Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
<div style="float:left; width:47%;">
 
<div style="float:left; width:47%;">
 
+
__TOC__  
__TOC__
 
  
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#ffb14c|title=OSGeo Polska|content=
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#ffb14c|title=OSGeo Polska|content=
Line 55: Line 54:
 
:: Jakub Stachowiak
 
:: Jakub Stachowiak
  
}}
+
}}  
 
+
</div> <div style="float:left; width:47%; margin:10px;">
</div>
 
 
 
<div style="float:left; width:47%; margin:10px;">
 
 
 
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#90f6aa|title=Aktualności|content=
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#90f6aa|title=Aktualności|content=
* '''12-13 maja 2010'''  
+
* '''12-13 maja 2011'''  
 
[http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2011/ Konferencja '''Wolne oprogramowanie w geoinformatyce'''] organizowana we Wrocławiu
 
[http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2011/ Konferencja '''Wolne oprogramowanie w geoinformatyce'''] organizowana we Wrocławiu
}}
+
}}  
  
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#77e0f6|title=Archiwum wydarzeń|content=
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#77e0f6|title=Archiwum wydarzeń|content=
Line 71: Line 66:
 
* [http://www.quantum-gis.pl/czytelnia/hackfest_2010_wroclaw#spotkanie_osgeo_polska III spotkanie OSGeo Polska]
 
* [http://www.quantum-gis.pl/czytelnia/hackfest_2010_wroclaw#spotkanie_osgeo_polska III spotkanie OSGeo Polska]
 
* [[Poland/archiwum|konferencje i warsztaty z udziałem OSGeo Polska]]
 
* [[Poland/archiwum|konferencje i warsztaty z udziałem OSGeo Polska]]
}}
+
}}  
  
 
+
<br> {{PL main|width=100%|bgcolor=#fbf8a0|title=Polskie zasoby|content=
{{PL main|width=100%|bgcolor=#fbf8a0|title=Polskie zasoby|content=
 
 
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska]
 
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska]
  
Line 87: Line 81:
  
  
}}
+
}}  
 
+
</div> <div style="clear:both;"></div>  
</div>
+
[[Category:Local_Chapters]] [[Category:Poland]]
<div style="clear:both;"></div>
 
 
 
[[Category: Local Chapters]]
 
[[Category: Poland]]
 

Revision as of 02:48, 8 April 2011

OSGeo Polska

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie grupa to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Do grupy należą przedstawiciele środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Działalność grupy polega, m.in., na: (i) prowadzeniu strony internetowej w celu rozpowszechniania informacji na temat otwartego oprogramowania GIS i podejmowanych inicjatyw, (ii) prowadzeniu listy dyskusyjnej (iii) inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu projektów związanych z otwartym oprogramowaniem GIS, oraz (iv) organizowaniu systematycznych spotkań roboczych poświęconych omawianiu bieżących problemów, projektów i prac.

Misja i cele grupy są następujące:

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI (w tym metadanych).
 • Urzeczywistnienie idei zostania SDIC INSPIRE.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie

Inicjatorzy:

Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
Paweł Netzel (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
Milena Nowotarska (Biuro Geodety Województwa Zachodniopomorskiego, Polska)
Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Konrad Rymczak
Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Borys Jurgiel
Henryka Netzel
Alicja Włodarz
Michał Drożdż
Jakub Stachowiak

Aktualności

 • 12-13 maja 2011

Konferencja Wolne oprogramowanie w geoinformatyce organizowana we Wrocławiu