Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
(dodano kategorie (aktualności, archiwum, zasoby) i kolory)
Line 1: Line 1:
== Wprowadzenie ==
+
<div style="float:left; width:47%;">
 +
 
 +
__TOC__
 +
 
 +
{{PL main|width=100%|bgcolor=#ffb14c|title=OSGeo Polska|content=
 +
 
 
Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial).
 
Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial).
 
Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.
 
Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.
Line 9: Line 14:
 
Misja i cele grupy są następujące:
 
Misja i cele grupy są następujące:
  
== Misja ==
+
=== Misja ===
 
* Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.  
 
* Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.  
 
* Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 
* Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
Line 15: Line 20:
 
* Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.
 
* Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.
  
== Cele ==
+
=== Cele ===
 
* Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 
* Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 
* Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).  
 
* Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).  
Line 26: Line 31:
 
* Zbudowanie więzów z OSGeo.
 
* Zbudowanie więzów z OSGeo.
  
== Członkowie grupy ==
+
=== Członkowie ===
 
Inicjatorzy:  
 
Inicjatorzy:  
 
:: Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
 
:: Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
Line 44: Line 49:
 
:: Konrad Rymczak  
 
:: Konrad Rymczak  
 
:: Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
 
:: Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
 +
 +
}}
 +
 +
</div>
 +
 +
<div style="float:left; width:47%; margin:10px;">
 +
 +
{{PL main|width=100%|bgcolor=#90f6aa|title=Aktualności|content=
 +
* '''11-15 listopada 2010'''
 +
Zbliża się [http://www.qgis.org/wiki/4._QGIS_Hackfest_in_Wroclaw_2010 QGIS Hackfest we Wrocławiu] organizowany przez Pawła i Milenę
 +
}}
 +
 +
{{PL main|width=100%|bgcolor=#77e0f6|title=Archiwum wydarzeń|content=
 +
* [http://wogis.org/konferencja/ I spotkanie OSGeo Polska]
 +
* [http://www.gislab.up.wroc.pl/wogis2010/  II spotkanie OSGeo Polska]
 +
* [[Poland/archiwum|konferencje i warsztaty z udziałem OSGeo Polska]]
 +
}}
 +
 +
 +
{{PL main|width=100%|bgcolor=#fbf8a0|title=Polskie zasoby|content=
 +
* [http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/poland lista dyskusyjna OSGeo Polska]
 +
 +
=== Quantum GIS ===
 +
* [http://forum.quantum-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 +
* [http://quantum-gis.pl// wiki oraz blog]
 +
 +
=== GRASS ===
 +
* [http://forum.grass-gis.pl/ forum dyskusyjne]
 +
* [http://grass-gis.pl// wiki oraz blog]
 +
* [http://www.wgug.org/ Wrocławska Grupa Użytkowników GRASS]
 +
 +
 +
}}
 +
 +
</div>
 +
<div style="clear:both;"></div>
  
 
[[Category: Local Chapters]]
 
[[Category: Local Chapters]]
 
[[Category: Poland]]
 
[[Category: Poland]]

Revision as of 14:34, 22 October 2010

OSGeo Polska

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie grupa to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Do grupy należą przedstawiciele środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Działalność grupy polega, m.in., na: (i) prowadzeniu strony internetowej w celu rozpowszechniania informacji na temat otwartego oprogramowania GIS i podejmowanych inicjatyw, (ii) prowadzeniu listy dyskusyjnej (iii) inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu projektów związanych z otwartym oprogramowaniem GIS, oraz (iv) organizowaniu systematycznych spotkań roboczych poświęconych omawianiu bieżących problemów, projektów i prac.

Misja i cele grupy są następujące:

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI (w tym metadanych).
 • Urzeczywistnienie idei zostania SDIC INSPIRE.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie

Inicjatorzy:

Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
Paweł Netzel (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
Milena Nowotarska (Biuro Geodety Województwa Zachodniopomorskiego, Polska)
Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Konrad Rymczak
Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)

Aktualności

 • 11-15 listopada 2010

Zbliża się QGIS Hackfest we Wrocławiu organizowany przez Pawła i Milenę