Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
(en: page translated into Polish)
Line 1: Line 1:
== Introduction ==
+
== Wprowadzenie ==
We are a group of people interested and involved in the development and promotion of open
+
Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial).
software in GIS. The group includes the members of woGIS – the Open Source Task Force
+
Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowe infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.
formed formerly by the Surveyor General of Poland for the adaptation, developments, and supporting
 
the application of open software to the creation of GIS, and, specifically, the national spatial
 
data infrastructure, and geoinformation and metadata services conforming to the OGC
 
standards. Among its members are representatives from the academic community and the
 
private sector. The group is also open to accept new members who declare access and agree
 
with its goals and mission.
 
Currently the group is an informal organization of people involved in the creation of software
 
and IT infrastructure for GIS based on open software. The activities are aimed at
 
accomplishing the declared goals and consists, among others, of: (i) maintaining a web page
 
for disseminating information about OSS software for GIS and woGIS activities, (ii)
 
maintaining a discussion forum associated with the web page, (iii) initiating, running, and
 
supporting GIS projects using open source software, and (iv) organizing systematic work
 
meetings devoted to the current projects and ongoing work.
 
It is our intention to make this group the Poland OSGeo Chapter.
 
Our Chapter Mission Statement and Goals are as follows:
 
  
== Chapter Mission Statement ==
+
Obecnie grupa to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Do grupy należą przedstawiciele środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.
* To support the development of open source geospatial software, and promote its widespread use in Poland.
 
* To support the INSPIRE implementation in Poland, based on open source geospatial software.
 
* To promote GIS education based on open source geospatial software in Poland.
 
* To develop and promote Polish open source geospatial software.
 
  
== Chapter Goals ==
+
Działalność grupy polega, m.in., na: (i) prowadzeniu strony internetowej w celu rozpowszechniania informacji na temat otwartego oprogramowania GIS i podejmowanych inicjatyw, (ii) prowadzeniu forum dyskusyjnego związanego ze stroną internetową (iii) inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu projektów związanych z otwartym oprogramowaniem GIS, oraz (iv) organizowaniu systematycznych spotkań roboczych poświęconych omawianiu bieżących problemów, projektów i prac.  
* To provide the platform for open source geospatial software community integration in Poland (mailing list, forum, documentation, reference spatial data sets, wiki, etc.).
 
* To provide an organized structure for experiences and knowledge sharing in Poland (workshops, conferences, demonstration, etc.).
 
* To organize users, software developers and interested volunteers in Poland.
 
* To lobby for the idea of open source geospatial software within Polish academic community.
 
* To encourage the implementation of open standards and standards-based interoperability in the Polish SDI (including metadata).
 
* To become SDIC in INSPIRE.
 
* To support software internationalization and localization to Polish requirements.
 
* To organize the resources for foundation projects.
 
* To provide direct links to the OSGeo.
 
  
== Links ==
+
Misja i cele grupy są następujące:
For more information on Chapter Poland and woGIS please refer to http://wogis.org .
 
  
== Chapter Members ==
+
== Misja ==
Initial members list:
+
* Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
:: Adam Iwaniak (University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland)
+
* Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
:: Tomasz Kubik (Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland)
+
* Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
:: Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Inc., Poland)
+
* Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.
:: Paweł Netzel (University of Wroclaw, Wroclaw, Poland)
+
 
:: Witold Paluszyński (Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland)
+
== Cele ==
Representative:
+
* Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
:: Tomasz Kubik
+
* Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
Members list:
+
* Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
::Robert Szczepanek (Cracow University of Technology)
+
* Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
::Milena Nowotarska (Biuro Geodety Województwa Zachodniopomorskiego)
+
* Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI (w tym metadanych).
::Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach)
+
* Urzeczywistnienie idei zostania SDIC INSPIRE.
::Artur Krawczyk (AGH University of Science and Technology)
+
* Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
::Konrad Rymczak
+
* Organizowanie zasobów dla projektów.
::Iwona Kaczmarek
+
* Zbudowanie więzów z OSGeo.
 +
 
 +
== Członkowie grupy ==
 +
Inicjatorzy:  
 +
:: Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
 +
:: Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)  
 +
:: Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)  
 +
:: Paweł Netzel (Uniwersytet Wrocławski, Polska)  
 +
:: Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)  
 +
 
 +
Przedstawiciel:  
 +
:: Tomasz Kubik  
 +
 
 +
Zadeklarowani członkowie:  
 +
:: Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska, Polska)  
 +
:: Milena Nowotarska (Biuro Geodety Województwa Zachodniopomorskiego, Polska)  
 +
:: Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)  
 +
:: Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)  
 +
:: Konrad Rymczak  
 +
:: Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)

Revision as of 18:02, 16 January 2010

Wprowadzenie

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowe infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie grupa to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Do grupy należą przedstawiciele środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Działalność grupy polega, m.in., na: (i) prowadzeniu strony internetowej w celu rozpowszechniania informacji na temat otwartego oprogramowania GIS i podejmowanych inicjatyw, (ii) prowadzeniu forum dyskusyjnego związanego ze stroną internetową (iii) inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu projektów związanych z otwartym oprogramowaniem GIS, oraz (iv) organizowaniu systematycznych spotkań roboczych poświęconych omawianiu bieżących problemów, projektów i prac.

Misja i cele grupy są następujące:

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI (w tym metadanych).
 • Urzeczywistnienie idei zostania SDIC INSPIRE.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie grupy

Inicjatorzy:

Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
Paweł Netzel (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska, Polska)
Milena Nowotarska (Biuro Geodety Województwa Zachodniopomorskiego, Polska)
Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Konrad Rymczak
Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)