Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
<div style="float:left; width:47%;">
 
__TOC__
 
  
{{PL main|width=100%|bgcolor=#ffb14c|title=OSGeo Polska|content=
+
[[File:OSGeoPL.png|right|600px|OSGeo Chapter Poland]]
 +
 
 +
__TOC__
 +
 
 +
{{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Aktualności 2018|content=
 +
 
 +
* '''20-22 czerwca 2018 Kraków'''
 +
: [http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/wp-content/uploads/2018/06/program_warsztat%C3%B3w_GIS_w_nauce_2018.pdf Warsztaty GRASS] organizowane przy [http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/ VII Ogólnopolskiej konferencji "GIS w Nauce"]
 +
* '''19 czerwca 2018 Kraków'''
 +
: [http://www.qgis.pl/spotkania/2018/ I spotkanie użytkowników QGIS]
 +
 
 +
}}
 +
 
 +
 
 +
== O nas ==
  
 
Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial).
 
Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial).
 
Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.
 
Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.
  
Obecnie grupa to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Do grupy należą przedstawiciele środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.
+
Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.
 
 
Działalność grupy polega, m.in., na: (i) prowadzeniu strony internetowej w celu rozpowszechniania informacji na temat otwartego oprogramowania GIS i podejmowanych inicjatyw, (ii) prowadzeniu [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland listy dyskusyjnej] (iii) inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu projektów związanych z otwartym oprogramowaniem GIS, oraz (iv) organizowaniu systematycznych spotkań roboczych poświęconych omawianiu bieżących problemów, projektów i prac.
 
 
 
Misja i cele grupy są następujące:
 
  
=== Misja ===
+
== Misja ==
 
* Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.  
 
* Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.  
 
* Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 
* Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
Line 19: Line 27:
 
* Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.
 
* Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.
  
=== Cele ===
+
== Cele ==
 
* Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 
* Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 
* Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).  
 
* Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).  
 
* Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 
* Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 
* Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.  
 
* Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.  
* Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI (w tym metadanych).
+
* Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.  
* Urzeczywistnienie idei zostania SDIC INSPIRE.
 
 
* Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 
* Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 
* Organizowanie zasobów dla projektów.
 
* Organizowanie zasobów dla projektów.
 
* Zbudowanie więzów z OSGeo.
 
* Zbudowanie więzów z OSGeo.
  
=== Członkowie ===
+
== Członkowie ==
 
Inicjatorzy:  
 
Inicjatorzy:  
 
:: Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
 
:: Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
Line 61: Line 68:
 
:: [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]]
 
:: [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]]
  
}}
+
== Archiwum wydarzeń ==
</div> <div style="float:left; width:47%; margin:10px;">
+
* [[Poland/archiwum#Konferencje|Konferencje z udziałem OSGeo Polska]]
{{PL main|width=100%|bgcolor=#90f6aa|title=Aktualności|content=
+
* [[Poland/archiwum#Warsztaty|Warsztaty z udziałem OSGeo Polska]]
* '''20-22 czerwca 2018 Kraków'''
+
* [[Poland/archiwum#Publikacje|Publikacje]]
[http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/wp-content/uploads/2018/06/program_warsztat%C3%B3w_GIS_w_nauce_2018.pdf Warsztaty GRASS] organizowane przy [http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/ VII Ogólnopolskiej konferencji "GIS w Nauce"]
 
* '''19 czerwca 2018 Kraków'''
 
[http://www.qgis.pl/spotkania/2018/ I spotkanie użytkowników QGIS]
 
}}
 
 
 
{{PL main|width=100%|bgcolor=#77e0f6|title=Archiwum wydarzeń|content=
 
* [[Poland/archiwum|Spotkania OSGeo Polska]]
 
<!--* [http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2010/  II spotkanie OSGeo Polska]
 
* [http://www.quantum-gis.pl/czytelnia/hackfest_2010_wroclaw#spotkanie_osgeo_polska III spotkanie OSGeo Polska]
 
* XIII edycja naukowych warsztatów "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS"  organizowanych we Wrocławiu-->
 
* [[Poland/archiwum|Konferencje i warsztaty z udziałem OSGeo Polska]]
 
}}
 
  
<br> {{PL main|width=100%|bgcolor=#fbf8a0|title=Polskie zasoby|content=
+
== Polskie zasoby ==
 
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska]
 
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska]
  
=== Quantum GIS ===
+
* Quantum GIS
* [http://forum.quantum-gis.pl/ forum dyskusyjne]
+
** [http://forum.quantum-gis.pl/ forum dyskusyjne]
* [http://quantum-gis.pl// wiki oraz blog]
+
** [http://quantum-gis.pl// wiki oraz blog]
  
=== GRASS ===
+
* GRASS
* [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne]
+
** [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne]
* [http://grass-gis.pl// wiki oraz blog]
+
** [http://grass-gis.pl// wiki oraz blog]
  
  
}}
 
</div> <div style="clear:both;"></div>
 
 
[[Category:Local_Chapters]] [[Category:Poland]]
 
[[Category:Local_Chapters]] [[Category:Poland]]

Revision as of 07:30, 9 August 2018

OSGeo Chapter Poland

Aktualności 2018

 • 20-22 czerwca 2018 Kraków
Warsztaty GRASS organizowane przy VII Ogólnopolskiej konferencji "GIS w Nauce"
 • 19 czerwca 2018 Kraków
I spotkanie użytkowników QGIS


O nas

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie

Inicjatorzy:

Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
Paweł Netzel
Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)
Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Konrad Rymczak
Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Borys Jurgiel
Henryka Netzel (CAMK)
Alicja Włodarz
Michał Drożdż
Jakub Stachowiak
Jakub Derda
Artur Bobrowski
Marek Matkowski
Katarzyna Dworniczak
Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski)
Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
Justyna Jeziorska

Archiwum wydarzeń

Polskie zasoby