Poland/archiwum

From OSGeo
Revision as of 16:47, 23 November 2010 by Wiki-Robert (talk | contribs) (dodanie publikacji)
Jump to navigation Jump to search

Konferencje

  • 23.06.2009 Wrocław

Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - Wolne oprogramowanie dla wykonawstwa i administracji geodezyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  • 13-14.05.2010 Wrocław

Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - Współczesne trendy i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  • ...
  • ...


Spotkania OSGeo PolskaWarsztaty

Publikacje

  • Szczepanek R., 2009, Systemy Informacji Przestrzennej - Wieża Babel XXI wieku, 2009, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.20, ISBN 978-83-61-576-10-5, s.397-405, Kraków