  
 
Zadeklarowani członkowie:  
 
Zadeklarowani członkowie:  
:: Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska, Polska)  
+
:: - Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)  
:: Milena Nowotarska (Biuro Geodety Województwa Zachodniopomorskiego, Polska)  
+
:: - Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)  
:: Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)  
+
:: - Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)  
:: Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)  
+
:: - Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)  
:: Konrad Rymczak  
+
:: - Konrad Rymczak  
:: Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
+
:: - Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
 +
:: - Borys Jurgiel
 +
:: - Henryka Netzel (CAMK)
 +
:: - Alicja Włodarz
 +
:: - Michał Drożdż
 +
:: - Jakub Stachowiak
 +
:: - Jakub Derda
 +
:: - Artur Bobrowski
 +
:: - Marek Matkowski
 +
:: - Katarzyna Dworniczak
 +
:: - [[user:Alina_Gerlée|Alina Gerlée]] (Uniwersytet Warszawski)
 +
:: - Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
 +
:: - [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]]
 +
 
 +
== Archiwum wydarzeń ==
 +
* [[Poland/archiwum#Konferencje|Konferencje z udziałem OSGeo Polska]]
 +
* [[Poland/archiwum#Warsztaty|Warsztaty z udziałem OSGeo Polska]]
 +
* [[Poland/archiwum#Publikacje|Publikacje]]
 +
 
 +
== Polskie zasoby ==
 +
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska]
 +
 
 +
* QGIS
 +
** [http://forum.quantum-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 +
** [http://quantum-gis.pl/ wiki oraz blog]
 +
** [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pl lista dyskusyjna QGIS-pl]
 +
 
 +
* GRASS
 +
** [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 +
** [http://grass-gis.pl/ wiki oraz blog]
 +
 
 +
|}
  
[[Category: Local Chapters]]
+
[[Category:Local_Chapters]] [[Category:Poland]]

Latest revision as of 10:14, 31 March 2021

OSGeo Chapter Poland

Aktualne wydarzenia

 • 8 czerwca 2021 Wrocław
25. Szkoła Kartograficzna 25 edycja Szkoły Kartograficznej organizowana jest pod hasłem: Analizy struktur przestrzennych środowiska leśnego.
 • 17-20 lutego 2020 Kraków
SpAnFOSS 2020 Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software).

O nas

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie

Inicjatorzy:

- Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
- Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
- Paweł Netzel (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
- Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

- Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

- Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
- Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)
- Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
- Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
- Konrad Rymczak
- Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Borys Jurgiel
- Henryka Netzel (CAMK)
- Alicja Włodarz
- Michał Drożdż
- Jakub Stachowiak
- Jakub Derda
- Artur Bobrowski
- Marek Matkowski
- Katarzyna Dworniczak
- Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski)
- Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
- Justyna Jeziorska

Archiwum wydarzeń

Polskie zasoby